Skip to Content

<

German war cemetery

A cache by pim en myriam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/13/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deutsche Version - siehe bitte unten! English version – look down!

Nederlandse versie

Deze multicache ligt bij de Duitse militaire begraafplaats en bestaat uit 5 waypoints. Het is een wandeling van ongeveer 2 kilometer. Je mag de begraafplaats alleen betreden bij daglicht. De auto’s en fietsen kun je parkeren op N 51º 28.113 E 005º 53.440. Het terrein is makkelijk begaanbaar. Benodigdheden: iets te schrijven, en eventueel iets kleins om te ruilen. Het informatiegebouw van de begraafplaats is open van 8:00 tot 16:00 uur, maar hier hoef je voor de cache niet te zijn.

De Duitse militaire begraafplaats

Deze begraafplaats is de enige Duitse militaire begraafplaats in Nederland. Hier liggen bijna 32.000 soldaten uit de Tweede Wereldoorlog en 85 soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Voor iedere gesneuvelde soldaat is een kruis geplaatst. De gegevens (naam, rang, geboorte- en sterfdatum, bloknaam, rijnummer-grafnummer) zijn met witte kleur op de natuursteen aangebracht. De Duitse gravenvereniging (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) onderhoudt de begraafplaats. Zij hebben bij de begraafplaats een jongerencentrum gebouwd, met als doel: De jeugd ontmoet het verleden en werkt gezamelijk aan vredesprojecten. Door middel van de begraafplaats willen ze de jongeren laten zien dat we niet nog meer oorlog moeten voeren, en dat we vriendelijk tegen elkaar moeten zijn. Ik hoop dat alle kruisjes ook jou aan het denken zet. Door deze wandeling over de begraafplaats kom je wat meer te weten over wie hier begraven liggen.

Informatie over waypoint 2

 

Anneliese is 14 juni 1919 geboren in Nagern (Duitsland). Toen ze 20 jaar was werd ze verliefd op Erich en verloofde met hem. Hij werd als soldaat naar Stalingrad gestuurd, waar hij sindsdien vermist is. Anneliese werd naar Nederland gestuurd om administratief werk te doen. Op 7 april 1945 staat er in Meppel een trein klaar om alle Duitse vrouwen naar huis te sturen. Want het is dan duidelijk dat de oorlog bijna voorbij is. Net als Anneliese op de trein naar huis staat te wachten, is er een luchtalarm. Anneliese sterft door deze aanval van de geallieerde.

 Informatie over waypoint 3

 

Georg is geboren op 9 februari 1904 in Maltsch. Hij was directeur van een school toen hij opgeroepen werd voor de militaire dienst. Voor en tijdens zijn dienst periode kreeg hij in totaal 7 kinderen (waarvan er 1 gestorven is in 1945). Zijn laatste kinderen, een tweeling, heeft hij maar 1 keer gezien. In 1944 moet hij leiding geven aan een ‘schützen’ compagnie. Hij laat zijn soldaten zich overgeven aan de vijand, om het leven van deze jongens te redden. Hij werd vervolgens ter dood veroordeeld door het Duitse krijgsgerecht. Om deze moord te legaliseren werd hem ‘lafheid voor de vijand’ ten laste gelegd.

 

Informatie over waypoint 4

 

In dit blok liggen een aantal burgers begraven. Het zijn vooral veel kinderen en vrouwen. Kijk maar eens goed naar de leeftijd. Dit zijn geen soldaten, maar liggen toch op een militaire begraafplaats. Waarom deze vrouwen en kinderen hier begraven liggen weten we niet precies. Hendrik en Johanna zijn broer en zus. Daarom staan de kruisjes iets dichter bij elkaar.

Deutsche version

Diesen Multicache liegt bei den Deutsche Soldtenfriedhof und besteht aus 5 waypoints. Es ist eine Wanderung von ungefehr 2 Kilometern. Du darfst den Friedhof nur betreten beim Tageslicht. Auto’s und Fahrräder können parken bei N 51º 28.113 E 005º 53.440.Das Gebied ist einfach begehbar. Erforderliches: Etwas zu schreiben und eventuell etwas Kleines zum wechseln. Das Informationgebäude am Friedhof ist geöffent von 8:00 bis 16:00 Uhr, aber man braucht es nicht zu besuchen für den cache.

Der Deutsche Soldatenfriedhof

Der Friedhof ist der einzige deutsche Soldatenfriedhof in den Niederlanden.
Es liegen hier fast 32000 Gefallene aus dem 2.Weltkrieg und 85 Gefallene aus dem 1.Weltkrieg. 
Für jeden Gefallenen wurde ein Kreuz gesetzt. Die Daten (Name, Rang, , Geburts- und Sterbedaten, Blockname Reihenummer-Grabnummer) sind mit weißer Farbe auf dem Naturstein aufgetragen. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. betreut denn Firedhof. Der Volksbund hat beim Friedhof eine Jugend Begegnungstätte gebaud, mit den Ziel: Die Jugend soll der Vergangenheit begegnen und zusammen an Friedensprojekten arbeiten. Der Friedhof zeigt den Jugendliche, dass wir Krieg nicht wiederholen sollten und Freundlich mit einander sein sollte.

Ich hoffe das alle Kreuze auch dich zum Denken bringt. Wenn sie diesen Rundgang über den Friedhof machen, bekommen sie etwas mehr Informationen über die Menschen, die hier begraben sind. 

Informationen über waypoint 2

 

Anneliese ist am 14. Juni 1919 in Nagern (Deutschland) geboren. Als sie 20 Jahre alt war verliebte sie sich in Erich und verlobte sich mit ihm. Er wurde als Soldat nach Stalingrad versetzt, wo er seitdem als vermisst gilt. Anneliese wurde in die Niederlande versetzt, wo sie in einem Büro arbeitete. Am 7. April 1945 war von der Reichsbahn ein Zug bereitgestellt worden, der alle deutsche Frauen und Mädchen in ihre Heimat zurückfahren sollte. Denn hier war es ersichtlich, dass der Krieg zu Ende ging. Gerade als Anneliese auf den Zug nach hause wartet, gab es Fliegeralarm. Anneliese starb bei diesem Angriff der Alliierten.

 Informationen über waypoint 3

 

Georg ist geboren am 9. Februar 1904 in Maltsch. Als er als Soldat eingezogen würde war er Direktor an einer Stadtschule. Vor und während seines Dienstes bekam er 7 Kinder (wovon 1 in 1945 starb). Seine letzte Kinder, Zwillinge, hat er nur ein Mal gesehen. 1944 wird er eingesetzt als Oberleutnant von einer Schützenkompanie. Er ‚veranlasst’ die ‚Übergabe’ von einigen Soldaten an den Feind, damit wollte er das leben dieser Jungs retten. Er wurde zum Tode verurteilt vom Deutschen Kriegsgericht. Um diesen Mord zu legalisieren wird ihm „Feigheit vor dem Feind“ zur Last gelegt.

 

Informationen über waypoint 4

In diesen Block liegen verschiedene Zivilisten begraben. Es sind größten Teils Kinder und Frauen. Wenn ihr euch die Daten genau anschaut, seht ihr wie alt sie geworden sind. Diese Menschen waren keine Soldaten, aber sind doch hier auf einen Soldatenfriedhof begraben. Warum diese Frauen und Kinder hier begraben sind wissen wir nicht genau. Hendrik und Johanna sind Bruder und Schwester. Darum stehen die Kreuze näher zu einander.

English version

This Multicache lies at the German war cemetery and consists of 5 waypoints. It’s a walk of around 2 kilometres. You may only visit the cemetery during daylight. You can park the cars and bicycles at  N 51º 28.113 E 005º 53.440.The terrain is easy to walk on. You will need: something to write and maybe some little things to change. The informationbuilding next to the cemetery is open from 8am to 4 pm, but for the cache you won’t need to go there.

The German war cemetery

The cemetery is the only German military cemetery in the whole Netherlands. Almost 32.000 soldiers from the Second World War and 85 killed soldiers from the First World War are buried here. For each killed soldier one cross has been placed. The data (name, rank, dates of birth and death, block name row number – grave number) have been written on the crosses with white color.

The German war grave foundation (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.) cares for the cemetery. They build a youth meeting centre next to the cemetery with the goal: The youth will meet the past and work together on peace projects. By showing the cemetery they would like to get the youngsters to realise not to make war, and that they have to be friendly with eachother. I hope all the crosses will make you thinking as well. By walking around the cemetery you will get to know a bit more about who has been burried here.

Information about waypoint 2

 

Anneliese is born in the 14th of juni 1919 in Nagern (Germany). When she was 20 years old she fell in love with Erich and got engaged with him. He was send to Stalingrad as a soldiers, where he has been missing since. Anneliese was send to the Netherlands to do office work. On the 7th of april 1945 a train waits in Meppel to bring all German women back home. Because it is clear at that point, that the war is almost over. Just when Anneliese get’s on the train back home, the air alarm starts. Anneliese died because of this attack by the allies.

 

Information about waypoint 3

 

Georg is born on the 9th of February 1904 in Maltsch. He was a director of a school when he has been called for military duty. Before and during his duty time het got 7 kids in total (one of them died in 1945). His last children, twins, he saw only ones. In 1944 he is the leader of a ‘schützen’ troop. He helped a couple of his soldiers to surrender, to save the lives of these boys. He got the death penalty by the German military court. To legalize this murder they charged him with ‘coward ness for the enemy’.

 

Information about waypoint 4

 

In this Block there are civilest buried. Most of them are children and women. Look at the age of these people. These people are no soldiers, but still are buried on a military cemetery. Why these women and children are buried here, we don’t know exactly. Hendrik and Johanna are brother and sister. That’s is why the crosses are so close to each other.


 

Additional Hints (Decrypt)

qr rvx
qre Rvpur
gur bnx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

650 Logged Visits

Found it 619     Didn't find it 5     Write note 14     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 3     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 146 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.