Skip to content

<

Basset by Cejc / Vychoz u Cejce

A cache by bor.uvka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/17/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Výchoz u Čejče

Přírodní památka Výchoz (výchoz - je geologický termín označující místo na zemském povrchu, ve kterém je podložní vrstva částečně nebo úplně odkryta a vystupuje na povrch) vznikla těžbou písku a lignitu v zalesněném svahu bývalého „Čejčského jezera“ (Jeho voda byla brakicka tj. poloslana a na jeho brezich se rozkladala slaniska. Zaniklo nekdy v letech 1823-24).
Území o výměře 2,15 ha se nachází v nadmořské výšce 188 – 200 m v k.ú. Čejč.
V přístupných odkryvech jsou zastiženy sedimenty neogenního stáří v rozsahu spodního panonu zóny A –C2. Ve spodní části levého odkryvu je vyvinuta Kyjovská lignitová sloj v mocnosti 0,5 – 1m. Spolu s nadložními písky je díky výskytu ulit plže Melanopsis posteriori a mlže Congeria ornithopsis zařazena do zóny B.
Další velmi zajímavou částí profilu je „pohřbený půdní obzor“ a jeho nadloží, v němž byly v zóně C1 nalezeny schránky mlže Congeria subglobosa, typické v centrálním středomořském prostoru až po zónu E. Celá lokalita je významným geologickým opěrným odkryvem a je registrována u mezinárodních organizací RCMNS a UNESCO, přičemž byla několikrát předmětem jejich exkursí.
Území PP Výchoz je součástí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 – Bílý kopec u Čejče a Ptačí oblasti Hovoransko – Čejkovicko.

Na úvodní souřadnice se dostanete snadno po polní cestě z parkovacích souřadnic buď pěšky nebo na kole, svá vozidla prosím zanechte na parkovacím waipointu!!

Podmínky uznání logu:
1. Vyfoťte se s GPS s profilem v pozadí a foto přiložte k logu.
2. Emailem (to je to s tím zavináčem, send message skončí jinde a já nebudu pátrat po všech čertech, děkuji za pochopení ;-) mi pošlete odpovědi na následující otázky:
a) Kteří dva zástupci fauny (vztahujici se k tematu a ne napiktogramu) jsou vyobrazeni na informační ceduli poblíž výchozích souřadnic?
b) Do jaké éry spadá neogén a jak je přibližně starý?
c) co znamená zkratka RCMNS?

Basset by Cejc

Natural monument Výchoz (výchoz = basset – a geological term describing a place, where the underlying layer of the Earth’s surface is partially or fully on the ground) was caused by the sand and lignite mining in a former “Cejc lake”. The area of 2,15 ha is situated in approx 188-200 m above the see level by a village “Cejc”.

In the accessible outcrops you can find deposits from the neogen A-C2 zone. In the lower part of the left outcrops you can find the Kyjov lignit post of a size of 0,5 – 1m. Thanks to the sands and shell’s of Melanopsis posteriori and Congeria ornithopisi the outcrop is put to the B zone.

The next interesting part of the profile is the “graved soil horizon” and its overburden, where in the C1 zone were found the shell’s of Congeria subglobosa, typical for the central mediterranean area to the zone E. The whole locality is an important geological exposure and is registered by the international organization RCMNS and UNESCO.

The whole area is part of the European locality Natura 2000 – Býlý kopec u Čejče a Ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko.

You can get easily to the coordinates using the rural road from the parking coordinates by foot or by bike. Please leave your cars at the parking waypoint!

To accept the log, you have to:
1. make a photo with a gps with the geological profile in the background and place the photo in the cache log
2. Email me the answers to the following questions:
a. What animals are on the information table by the start coordinates?
b. What geological era is “neogen” and how old is it?
c. What does “RCMNS” stand for?

Additional Hints (Decrypt)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.