Skip to content

Bjurböle meteorite EarthCache EarthCache

Hidden : 10/14/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


This EarthCache presents the historical but almost forgotten event: The fall of The Bjurböle meteorite. The largest found meteorite in Finlands history.

Bjurböle meteorite EarthCache

Part 1 - The Bjurböle meteorite

This historical meteorite fall happend in 12.3.1899 at the time of 22.29. From the west - southwest direction by Finlands coastline came a Meteorite and hitted the ice surface on a bay of Bjurböleviken in front of the houses of Bjurböle village about 7.5 km south from Porvoo city center at approximate coordinates of 60°20' N, 25°43' E. Bjurböle meteorite is still the largest recorded meteorite fall or found in Finland. Total number of meteorites found in Finland is 13 in last 200 years (1). Today the Meteoriittitie is the only visible sight or memorial form that event.

Bjurböle meteorite was under 1000kg so it didn't do any visible impact crater. But it is unique of all known meteorites what it did: approximately 4 meters wide hole into the ice. Mud from the shallow sea bottom was spread over 24*33m wide area around the hole. Meteorite pieces were found 328kg by the divers in about 8 meters below the ice surface. Ice was in that time about 0.4m thick and water 0.5m deep and mud layer was 7 meters deep.The largest pieces were 80.2kg, 21kg, 18kg and 17kg.

Bjurböle meteorite is stone meteorite and was classified first as a LL4 type but it is nowadays reclassified as L/LL4 chondrite. Bjurböle meteorite is famous of it big condrules aka pieces of minerals and because it is very fragile. (1) Infact even when just holding in hand it would loose some parts and even condrules would fall. So this makes to think how it could survived the impact when it hitted the ice.

Meteorites are pieces from outer space that have fallen and survived the impact with the earth's or another planets surface. About 92 % of all meteorites are stone meteorites. Stone meteorites are then divided on chondrites and achondrites. Chondrites are the most common in stone meteorites and those are about 86 % of all meteorites. Chondrites are divided in two; ordinary and carbonaceous chondrites. Ordinary chondrite meteorites are about 80% of all meteorites. Ordinaries are then divided how much they have iron and other metals. L/LL means that Bjurböle meteorite is chondrite and it has low amounts of iron and other metals. Number 4 beside the letter means what kind of petrology it has. 4 means that this type meteorite altered by thermal metamorphism and it has quite big condrules.(2)

Part 2 - Radiometric dating

Chondrules in general are considered to be the oldest solid matters in the whole solar system that is estimated to be 4540 Mega years (*Hutchison) old and Bjurböle meteorites chondrules are not exeption. Bjurböle meteorite is well studied meteorite and its age is often used as a zero point (Bjurböle standard) in which other meteorites are compared. It turned out that Bjurböle meteorite were 4566 Megayears old (*USGS) Meteorites have been very helpful in determing the age of Earth. In order to calculate very old ages like this geologist use method of radiometric dating.

Many radioactive elements can be used as geologic clocks. This is based on the fact that each radioactive element decays at its own nearly constant rate. Once this rate is known, geologists can estimate the length of time over which decay has been occurring by measuring the amount of radioactive parent element and the amount of stable daughter elements. (5)The mass spectrometer is used to determine these very small proportions. (4)

One of the best known method is radiocarbon dating. It is used by archeologists or even geologists in dating objects that are under 50000 years old. With Bjurböle meteorite and other meteorites different methods of radiometric dating scheme is used like I-Xe (Iodine – Xenon) that would cover the first 85 million years of the age of solar system.

Questions to answer by email: Tasks are changed due Earthcaching guideline change in 19.1.2011

Let's simulate the meteorites journey. NOTE! Find the Meteoriittitie (Meteoriittitie road) and use your gps to measure it's length. That will be the lenght of the Timeline. The beginning of the road means the the birth of the Bjurböle meteorite somewhere and the end means the fall in the ice of Bjurböleviken.

1. With the information given in a descripition what is the direction where the meteorite came from in degrees?
2. How many meters Bjurböle meteorite have already travelled on your timeline when Earth was born?
3. How much would there be the timeline left for Bjurböle meteorite to travel when the last ice age ended in Finland about 0.01Mega years ago.
4. Find out where pieces of Bjurböle meteorite can be seen in Porvoo?

Send us small(dot)oaks(at)gmail(dot)com answers to questions 1 - 4

In your log we would appreciate that you would add scenery picture of the meteorite landing site at 60°20' N, 25°43' and tell something about your experience like others have done previously.

NOTE!Found logs without emailed answers will be removed!

Tämä GeoKohde esittelee historiallisen mutta lähes unohtuneen tapahtuman. Bjurbölen meteoriitin putoamisen.

Bjurbölen meteoriitti GeoKohdeOsa 1 - Bjurbölen meteoriitti

Tämä historiallinen meteoriitin putoaminen tapahtui 12.3.1899 klo 22:29. Meteoriitti kulki pitkin Suomen lahden rannikkoa länsilounaasta ja putosi Bjurbölevikenin jäälle aivan Bjurbölen kylän talojen edustalle n.7.5 km Porvoon keskustasta etelään n. koordinaatteihin 60°20' N, 25°43' E. Bjurbölen meteoriitti on edelleen Suomen suurin pudonnut ja löydetty meteoriitti. Kaikenkaikkiaan 200 viime vuoden aikana on löydetty yhteensä 13 meteoriittia. (1). Muistoksi meteoriitin putoamisesta on Bjurböleen nimetty yksi tie Meteoriittitieksi.

Bjurbölen meteoriitti oli alle 1000 kg painoinen, joten se ei synnyttänyt törmäys kraateria. Se on kuitenkin ainutlaatuinen tehdessään 4 metriä halkaisijaltaan olevan avannon, jonka ympärille oli levinnyt lahden pohjamutaa 24*33 metrin laajuiselle alueelle. Meteoriitin kappaleita löydettiin 328 kg n. kahdeksan metrin syvyydestä. Jää oli paikalla 40 cm paksu ja merivesi noin 0.5 metriä syvää ja pohjamutaa oli 7 metriä. Suurimmat kappaleet olivat 80.2 kg, 21 kg, 18 ja 17 kg painoisia. (1)

Bjurbölen meteoriitti on kivimeteoriitti ja se luokiteltiin aluksi LL4 tyypiksi mutta on nykyään kategoroitu L/LL4 kondriitiksi. Bjurbölen meteoriitti onkin kuuluisa suurista kondreistaan eli mineraalin kappaleista ja siitä, että se on erittäin hauras. (1) Jopa pelkkä kappaleen pitäminen kädessä saattaa irrottaa meteoriitista osia tai jopa irrottaa kondreja. On pieni ihme miten se on voinut säilyä törmäyksestä ehjänä.

Noin 92% kaikista meteoriiteista on kivimeteoriitteja. Kivimeteoriitit on jaoteltu kondriitteihin ja akondriitteihin. Konrdiitit ovat yleisin meteoriittiryhmä ja niitä on noin 86% kaikista meteoriiteista. Kondriitit on jaettu kahteen ryhmään eli tavallisiin kondriitteihin ja hiilipohjaisiin kondriitteihin. Tavanomaisia kondriitteja on noin 80% kaikista meteoriiteista. Tämän jälkeen jaottelu perustuu siihen kuinka paljon kondriitit sisältävät rautaa ja muita metalleja. L/LL4 tarkoittaa, että Bjurbölen meteoriitti on tavallinen kondriitti ja siinä on vähän rautaa ja muita metalleja. Numero kirjainten vieressä tarkoittaa minkälaiset muodostumisolosuhteet kappaleella on ollut. 4 tarkoittaa, että meteoriitti on muodostunut suuret lämpötilan vaihtelun seurauksena (thermal metamorphism) ja että meteoriitin kondriitit ovat isokokoisia. (2)

Osa 2 - Radiometrinen ajanmääritys

Bjurbölen meteoriitti on erittäin vanha. Ylipäätään kondreja pidetään vanhimpina kiinteinä kappaleina koko aurinkokunnassa jonka katsotaan olevan 4540 Megavuotta vanha (*Hutchison). Bjurbölen meteoriittia on tutkittu paljon ja etenkin sen ikää on käytetty ikäänkuin vakiona (Bjurbölen vakio), johon muita meteoriittejä on verrattu. Bjurbölen iäksi on saatu 4566 Megavuotta. Jotta näin kauaksi taaksepäin historiassa päästään geologit käyttävät radiometristä iänmääritystä.

Menetelmä perustuu luonnossa esiintyviin radioaktiivisiin alkuaineisiin tai näiden isotooppien (parent) ja ominaisuuteen että nämä pikkuhiljaa hajoavat kullekin alkuaineelle tyypillisellä vakionopeudella toiseksi alkuaineeksi (daughter) tai isotoopiksi. Kun tarkoilla laittella on tutkittu kuinka paljon jotain tiettyä isotooppia on ja kuinka paljon on tätä muodostunutta alkuainetta tai isotooppia pystytään laskemaan aineen ikä. (5) Aineen määrän määrityksessa käytetään massaspektrometriä.(4)

Yksi tunnetuimmista radiometrisista ajanmääritysmenetelmistä on radiohiilimenetelmä. Arkeologit ja geologit käyttävät tätä määrittäessään ikiä, jotka ovat alle 50000 vuotta. Bjurbölen meteoriitin ajanmäärityksessä käytetään menetelmiä, joilla päästään paljon kauemmaksi historiassa esim. I-XE menetelmä (Jodi- xenon). I-XE menetelmällä voidaan tutkia aurinkokunnan ensimmäistä 85 miljoonaa vuotta (7)

Löydön vaatimukset: Huom!! Tehtävät muutettu 19.1.2011 EarthCaching uusien ohjesääntöjen mukaisiksi.

Etsi Meteoriittitie, jotta voimme simuloida meteoriitin matkaa. Määritä GPS:llä Meteoriittitien pituus. Olkoon se aikajanasi pituus. ! Tien alussa on Bjurbölen meteoriitin syntyhetki ja tien lopussa hetki, jolloin meteoriitti putosi koordinaatteihin Bjurbölevikeniin.

1). Arvioi meteoriitin tulosuunta asteina annettujen tietojen perusteella.
2). Laske kuinka monta metriä Bjurbölen meteoriitti oli matkannut mittamallasi aikajanalla (Meteoriittitie) Maapallon synnyn aikoihin?
3). Laske kuinka monta metriä on Bjurbölen meteoriitillä on matkaa aikajanalla jäljellä kun jääkausi päättyi Suomessa (0.01 Megavuotta)?
4). Ota selvää missä Porvoossa voi nähdä meteoriitin kappaleen?

Lähetä kätkön omistajalle vastaukset kysymyksiin 1 - 4 osoitteeseen small(dot)oaks(at)gmail(dot)com.
Halutessasi liitä löytö logiin mukaan edellisten loggaajien tavoin maisemakuva, jossa näkyy meteoriitin laskeutumispaikka koordinaateissa 60°20' N, 25°43' sekä kuva meteoriittitien kyltistä.

HUOM! Found logit ilman kätkön omistajalle postitettuja vastauksia tullaan poistamaan. Tehtävän suorittaminen ei vaadi kuvan ottamista.


Photo: Small piece of Bjurböle meteorite. (diameter about 4 cm) www.gtk.fi

Some Useful links.

www.somerikko.net (1)
en.wikipedia.org/wiki/Meteorites (2)
en.wikipedia.org/wiki/Radiometric_dating (3)
pubs.usgs.gov/gip/geotime/radiometric.html (4)
facstaff.gpc.edu/~pgore/geology/geo102/radio.htm (5)
www.meteoritestudies.com/protected_dating.htm (6)
en.wikipedia.org/wiki/Iodine (7)
pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html
Some useful books:
1. Meteorites By Robert Hutchison
2. Meteorites, Comets, and Planets By A.M. Davis, Heinrich D. Holland, Karl K. Turekian

Additional Hints (No hints available.)