Skip to content

Hachova vila Traditional Geocache

Hidden : 10/17/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keš je zarazena do serie Filmová místa nebot v tomto dome žil autor predlohy filmu" Muži nestárnou" Jan Patrný. Naším zámerem je rozšírit Vám obzor o historii Písku, a pozvat Vás na malou nenárocnou procházku do hezkého lesoparku, odkud mužete pokracovat v odlovu dalších keší, anebo se jen tak projít hezkou prírodou. Doufáme, že se nám to povede a že pro Vás toto místo a poznatky o nem budou zajímavé a poucné.

English:
Cache is enlistment to the set filming places because in this houses lived author model film " Men non-ageing" Jirí Patrný. Our intention is extend you horizon about story sands, and invite you on small unpretentiousness walks to the handsome forest park, from where will you continue in postponement by other cache, or without consequence skirt handsome nature. Hope, do you to us it lead and do you for you this place and piece of knowledge of him will interesting and instructive.

Háchova vila

Pred tímto domem se roku 1915 seznámil historik August Sedlácek se svou budoucí druhou manželkou Terezou Barcalovou. Ta v pametech, psaných o pulstoletí pozdeji, místo prvního setkání lokalizovala práve pomocí této netypické stavby se schodištem, pulkruhovým balkonem v prvním patre, podepreným klasicizujícím sloupovím, s vchodem pro služebnictvo po strane… To je dum v písecké ulici Na Trubách, známý jako Háchova vila. Pripomeneme zde aspon strucné životní osudy jejích majitelu.

Továrník a spisovatel
Málokdo dnes zná jméno kdysi populárního autora a váženého obyvatele Písku Jana Patrného. Pozoruhodný muž se narodil roku 1877 a považoval se ne-li za svetoobcana, tak alespon za Evropana – cítil se stejne doma v Praze i v Písku jako i na francouzské riviére. V Cechách vlastnil továrnu na výrobu dýmek a zároven se zabýval drevarským podnikáním až na Korsice. Schopný podnikatel si zároven dokázal udelat spoustu casu na své literární ambice – pokoušel se o verše, psal povídky a cestopisné prózy. Skutecného úspechu v tomto smeru však dosáhl predevším jako dramatik. To se týká zejména jeho komedie „Muži nestárnou“, která mela premiéru roku 1926 v Mestském divadle na Královských Vinohradech. Po case z jevišt zmizela, ale její slávu oživil o deset let pozdeji Oldrich Nový, když ji adaptoval pro své Nové divadlo jako muzikál. Ten v letech nacistické okupace inspiroval režiséra Vladimíra Slavonského k natocení stejnojmenného filmu. Oldrich Nový mel výhrady k obsazení dalších postav, a tak byla hlavní role ve filmu sverena Janu Pivcovi.
Stavby na pobreží Stredozemního more, kde Jan Patrný trávíval dovolenou, inspirovaly svými architektonickými prvky také zadání projektu „venkovského“ sídla na jihu Cech. Dum na úpatí Píseckých hor byl postaven jako jeden z prvních ve vznikající vilové ctvrti tesne pred první svetovou válkou, po jejímž skoncení zde Patrný zacal pobývat casteji. Napsal tu vetšinu svých divadelních her, z nichž ale žádná nedosáhla úspechu Nestárnoucích mužu. Jan Patrný nebyl v Písku pouhým letním hostem: jako dlouholetý clen Sokola se prihlásil do písecké jednoty a coby clen pražského Rotary clubu pomáhal roku 1928 ustavit podobný klub v Písku.

Veselé loucení
Ženy nestárnou – tak nazval Jan Patrný protejšek své úspešné komedie. K jeho provedení se v podvecer 21.brezna 1929 chystali amatérští divadelníci z kulturního odboru píseckého S.K.Union. Režie na scéne Mestského divadla v Písku se ujal písecký rodák Václav Krška, který se od maturity venoval bezstarostne svým umeleckým zálibám a nechal se vydržovat bohatým otcímem, mlynárem v Hermani. Diváci v hledišti ocekávali, že se dostaví také autor.
Jan Patrný se pred nekolika dny vrátil z Korsiky do Prahy a navštívil schuzi pražského Rotary clubu. V dobré nálade a plný energie tam pohovoril s nakladatelem a spisovatelem Otakarem Štorcem-Marienem a Patrný pak šel ješte doprovodit hosta klubu ze Španelska, který byl ubytován v hotelu Wilson. Když se pred hotelem loucili a práli si dobrou noc, klesl Jan Patrný náhle mrtev k zemi. Šlo zrejme o náhlou srdecní príhodu.
Vila pod Amerikou se již svého pána nedockala, jako se autora nedockali písectí ochotníci a publikum. Teprve pred nekolika hodinami dorazila zpráva o jeho úmrtí do Písku. Pred zahájením predstavení vystoupil Václav Krška pred oponu a sdelil prítomným smutnou zprávu. Rekl nekolik výstižných vet o osobnosti a díle zesnulého a predevším oznámil, že hrát se bude. Predposlední, dosti slabá hra Jana Patrného mela úspech a diváci se dobre bavili. Autor, který se žádným radostem života nebránil, by jiste s takovou veselou smutecní slavností souhlasil.

Slavný pohreb
Složení písecké delegace na pohrbu, odehrávajícím se 23. brezna 1929 v smutecní síni krematoria v Praze-Strašnicích, svedcí o tom, že dvaapadesátiletý nebožtík byl v Písku váženou osobností. Dostavil se písecký starosta Metodej Brandejs, prátelé z píseckého Rotary clubu, clenové jízdního odboru Sokola. Vedle Metodeje Brandejse se smutecními proslovy vystoupili starostové dalších mest, spojených s životem Patrného – Mladé Boleslavi a rodné Jaromere. Promluvil také guvernér 66.distriktu Rotary clubu a za Spolek ceských spisovatelu Máj František Sekanina.
Písecký Rotary club venoval k uctení Patrného památky píseckému Sokolu 800 Kc na stavbu nové sokolovny. Ta stará, ostatne sloužící svému úcelu dosud, byla tehdy považována za nevyhovující telovýchovným i kulturním úcelum. Jediné, co o osudu tehdy sbíraných penez víme, je to, že za ne nová sokolovna postavena nebyla.
V Píseckých listech uverejnil neznámý autor básen Za spisovatelem Janem Patrným:
„Odešel, aby se více nevrátil mezi nás do Písku dobrý clovek, druh,
srdce jej zradilo, srdce nevdecné, kdy jaro vzbudilo lesy, háje, luh!“

Druhá sloka básne oslavuje Patrného beletristické dílo a z tretí se dozvídáme, že z Písku mel Patrný zakrátko cestovat jako delegát Rotary clubu do USA. Ctvrtá, záverecná sloka zní:
„Však štestí mámivé castých závratí zklamalo prátele! Ztichlo srdce, hrud.
Do Písku šlechetný clovek se nevrátí! Rotaryane, básníku, sbohem bud!“

Prázdné letní sídlo
Prvního prosince 1938 byl 272 z 312 platných hlasu zvolen tretím prezidentem Ceskoslovenské republiky JUDr. Emil Hácha. Narodil se 12. cervence 1872 v Trhových Svinech, studoval na gymnáziu v Ceských Budejovicích a právnické fakulte ceské univerzity v Praze. Po letech advokátní praxe se roku 1916 stal zamestnancem Zemského výboru Království ceského v Praze, odkud však vzápetí odešel na dva roky do Vídne. Od roku 1918 pusobil na ceskoslovenském Nejvyšším správním soudu, zprvu jako predseda senátu, pozdeji jako druhý a nakonec první predseda soudu. Roku 1920 se habilitoval jako docent srovnávacího práva správního na Právnické fakulte Univerzity Karlovy v Praze. Múzická stránka jeho osobnosti se v soukromí projevila radou veršu i prekladem Jeromových Trí mužu ve clunu.
K následující funkci loutkového „státního prezidenta“, vnucené v breznu roku 1939 nemocnému a slábnoucímu cloveku nemeckými okupanty, pribylo také druhé letní ci venkovské sídlo, které doplnilo reprezentativní predválecné Lány. A tím se stal práve dum Jana Patrného, zvaný dodnes proto jako Háchova vila.
Vdova, paní Patrná, se domu ráda zbavila. Prodala ho po smutném desetiletí, kdy se v Písku jen obcas mihli synové Jana Patrného, kterí zdedili otcovu dobrodružnou povahu. Jeden se vrhl do podnikání, druhý se stal vojákem z povolání. Tento armádní letec, již v tricátých letech spáchal pri preletu na cvicení do Francie sebevraždu z neštastné lásky, když pred Paríží zamíril se svým strojem kolmo k zemi. Osud druhého syna, autora veseloher, byl neméne tragický a bizarní – jako obchodní zástupce firmy Bata ve francouzské Indocíne byl po roce 1945 utopen místními povstalci v rece Mekongu.

Obycejný dum
Život Emila Háchy skoncil roku 1945 v pankrácké vazební veznici, jiste jak k nelibosti nejradikálnejších novopecených revolucionáru, kterí ocekávali velký soud, tak k úleve prípadných soudcu i samotného Edvarda Beneše, který v ríjnu roku 1938 prenechal Háchovi nevdecný údel. Dum byl zkonfiskován a stal se z nej obycejný dum. Jeden z píseckých domu, obývaný až do dnešních dnu ruznými lidmi.
Protektorátní komedii Muži nestárnou obcas televize reprizuje jako film pro pametníky. Autor predlohy pritom zustává víceméne anonymní. Kdo z Písecku dnes ví, kdo to byl a kde v Písku žil? Tuto vrstvu „dejin domu“ prekrylo epizodické Háchovo vlastnictví, ackoliv ten se zde asi jednou, možná nekolikrát nakrátko zastavil.
Háchova vila již na první pohled naznacuje, že nejde o obycejný dum. Snad tedy stálo za to pripomenout, že byl také svedkem neobycejných osudu a událostí.

Prevzato z Píseckých listu, autor clánku Ondrej Kolár

A nyní k samotné cache:
Cache je po několikerém zmizení opět přemístěna o pár metrů dále. Na původním umístění můžete posedět na lavičce a obdivovat krásu této stavby. Přejeme příjemný odlov. V cache není tužka, ale tu snad nosí každý správný cacher sebou. Vracejte prosím cache na stejné místo.

Série Filmová místa

 

Additional Hints (Decrypt)

Cbq fgeíšxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)