Skip to content

Kostelik Cereniste Traditional Geocache

Hidden : 10/18/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

... pohodová procházka k hezkému kostelíku ...


Obec CERENIŠTE (Tschersing, první zmínka roku 1407, 510 m. n. m.)
Tato horská ves se nachází asi 10 km jihovýchodne od Ústí nad Labem a je zminována již v roce 1407 jako majetek královské koruny. V 16. století byla majetkem Hynka Krabice z Veitmile, který ves prodal v r. 1543 Litomericím. Majetek byl roku 1547 zkonfiskován a pripadl královské komore. Ves byla zpustošena behem tricetileté války a zustalo zde jen devet chalup. V obci se nachází roubené a hrázdené chalupy z 18.a 19. století. Od r. 1961 je osadou obce Malecov. V 19.století zde bylo velice rozvinuté ovocnárství. Pestoval se zde hlavne angrešt a rybíz a rada místních chalup stojí práve na základech bývalých sušáren ovoce.


novorokokovy KOSTEL panny Marie pomocnice krestanu z roku 1936
Tento kostelícek stojí v horní cásti obce nad silnicí. Podélná stavba s polygonálním presbytárem a stítovým prucelím je zdobena pseudobarokními a pseudorokokovými detaily. Na vysoké sedlové strese je umístena hranolová vez s jehlancovou strechou. V prucelí je potrojné obloukové okno nad predsunutým petibokým vstupem a v trojúhelníkovém stítu jsou po stranách obloukového okna umísteny rosety. V celní stene zvonice je prolomeno kruhové okno, kde patrne dríve byly umísteny vezní hodiny. K bocní stene lodi je pripojena obdélná sakristie. Objekt má nad vysokým kamenným soklem umístena vysoká polokruhová okna. Oprava byla provedena v r.1970. Dnes by si kostelik zaslouzil vetsi pozornost. Urcite se vam bude vylet ke kosteliku a k jeho okoli libit...

ZVON v kostele Panny Marie Pomocnice krestanu
V prucelní jizní vezi je empírový zvon z roku 1815 na drevené hlave, který se houpe v severojizním smeru, tedy bokem ke kostelu. Puvodne byl v kostele sv. Prokopa v Touchorinách (okr. Litomerice), coz vysvetluje, proc je zvon starsí nez kostel. Zvon byl odlit roku 1815 Andreasem Padersenem z Litomeric. Má dolní prumer 38 cm, prumer cepce 20 cm, výsku 26 cm bez koruny a 38 cm s korunou. Koruna má 2 + 1 ucha bez ozdob, v pomeru ke zvonu jsou nezvykle mohutná. Na cepci je jednorádkový textový pás, vysoký 3 cm, výska písmen 1,5 cm, nápis zacíná na jizní strane zvonu: MICH GOSS : ANDREAS . PEDERSEN . IM LEITMERITZ 1815, pricemz zejména tretí císlice datace je málo zretelná. Zvon muze pocházet i z jiného desetiletí. Pod tím je rokajový ornamentální pás, vysoký 4 cm, dole nelemovaný. Na krku je na východní strane reliéf sv. Jana Nepomuckého, vysoký 12 cm, který zasahuje az do ornamentálního pásu na cepci: muž s biretem a vousem, v pravé ruce drzí krucifix, v levé palmovou ratolest. Na venci jsou ctyri linky. Srdce je kulovité, prumer pesti 6 cm, délka výpusti 6 cm.

Additional Hints (Decrypt)

cbq gnšxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)