Skip to content

Randershøj Traditional Geocache

This cache has been archived.

RH&LC: Vi lukker denne cahce. Så kan der blive plads til nye spændende cahces i området.

More
Hidden : 10/04/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Randershøj.
Overholt Plantage ligger ved landevejen Hammel-Silkeborg mellem Skannerup og Voel. Overholt omfatter et areal på 76 ha, hvoraf langt den overvejende del ligger nord for landevejen. Beplantningen består mest af nåletræ, men der er også mindre områder med løvtræ.
Overholt Plantage blev startet i 1908 på initiativ af en række driftige lokale bønder. De stiftede samme år Interessentskabet Overholt Plantage, der med 14 anpartshavere opkøbte de dengang lyngklædte jorder og påbegyndte beplantningen. Skoven ejes fortsat af interessentskabet. De fleste af de 14 anparter er gået i arv til efterkommere af dem der grundlagde skoven.

Randershøj ligger i Overholdt plantage. Fra toppen af kæmpehøjen er der en formidabel udsigt over Gjern Bakker og å-dalen. I horisonten ses de store vindmøller på bakkekammen ved Horn. Nærmere ses Søhøjlandets ferieboliger. Randershøj har sit navn, fordi det på en klar dag - i hvert fald tidligere - var muligt at se helt til Randers.

Færdsel i skoven sker til fods. Vis hensyn overfor plante- og dyreliv. Skilte ved indgangene til skoven fortæller om de regler, der gælder for færdsel i skoven.

Hvis du er interesseret kan du læse mere på: http://www.overholt-plantage.dk

Additional Hints (No hints available.)