Skip to content

St. Eriks Grotta Traditional Geocache

Hidden : 09/17/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

St. Eriks Grotta / St. Eriks cave

[SWE]
Här har Marstrands befolkning gömt sig under Tordenskiolds belägring 1719. Amiral Tordenskiold gjorde sig under Stora nordiska kriget ett mycket välkänt och fruktat namn men han fick aldrig njuta någon längre tid av sina segrar. Den 1 november 1720, samma dag som Carlstens fästning återlämnades till Sverige, dödades han i en duell med den svenske översten Jakob Axel Staël von Holstein, efter att ha beskyllt honom för att vara en falskspelare.

St. Eriks grotta består egentligen av två grottor. Den översta grottan heter St. Erik. Här finns ”Predikstolen”, ett stenblock där prästen höll sina predikningar under belägringen. Den nedersta grottan kallas för ”fru Arvids sons sängkammare”. Här födde hon under belägringen en son som sedermera blev en av stiftarna till Ostindiska Kompaniet i Göteborg. Här har även stenåldersredskap hittats, vilket visar att här har funnits boplatser sedan lång tid tillbaka. Grottan är naturligt bildad med öppning ca 10 m bred och 3 m hög.


[ENG]
Here was Marstrand population hidden under siege of Tordenskiolds 1719. Amiral Tordenskiold did during the Great Northern War a very well-known and feared name, but he had never enjoyed any length of time of their victories. On 1 november 1720, the day of Carlsten Fortress was returned to Sweden, he was killed in a duel with the Swedish Colonel Jakob Axel Staël von Holstein, after accusing him of being a blackleg.

St. Eriks cave actually consists of two caves. The top cave is called St. Erik. Here are the "Pulpit", a rock where the priest gave his sermons during the siege. The lowest cave is called "Mrs Arvid son's bedroom". Here she gave birth to a son in the siege which became one of the founders of the East India company in Gothenburg. It has also been found tools from the Stone Age, indicating that this has been habitat for a long time. The cave is naturally formed with an opening of approximately 10 m wide and 3 m high.Denna cache är en del av kampanjen "Den goda loggen" och vill uppmuntra dig att använda loggtexten för att dela din cache-upplevelse med andra. Klicka gärna på loggan ovan och läs mer om kampanjen.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre söggrean / Haqre srrg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)