Skip to content

<

MINERAL SPRINGS OF KARLSBAD

A cache by CIRA Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/03/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Mineral Springs

The fame of Karlovy Vary has spread into the whole world thanks to its mineral springs. Twelve of about one hundred mineral springs are used in the drinking cure.

Their basic compositions are similar but they differ in temperature and the amount of carbon dioxide, and that is why their effects are different as well. The colder springs usually have a slightly purgative effect while the warmer ones make the production of bile and stomach juices slower. 

As to composition the Karlovy Vary water ranks among sodium-bicarbonate-sulphuric acidulous waters with the total, mineralization at about 6,4 g/l and the content of disolved carbon dioxide at about 560-980 mg/l.

 

The Liberty Spring


Temperature 59oC, CO2 content 429 mg/l, yield 5 l/min.

It was discovered only when the foundations for the building of Spa III were dug in 1865. It means that it is the youngest spring in the row of the Karlovy Vary mineral springs which are used in the drinking cure. A wooden summerhouse was soon built over it which today ranks among listed sights.

Up to the half of the last century the Liberty Spring and its wooden pavillon used to be separated from the spa world with a big rock. The rock reached as far as to the bed of the Teplá river. (A statue of St.Bernard used to stand on the rock). In the opinion of David Becher (1722), a famous Karlovy Vary doctor, thermal springs were known in the slope above the present Liberty Spring in as early as the 16th century. D. Becher ordered a reservoir to be built here.

A hospital (Fremdenhospital) used to stand here in 1812 and that was why the spring was originally called the Hospital Spring.Only when the rock had been removed, the colonnade on the left bank of the Teplá river was extended and new spa facilities were built. The Spa III (originally the Spa House, Kurhaus) was one of them. It was built in the years 1864-67 and cost 350.000 guilders.

On excavating the foundations a big crack in the granite was discovered. Plenty of thermal water (about 30 litres/min) sprang into the crack. It was very warm - 64oC. To stop the undesirable inflow into the building pit, the workers followed the crack further east and the reservoir was built there. This new spring was supplying the Spa III with water for a number of years. Only in 1872 the spring started to be used in the drinking cure. A small temple was built here and in 1877 it was removed to its present place.

In 1897 it was replaced with an octagonal wooden pavillon. Its replica has been standing up to this time. It was originally called the Spa Spring but soon it was re-named and called the Franz-Josef Spring - in honour of the kaiser who was ruling at that time. In 1945 it was given its present name.


The Orchard Spring

Temperature 59oC, CO2 content 429 mg/l, yield 5 l/min.

It was discovered only when the foundations for the building of Spa III were dug in 1865. It means that it is the youngest spring in the row of the Karlovy Vary mineral springs which are used in the drinking cure. A wooden summerhouse was soon built over it which today ranks among listed sights.

Up to the half of the last century the Liberty Spring and its wooden pavillon used to be separated from the spa world with a big rock. The rock reached as far as to the bed of the Teplá river. (A statue of St.Bernard used to stand on the rock). In the opinion of David Becher (1722), a famous Karlovy Vary doctor, thermal springs were known in the slope above the present Liberty Spring in as early as the 16th century. D. Becher ordered a reservoir to be built here.

A hospital (Fremdenhospital) used to stand here in 1812 and that was why the spring was originally called the Hospital Spring.Only when the rock had been removed, the colonnade on the left bank of the Teplá river was extended and new spa facilities were built. The Spa III (originally the Spa House, Kurhaus) was one of them. It was built in the years 1864-67 and cost 350.000 guilders.

On excavating the foundations a big crack in the granite was discovered. Plenty of thermal water (about 30 litres/min) sprang into the crack. It was very warm - 64oC. To stop the undesirable inflow into the building pit, the workers followed the crack further east and the reservoir was built there. This new spring was supplying the Spa III with water for a number of years. Only in 1872 the spring started to be used in the drinking cure. A small temple was built here and in 1877 it was removed to its present place.

In 1897 it was replaced with an octagonal wooden pavillon. Its replica has been standing up to this time. It was originally called the Spa Spring but soon it was re-named and called the Franz-Josef Spring - in honour of the kaiser who was ruling at that time. In 1945 it was given its present name.

 

Snake's spring


This spring is the one of the last Karlovy Vary springs made accessible to the public. In 2001 during the reconstruction of the Orchard Colonnade this medicinal springs was led into the western roundel of the Colonnade. The spring was called the Snake's spring in memory of the great number of grass-snakes that used to live behind the colonnade. The spring water is slightly different from other springs thanks to its lower mineralization (ca 3 g.l-1), its low temperature (ca 30°C) and a high content of freely soluble carbon dioxide (over 1600 mg.l-1). Please try it, it tastes wonderful!

 

 

 

Prameny


Díky teplým lécivým pramenum se sláva Karlových Varu rozšírila do celého sveta. Ze 79 pramenu ruzné vydatnosti je 13 pramenu zachyceno a používá se k pitné kúre.

Minerální vody jsou si základním složením podobné, avšak pro rozdílnou teplotu a jiný obsah kyslicníku uhlicitého mají rozlicné úcinky. Chladnejší prameny mají obvykle lehce projímavý úcinek, prameny teplejší mají vliv tlumivý, zpomalují vylucování žluce i žaludecních štáv. 

Název pramene Teploty pramenu
(prizpusobují se prumerné
teplote sezóny +/- 3oC)
Prístupnost jednotlivých pramenu
Vrídlo Vrídelní kolonáda
73oC 2.000 l/min
otevreno do 19.00 hod
Pramen Karla IV. Tržní kolonáda
63,8oC 4,8 l/min
volne prístupný
Pramen Zámecký dolní Zámecká kolonáda
volne prístupný
Pramen Zámecký horní Zámecká kolonáda
volne prístupný
Pramen Tržní Tržní kolonáda
61,6oC 4,9 l/min
volne prístupný
Pramen Mlýnský Mlýnská kolonáda
52,7oC 4,5 l/min
volne prístupný
Pramen Rusalka Mlýnská kolonáda
60,1oC 4,8 l/min
volne prístupný
Pramen Kníže Václav I + II Mlýnská kolonáda
I: 63,7oC 4,1 l/min
II: 60,4oC 3,6 l/min
volne prístupný
Pramen Libuše Mlýnská kolonáda
59,6oC 3,1 l/min
volne prístupný
Pramen Skalní u Mlýnské kolonády
45,4oC 2 l/min
volne prístupný
Pramen Svoboda Altán u Lázní III
59oC 5 l/min
volne prístupný
Pramen Sadový Vojenský lázenský ústav
39,6oC 1,5 l/min
volne prístupný
Pramen Hadí    
Pramen Štepánka Pred Parkhotelem Richmond
9oC – 13oC 2,5l/min
volne prístupný
Desatero karlovarské pitné kúry     
 Správa prírodních lécivých zdroju a kolonád
   

Po chemické stránce patrí karlovarské prameny mezi natrium-bikarbonát-sulfátové termální kyselky s celkovou mineralizací kolem 6,4 g/l a obsahem mezi 560 – 980 mg/l.

Kationty (mg/l)
Anionty (mg/l) Nedisociované složky (mg/l) Celková mineralizace 6.450 mg/l
Li+ 2,91
Na+ 1699
K+ 92,24
Cu2+ 0,012
Be2+ 0,065
Mg2+ 45,2
Ca2+ 124,4
Sr2+ 0,48
Zn2+ 0,059
UO22+ 0,011
Mn2+ 0,098
Fe2+ 1,271
F- 6,45
Cl- 598,5
Br- 1,398
I- 0,025
HS- 0
SO42- 1629
NO2- 0
HNO3- 0
HPO42- 0,359
HAsO42- 0,203
HCO3- 2150
HBO2 2,33
H2SiO3 94,81
TDS (180oC) 5306 mg/l
pH  6,9
Obsah CO2 813,2
Osmotický tlak 152,5 mOsm
Vodivost (pri 20oC) 6,64 mS/cm
Hustota (pri 20oC) 1,0035 kg/l
rH 25,7

Prameny spolu s horninovým prostredím, v nemž obíhají, hromadí se a vyverají nazýváme zrídelní strukturou. Karlovarská zrídelní struktura patrí mezi nejvýznamnejší a nejznámejší struktury minerálních vod v celém svete. Skutecnost, že prameny vyverají práve ve výše zmíneném prostoru je dána zlomovým porušením zemské kury a krížením významných zlomu v okolí Vrídla. Smerem na jih je pramenní linie ukoncena masivem Vítkova vrchu, smerem na sever zlomy spjatými s vývojem sokolovské tretihorní pánve. Težba nerostných surovin v této pánvi (kaolin, hnedé uhlí, lomový kámen aj.) ohrožovala a bohužel stále ohrožuje prirozený režim pramenu. Ochrana karlovarských pramenu ve forme zákazu ci omezení težby se datuje již od r. 1761 a je druhou nejstarší podobnou institucí na svete. I dnes se jí venuje mnoho pozornosti.

Jevem typickým pro karlovarské prameny je tvorba zrídelní sedimentace - ve formách sintru, vrídlovce a žilníku. Kostel Sv. Márí Magdaleny stojí na tzv. vrídelní kupe, vytvorené práve díky vlastnostem termy. Zbytky sintru nalezneme i na protejší strane údolí Teplé, na Zámeckém vrchu. Rovnež Vrídelní kolonáda a stavby mezi Divadlem a Mlýnskou kolonádou stojí na "desce" budované nekolika mocnými vrstvami vrídlovce o souhrnné mocnosti místy presahující 8 m.  

Pramen Svoboda


Teplota 59oC, obsah CO2 429 mg/l, vydatnost 5 l/min.

Byl objeven teprve pri zakládání budovy Lázní III v roce 1865. Je tedy v rade pramenu pro pitnou kúru ten nejmladší. Brzy byl nad ním zrízen drevený altán, který je dnes již památkove chránen.

Až témer do poloviny minulého století bylo místo, kde dnes stojí drevený pavilon pramene Svobody, vzdáleno od tehdejšího karlovarského lázenského sveta. Oddelovala je mohutná skála, sahající až do koryta Teplé (stávala na ní socha sv. Bernarda). Podle známého karlovarského lékare Davida Bechera (1772) byly ve stráni nad dnešním pramenem Svobody známy vývery termální vody již v 16. století David Becher zde nechal vyhloubit pramenní jímku.

Od roku 1812 tu stával cizinecký špitál (Fremdenhospital) a podle nej se nazýval i tento pramen Špitální. Teprve odbourání skály umožnilo prodloužení promenády na levém brehu Teplé a výstavbu nových lázenských zarízení. Jedním z nich byla budova Lázní III (puvodne Lázenský dum, Kurhaus), postavená za 350 000 zlatých v létech 1864 – 1867.

Pri hloubení základu byla odkryta puklina v žule, ze které vyveralo velké množství termální vody – až 30 litru za minutu pri teplote 64oC. Aby se techto nežádoucích prítoku do stavební jámy zbavili, sledovali tuto puklinu kousek dál jižním smerem a tam umístili pramenní jímku. Radu let pak voda tohoto nového pramene zásobovala balneoprovozy v Lázních III. Teprve v roku 1872 zacala sloužit pro pitnou lécbu. Byl zde postaven malý pramenní templ a ješte pozdeji, v roku 1877 byl presunut na dnešní místo.

V r. 1897 jej nahradil osmiúhelníkový drevený pavilon, jehož replika slouží pro pitnou kúru dodnes. Puvodne se jmenoval Lázenský, ale jeho jméno bylo brzy konjunkturálne zmeneno na pocest panujícího císare na pramen Františka Josefa. Dnešní jméno dostal až v roku 1945.

Pramen Sadový


Teplota 39,6oC, obsah CO2 677 mg/l, vydatnost 1,5 l/min.

Pro vysoký obsah rozpušteného oxidu uhlicitého, a tudíž príjemne nakyslou chut, je mezi pacienty velmi oblíben.

V místech, kde do údolí Teplé ústil nevelký potok protékající od Malých Versailles dnešní Sadovou ulicí, vyverá Sadový pramen. Je to území, kde se kríží tektonické pásmo karlovarské zrídelní linie s jednou z jižních vetví oherského zlomu, která uzvírá na severu termální zónu.

Pri hloubení stavební jámy pro budovu Vojenského lázenského ústavu (1851–52) byl objeven soustredený výver pramene. Vystupoval z žuly podél 1,75 m mocné žíly rohovce, kterou dokumentoval rakouský geolog F. Warnsdorf (1855).

V roce 1854 byl tento výver zachycen zvonovou jímkou a nazván Císarský pramen (Kaiserbrunn). Jeho vydatnost tehdy cinila 7 litru za minutu a teplota 50oC. Pri rekonstrukcních pracech, v roce 1964, bylo zjišteno, že prímo nad jímkou pramene byla posazena nosná zed budovy VLÚ. Na jímku navazovala výstupní pažnice zhotovená z provrtaného lipového kmene. Ta cást pažnice, která byla trvale pod vodou, byla po 110 letech provozu naprosto funkcní a drevo zcela zdravé. Svrchní, ztrouchnivelá cást byla nahrazena trubkou z anti-corro oceli. V této úprave slouží pramen dodnes.

Vzhledem k již zmínené nižší výtlacné výšce zdroje byl pramen umísten v suterénu budovy. V rámci rekonstrukcních prací byla cást vody pramene vyvedena cerpadlem pro pohodlí pacientu na úroven promenoáru.

Hadí pramen


Tento pramen je nejnovejším karlovarským pramenem z hlediska jejich zprístupnení verejnosti. V rámci rekonstrukce Sadové kolonády byl do jejího západního rondelu v r. 2001 priveden jeden z prírodních lécivých zdroju, nazvaný Hadím na památku užovek, které kdysi žily v hojném poctu za kolonádami. Jeho voda je ponekud odlišná od vody ostatních pramenu, jednak svou nižší mineralizací (cca 3 g.l-1), jednak svou nízkou teplotou (cca 30°C) a vysokým obsahem volného rozpušteného oxidu uhlicitého (pres 1600 mg.l-1). Zkuste jej, chutná skvele!

 

 

[EN]

You must fulfill the requirements for log this cache:

How many mineral springs is in Karlsbad?(google)

And upload a photo with you and your GPS near at least one of the springs (Liberty, Orachard or Snake's)

 

 

[CZ]

 

Pro uspešné zalogován keše musíte splnit tyto ukoly.

Kolik je mineralnich pramenu v Karlovych Varech?(poslat pres email na profilu)

Pripojte k logu fotografii Vas s GPS u pramenu (Svoboda, Hadí nebo Sadový)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.