Skip to Content

This cache has been archived.

Geo Donald: Archivace je nutná, keš byla 2x vymudlena a našli jsme i falešnou keš. Nechceme falešné keše, a nové skrýše už nejsou. Nebojte se keš Na Karlove zase bude, ale ne Minoritský klášter.

More
<

Minoritský klášter

A cache by Geo Donald Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/02/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zrícenina kláštera Minoritu

Minoritský klášter založil v letech 1243 - 1247 staroboleslavský probošt Tobiáš z Benešova (+1261), jeden ze synu Beneše z Benešova, jenž je považován za prvního doloženého predka zdejšího rodu. Klášter byl vypálen husity v roce 1420. Archeologický výzkum z roku 1941 se soustredil na bezprostrední okolí záveru presbytáre klášterního kostela, pocházejícího z poslední tretiny 14. století. Severne od stávajícího presbytáre byly odkryty základy puvodního kostela ze 13. století, sakristie a vedle ní schody, západne od nich pak nejspíše kapitulní sín.


Historie Benešova zapocala již ve druhé polovine 11. století, kdy byla založena na vyvýšenine zvané pozdeji Karlov prvá osada s kostelíkem. Zde pakzacal být pocátkem 13. století. budován také minoritský klášter. Osada se rozrustala, byl v ní založen špitál, obdržela tržní právo a stala se mestysem. Ve 14. století ji získali s celým konopištským panstvím Štemberkové, z jejichž erbu je odvozen mestský znak -zlatá osmicípá hvezda v modrém poli. V dobe husitského hnutí, po vypálení mesta Janem Žižkou, hrál Benešov významnou úlohu v dejinách Cech, nebot se zde konaly zemské snemy. Napríklad v roce 1451 došlo ve meste k významné diskusi mezi Jirím z Podebrad a papežským legátem Eneášem Sylviem Piccoulominim -pozdejším papežem Piem II. Roku 1473 vystoupila na zdejším snemu králova vdova Johanka z Rožmitálu, aby dosáhla v pohnutých dobách pro Cechy docasného míru. Konec tricetileté války znamenal pak pro Benešov velké plenení.
Další významná epocha mesta zapocala s príchodem šlechtických rodu Prehorovských a Vrtbu. Jejich pricinením vznikla v Benešove v dobe baroka piaristická kolej, která byla významným strediskem vzdelávání a kultumosti celého kraje po další staletí. Byla postavena podle projektu významného italského architekta G. B. Alliprandiho, autora mnoha známých svetských i církevních objektu v Praze a celých Cechách. Na tradici koleje navazuje dnešní benešovské gymnázium s velkou kaplí, v jehož budove pocátkem století ucili ješte poslední príslušníci piaristického rádu. Tento nejvýznamnejší úsek dejin Benešova podnítil v soucasnosti užívání propagacního hesla "Mesto piaristické vzdelanosti a kultury".
Konec 19. a pocátek 20. století znamenal pro Benešov poslední a soucasne nejvýznamnejší zmenu šlechtických majitelu. Zámek Konopište koupil následník habsburského trunu František Ferdinand Rakouskýz Este, který vtiskl dnešní podobu jeho interiérum, zevnejšku i parku se širokým okolím. Dvacáté století bylo také obdobím, kdy v Benešove pusobily známé osobnosti ceského umení. Hudební skladatel Josef Suk, rodák z nedalekých Krecovic, zde trávil poslední léta svého života, na zdejším gymnáziu studoval spisovatel Vladislav Vancura, slavný meziválecný architekt Otakar Novotný pocházející z Vlašimi projektoval pro Benešov dve stavby, prvé životní kroky tu ucinil významný ceský sochar a malír Miloslav Chlupác.
V soucasnosti je Benešov živým hospodárským i kultumím centrem regionu. Zatímco v konopištském parku pritahují turisty predevším zámecké sbírky malby, grafiky, plastiky i umeleckého remesla, v samotném meste je magnetem zejména muzeum umení 20. století, které sídlí v památkove chráneném secesním objektu v centru na Malém námestí. Vlastní zajímavé sbírky ceské modemí a postmodemí malby, grafiky, fotografie i plastiky a také rozsáhlou kolekci mezinárodního grafického designu, clenenou na soubory plakátu, knih, kalendáru, navštívenek, novorocenek a mnoha dalších oboru. Pohlednice z konce 19. a pocátku 20. století reprodukované v tomto kalendári získal spolecne s celým rozsáhlým souborem pro sbírku designu muzea umení starosta mesta Ing. Mojmír Chromý.

Mgr. Tomáš Fassati

Zdroj informací

Additional Hints (Decrypt)

yril fgbmne

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.