Skip to Content

<

Slanska hora

A cache by lucky&spol Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/13/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Slánská hora

English:

This Earth cache you through a Nature Trail Slánská hora. At the starting coordinates, you can find the beginning of nature trails. Answers to our questions can be found on information boards. ATTENTION! Information that is available on the Internet may not be current.

Slánská hora - a hill, which is a dominant feature of the town Slany, represents together with nearby hill called Vinarická hora, the Ríp Mountain and the range of Czech Highland residue of dramatic volcanic activity related to orogenetic process in the Tertiary period. Basalt mass of Slánská hora horal belongs to the well known prehistoric sites of the European significance. It is evidence of settlement from the beginning of the late Stone Age, over the Bronze Age, Iron Age until to the Slavonic period. The latest findings originate from the Middle Ages, from 15 - 16 centuries when vineyards spread out on the Slánská hora slopes. In consequence of volcanic activity the springs of high-grade salt water occurred and gave the name to the hill and the town founded at its foot. However, the springs have not come down to present time and their existence is known only from the chronicles. The whole hill consists of the basalt columns eroded by erosive activity effecting for ages. In 1999 hundreds of bushes and leafy trees were planted in the middle of the previous quarry. There is a beautiful view of the town and nearby surroundings from the hill. Another interest of the Slánská hora is a stone locally called Devil´s Stone whose mineral structure is different from the hill structure, consisting of basalt. In 1998 Slanská hora was declared to be a protected natural monument, The aim if protection is to preserve significant geologic site and to protect the fragments of rock steppe winth warm-requiring plants and hombeam association with singing birds. Monument is located in cadastral territory Slany and its size is 2.2339 hectares.

Czech:

Tato Earth cache Vás provede naucnou stezkou Slánská hora. Na výchozích souradnicích najdete zacátek naucné stezky. Odpovedi na naše otázky najdete na informacních tabulích. POZOR! Informace, které naleznete na internetu, nemusí být aktuální.

Slánská hora, dominanta mesto Slaného, predstavuje spolecne s nedalekou Vinarickou horou, Rípem a kulisou Ceského stredohorí pozustatky bourlivé sopecné cinnosti, související s horotvornými procesy tretihor. Cedicový masiv Slánské hory patrí mezi známá archeologická nalezište evropského významu. Dokládá osídlení od pocátku pozdní doby kamenné pres dobu bronzovou, železnou až do doby slovanské. Nejmladší nálezy pocházejí ze stredoveku 15.-16. století, kdy se na svazích Slánské hory rozkládaly vinice. Velmi zajímavým výsledkem sopecné cinnosti byl výskyt pramenu slané vody znacné intenzity, který vedl k pojmenování hory i mesta, založeného na jejím úpatí. Slané prameny se však do dnešní doby nezachovaly , o jejich existenci se lze docíst pouze ze zpráv kronikáru. Celá hora je složena ze sloupcu cedice, rozrušených vekem erozními vlivy. Uprostred bývalého lomu bylo na podzim roku 1999 vysázeno nekolik se stromu a keru prevážne listnatého charakteru. Z hory je krásný rozhled na mesto a jeho nejbližší okolí. Zajímavostí hory je tzv. místne zvaný Certuv kámen, jehož hornina je zcela jiného složení než Slánská hora, tvorená cedicem. Slánská hora byla v únoru 1998 vyhlášena prírodní památkou. Posláním ochrany není jenom zachování významné geologické lokality, ale i ochrana fragmentu skalních stepí s teplomilnou kvetenou a prirozeného lesního spolecenstva habrových doubrav a zpevného ptactva.  Památka se nachází v k.ú. Slaný a její rozloha ciní 2.2339ha.

English:

For the recognition of the log must fulfill the following tasks:

1. A part of your log has to be accompanied by photo of you (in the case of lone hunters sufficient to your GPS) presented the best stop no. 5 or 7, so that the background was visible fracture

2. Through GC.com profile or via e-mail luckyspol@centrum.cz send to me answers to these questions:

a) How many stop the Nature Trail

b) How much habitat can be divided in terms of Botany Slanska hora

c) How many pieces leaved trees and shrubs were discontinued in the autumn of 1999 in the middle of the quarry

d) what disgorged volcanic rock chimney at an early stage of development Slanska hora

Logs without uploaded photo and sent answers will be deleted promptly!

 

Czech:

Pro uznání logu musíte splnit následující úkoly:

1. Soucástí Vašeho logu musí být fotografie Vás (v prípade osamelých lovcu postací Vaše GPS) porízená nejlépe u zastávky c. 5 nebo 7 tak, aby na pozadí byl videt lom

2. na e-mail  luckyspol@centrum.cz nebo pres profil zašlete odpovedi na tyto otázky:

a) kolik zastavení má naucná stezka

b) na kolik biotopu je možno rozdelit z pohledu botaniky Slánskou horu

c) kolik kusu listnatých stromu a keru bylo vysazeno na podzim roku 1999 uprostred lomu

d) jaké horniny chrlil sopecný komín v raném stadiu vývoje Slánské hory

Nález logujte hned, když nebudou odpovedi správné, ozveme se Vám. Logy bez priložené fotky nebo bez zaslaných odpovedí budou smazány.

 

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

893 Logged Visits

Found it 884     Write note 7     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,041 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.