Skip to content

This cache has been archived.

Lo36: Odpočívej v pokoji

More
<

Boubin´s forest / Boubinsky prales

A cache by Lo36 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/15/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Eng.: Don´t leave authorized path. All informations are on the info boards at this path.

Cz.: Neopouštejte znacenou turistickou stezku. Pro splnení podmínek to není nutné, protože veškeré informace jsou na informacních tabulích naucné stezky.


Boubin lake / Boubínské jezírko

ENG.:

 

Primary data

Wood complex in the ascendent Boubina and federation partition, 2 – 6 kilometers northing from village Zaton.

Catastral territory: Vcelna below Boubinem, Upper Vltavice (district Prachatice)

extent: 677,33 ha

elevation above sea-level: 874 – 1362,2 m

Founded: 1933 (servant decision proprietor in r. 1858)

 

Describe of region

The virgin forest of Boubin is situated on the southeastern slope of Mt. Boubin (1362 m) that used to be a part of a property of the family of Schwarzenberg. Joseph John founded it in 1856 and it consisted of 47 ha. The area was changed several times, finally it is 666 ha, and 47 ha are surrounded with a fence that should protect the plants from animals. An instructive path in length of 5 km follows it. On your trip through a mixed forest you can learn many interesting things about the history of the forest from 9 informative panels. You can see really giant trees - "the King of spruces", is 460 years old, 57.5 m high and its volume is 30 m3 . It is a pity that you cannot see it any more from the path. The starting point is the Boubin lake that was used to transport wood to the glass factories in Lenora. On the way back to the parking you will pass the Ida's sawmill, now a tourist information centre during the summer season.
Much of the original 138 hectares of forest was destroyed by a windstorm in 1870. Ironically, the region has been damaged by coring beetles, and the forest itself is out of bounds to visitors.

The type of the tree named "Chudový strom" / Chudový strom

 

Geology of region

Among steep slope natural complex, which create Pažení (Basumsky back), summit Boubina (1362,2 m n. m.) and flat back onwards slowly to Bobik, rise and traverse Kaplicky creek. Stone base is creation pearl gneiss and nebulosity and at the same time here trench paragneiss monotonous set of moldanubikum. Deluvial and deluvial solifluxion clayey sand and argillaceous stones deposits, in silt too fluvial clayey sand and gravel forms stone base. In soil cover prevalence especially podsole (largely on back) and crypt podsole (brae). 

Gneiss - rock stone base

Gneiss is a common and widely distributed type of rock formed by high-grade regional metamorphic processes from preexisting formations that were originally either igneous or sedimentary rocks. Gneissic rocks are usually medium to coarse foliated and largely recrystallized but do not carry large quantities of micas, chlorite or other platy minerals. Gneisses that are metamorphosed igneous rocks or their equivalent are termed granite gneisses, diorite gneisses, etc. However, depending on their composition, they may also be called garnet gneiss, biotite gneiss, albite gneiss, etc. Orthogneiss designates a gneiss derived from an igneous rock, and paragneiss is one from a sedimentary rock. Gneissose is used to describe rocks with properties similar to gneiss.

Gneiss resembles schist, except that the minerals are arranged into bands. Sometimes it is difficult to tell the difference between gneiss and a schist because some gneiss appears to have more mica than it really does. This is especially true with mica-rich parting planes

 

All answers are in infoboard along path.

!!!Don´t translate czech Describe!!!

Czech descripe do you transcript only

For the valid "cache found" log:

A) Send me via profile e-mail answers to next questions:

      1) Send me name of the all infoboard (9 Pcs)

      2) What animal is in the picture in right bottom corner of infoboard 1? (hole row uder picture)

      3) Distance of the "Chudový strom" (spoiler 2).

      4) Year of the fall the King of spruces. (start of the second row on the IB 3)

      5) What animal is in the picture in right bottom corner of infoboard 4

      6) What is in the picture in right bottom corner of infoboard 5?

      7) Number of the oldest tree describe in the IB6 (Spoiler 6).

      8) How long is "Plzák lesní" described in IB 7?

      9) How many percent of "dub lesní" form the forest.

     

B) Upload photo you with GPS from TWO PLACES:

      1) Photo at Boubin lake

      2) You must find the type of the tree named "Chudový strom" and take photo with this tree.

 

Incomplet logs wil be erased without advance warning

 

CZ.:

Základní údaje

Lesní komplex na vrcholu Boubína a svazích Pažení, 2 – 6 km severne od obce Záton.
Katastrální území: Vcelná pod Boubínem, Horní Vltavice (okres Prachatice)
Výmera: 677,33 ha
Nadmorská výška: 874 – 1362,2 m
Vyhlášeno: 1933 (zrízeno rozhodnutím vlastníka v r. 1858)

 

Popis oblasti

Rezervace Boubínský prales se nachází na jihovýchodním svahu Boubína (1362 m) na pozemcích rodiny Schwarzenbergu v roce 1856. rezervace byla založena v roce 1856 na popud schwarzenbergského lesmistra Josefa Johna který již v té dobe cítil že je treba zachovat unikátní prírodní kout pro pozdejší generace. V roce 1858 prohlásil Adolf Schwarzenberg cást boubínského masivu za prírodní rezervaci, prales. Puvodní rozloha rezervace byla 150 ha. Nynejší rozloha rezervace je 666 ha a jádro pralesa má rozlohu 47 ha a je obehnán dreveným plotem zabranujícím vstupu zvere a turistu. Soucasná drevinná skladba jádra rezervace je tvorena hlavne smrkem, jedlí a bukem a odpovídá tak složením puvodním prirozeným lesum na Šumave. Nekteré smrky a jedle zde dosahují stárí 300-400 let, výšek pres 50 m a prumeru 1,3m nad povrchem 150 cm. Nejvetší boubínský smrk 'Král smrku', byl starý 460 let, výšku 57,5 m a objem témer 30 m3 drevní hmoty. Velká cást pralesa o rozloze 138 ha byla znicena bourí v roce 1870. Následne byl polom napaden kurovcem.

The Journey thru forrest / Cesta pralesem

Geologie oblasti


Mezi strmými svahy prírodního komplexu, který tvorí Pažení (Basumský hrbet), vrchol Boubína (1362,2 m n. m.) a plochý hrbet pokracující zvolna k Bobíku, pramení a protéká Kaplický potok. Skalní podklad je tvoren perlovými rulami a nebulity a soucasne sem zasahují pararuly jednotvárné série moldanubika. Deluvální a deluviálnesoliflukcní hlinitopíscité a hlinitokamenité sedimenty, v náplavech také fluviální hlinité písky a štetopísky vytvárí skalní podklad. V pudním pokryvu prevládá zejména podzol (hlavne na hrbetech), podzol kambizemní a kryptopodzol (svahy). Ojedinele se na skalnatých vrcholech vytvoril ranker kambizemní. .

Rula - hornina skalního podkladu

Rula je hornina vzniklá za vysokého stupne regionální metamorfózy z kterékoliv dríve vzniklé horniny, tj. at už vyvrelých hornin nebo sedimentu. Ruly vzniklé z vyvrelin se nazývají ortoruly, ruly vzniklé metamorfózou sedimentu jsou pararuly. Je silne pravdepodobné, že rula tvorí velký podíl z hlubší cásti kontinentální kury.

Ruly se vyznacují rovnobežnou stavbou (bridlicnatostí), která muže mít ruzný vnejší vzhled, napr. zrnitá s nevýrazným usmernením slíd, plástevná se souvislými slídovými pásky, okatá s cockami svetlých nerostu, stébelnatá aj. Zrno mají ruly jemné až hrubé. Jedna z nejhrubších rul je napr. rula vyskytující se na Liberecku, tzv. ještedská rula. Barva je svetle šedá, šedá, tmavošedá, žlutavá, hnedá až cervenavá.

Podstatnou soucástí ruly je kremen, slída (muskovit, biotit) a živec (ortoklas, plagioklasy). Pararuly jsou charakteristické výskytem dalších nerostu, napr. grafitu, cordieritu, granátu a silimanitu.


 

Deadly tree / Mrtvý strom 

Pro zalogování cache musíte splnit následující podmínky:

PANELY BYLY ZMENENY, DOCASNE BUDU UZNÁVAT JEN FOTO VIZ. NÍŽE.p>

     

B) Do logu pridejte prosím vaše foto s GPS z následujících míst:

      1) Foto u Boubínského jezírka

      2) Behem cesty najdete chudový strom a vyfotte se s ním.

 

!!!Nekompletní logy budou mazány bez predchozího upozornení!!!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.