Skip to content

Prazske legendy - O kostlivci s hrebem v hlave Traditional Geocache

Hidden : 10/06/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ctvrtá ze serie keší venovaná pražským legendám. / The fourth cache from serie dedicated to prague legends.

O kostlivci s hrebem v hlave 

V Tomášské ulici bydlel pred mnoha lety zámecnický mistr. Byl velmi šikovný ve svém remesle a k tomu i pilný, tak se mu zakázky jen hrnuly. Protože práce stále pribývalo, vzal do dílny na pomoc mladého tovaryše. Netrvalo dlouho a i vrabci si štebetali, že mezi tovaryšem a krásnou ženou mistrovou bylo neco více než jen prátelství. Jen zámecník nic nevedel a netušil. Své žene veril nade vše na svete a jak víme, láska je slepá. Milenci se tajne scházeli po nocích a vymýšleli plán, jak se zámecníka co nejlépe zbavit.

            Jednoho rána vybehla žena z domu s ocima plnýma slz a zprávou, že její muž ve spánku zemrel. Pohrbila jej, oplakala a jak se na slušnou manželku sluší po nejakou dobu za nej nosila smutek. Lidé ze sousedství meli mladou vdovu rádi, cítili s ní a práli hodne štestí po takové hrozné události. Proto jim ani neprišlo divné, že se vdova s tovaryšem do roka a do dne vzali. Žena nemuže zustat dlouho bez muže a dílna bez mistra. To dá prece rozum.

            Za nekolik mesícu po svatbe se mezi sousedy zacalo povídat, že se v noci v dílne dejí podivné veci. Nekterí na svou duši prísahali, že videli mistrova ducha chodit kolem domu a naríkat. Kdo by ale veril takovým poudackám. Mladí manželé žili spokojene a klidne a bývalý tovaryš vykonával remeslo stejne zrucne jako predešlý mistr.

            7 let uplynulo jako voda. V té dobe platilo narízení, že hroby se musí po sedmi letech vykopat a zrušit. Tak se stalo i v prípade zámecnického mistra. Když se stará rakev rozpadla pod údery krumpácu, hrobník uvidel, že kostrivec má v hlave zaražený železný hreb. Protože zaživa mel mistr hustou kštici vlasu, nikdo si toho na pohrbu nevšiml. Hrobník oznámil svuj nález na radnici a když si vojáci prišli pro tovaryše a ženu, tito dlouho nezapírali. Za svuj cin propadli hrdlem.

            Nebohý zámecník však nenašel klid ani po usvedcení svých vrahu. Za nocí prý obchází jako kostlivec s hrebem v hlave po okolních ulicích. Klid by nalezl jedine v prípade, že se najde odvážlivec, který mu vytáhne hreb z hlavy. Zatím se takový nenašel. Budete vy pri nocním odlovu této keše první…?

Cache

Hledáte micro keš obvyklou v sérii Pražských legend. Keš je umístena na velmi velmi velmi frekventovaném míste, proto budte pozorní a vydejte se ke keši nejlépe vecer nebo velmi brzo ráno. Prosím. Jednak máte lepší šanci potkat kostlivce a druhak udržet keš naživu. Pred den a hlavne dopoledne lze ocekávat v ulici štrudl aut a ridici stojící v zácpe nemají na práci nic než koukat okolo. Vím o cem mluvím:-) 

Dle informací vážených lovících nám keš zapadává v úkrytu, ale díky Vejrovi je k dispozici "vysoce profesionální extrakcní lovítko" zastrcené z druhé strany úkrytu. Díky za zlaté ceské rucicky...

About skeleton with nail in its head

    A long time agoa toolmakerlived  in Tomasska Street. He was very skilled in his profession and diligent so much that folks stood in line to submit an order with him. Because of so much work he decided to hire a young apprentice. It didn’t take long and birds sung a song that between toolmaker’s wife and young apprentice was something more than casual friendship. Only the toolmaker knew nothing. He fully trusted his wife and as we know, love is blind. Lovers were meeting each other during nights making up a plan how to get rid of the toolmaker.

    One morning the wife ran out of the house with eyes full of tears and was telling everybody that her husband died in sleep. She arranged a funeral, cried for him and as good wife he mourned him for some time. People in neighborhood liked the young widow and wished her happiness for the future. That is why they were not surprised when young widow and apprentice got married soon. Wife cannot stay without husband and workshop without a master. That makes sense. 

    Few months after the wedding word spreads among the folks that strange thing is happening in the workshop. Some people sward to see the master’s ghost walking around the workshop. But who would believe in old women’s tales, right? The young pair lived happily and new master was skilled as his predecessor.

    7 years passed… In those times there was a rule – every grave had to be dag out and cancelled after seven years. The same thing happened to toolmaker’s grave. When the casket was opened, the grave digger realized that the skeleton has a rusty nail in the skull. Grave digger shared this finding with local authorities and when soldiers came for apprentice and his wife, they didn’t renounce long. For their doing they forfeited their lives.

      But poor toolmaker didn’t find his peace even after punishment of his murderers. It is said that as a skeleton he walks around the house and can be saved only by brave person who pulls out the rusty nail from his skull. So far there is no such hero. Will you be the one during night hunt for this cache…?

Cache
You are looking for a micro cache typical for Prague Legends series. Cache itself is located in very very very busy place, so please, be very careful and go for cache in the evening or early in the morning. You will have bigger chance to meet the skeleton and keep cache alive. During the day and especialy till noon there is a big traffic jam and bored drivers sitting in cars have nothing else to do but look around. I know what I am talking about:-)

 According to some cachers container sometimes stucks in the hiding place. Thanks to Vejr there is an highly proffesional extraction tool at your disposal hidden from the opposite side of the hiding place.  


Další keše ze serie o pražských jsou mužete navštívit zde:

Additional caches from Prague legends serie can be found here:

O zkamenelém ulicníkovi 

O streviccich z chlebove kurky

O staviteli chrámu na Karlove     

O pohanskem bohu v Botici

O stribrne rybe     


Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Mn ilirfxbh icenib bq ipubqh. fcnen,hcyar qbyr . [EN] Vasbezngvba jvaqbj ba gur evtug unaq fvqr, tnc,

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)