Skip to content

Dub a douglaska u Seneticke hajenky Mystery Cache

Hidden : 11/09/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Památný dub a statná douglaska.
EN: Memorable protected oak and portly Douglas-fir.
DE: Denkwürdige Eiche und enorm Douglasie.

Česky

Významné stromy
Dub

Nedaleko silnice č. II/193 mezi KladrubyZhoří stojí v nadmořské výšce 488 m bývalá hájenka Senětice (streetview). Za ní roste více než dvěstěpadesátiletý dub letní (Quercus robur).

Kmen s mechem porostlou patou se větví ve 4 metrech na dvě hlavní větve. Obvod kmene měří 485 cm (měření 2005) a koruna stromu dosahuje do výšky 25 m (měření 1980). Některé z hlavních větví jsou vylomené. Dub je chráněn jako památný strom od roku 1981 pro svůj vzrůst.

Přibližně 30 m jižně od dubu roste při lesní cestě statná douglaska (Pseudotsuga menziesii).

Abyste našli cache, musíte zodpovědět několik otázek a získat tak zbývající složky souřadnic i trochu znalostí o stromech.

N 49° 41.ABC  E 012° 59.DEF

Dub na jaře

V Čechách se vyskytuje kromě dubu letního i dub zimní. Dub letní má oproti zimnímu:
a) kratší stopku číšky žaludu (A=2)
b) delší stopku číšky žaludu (A=1)
c) obvykle méně rozvětvenou korunu (A=3)

Dubu letnímu se také jinak česky říká:
a) drnák (B=5)
b) šipák (B=7)
c) křemelák (B=9)

Plod dubu, žalud, je z botanického pohledu:
a) nažka (C=0)
b) oříšek (C=4)
c) šešule (C=9)

Za nejstarší exemplář douglasky v České republice je označována:
a) Douglaska v Újezdci (D=8)
b) Černínova douglaska v Americké zahradě u Chudenic (D=9)
c) Douglaska v Rýmařově (D=7)

Douglaska je pojmenována podle:
a) James Douglas, skotsko-kanadský guvernér kolonie ostrova Vancouver (E=3)
b) Douglas, okres v Oregonu, USA (E=6)
c) David Douglas, skotský botanik (E=9)

Jaká z vesnic je od stromů nejdále:
a) Milevo (F=0)
b) Lochousice (F=2)
c) Lšelín (F=8)

Výsledné souřadnice si můžete zkontrolovat on-line.

Kůra douglasky

V okolí lze najít několik dalších památných stromů – u kláštera v Kladrubech rostou nejmohutnější duby Tachovska, u Kostelce je celá Alfrédovská alej.

English

Kmen douglasky

To find this cache you have to answer several questions and complete cache location.

N 49° 41.ABC  E 012° 59.DEF

In Czech Republic are common two oak species: Pedunculate Oak and Sessile Oak. When Pedunculate Oak is compared to Sessile Oak, it has:
a) shorter a peduncle of acorn cupule (A=2)
b) longer a peduncle of acorn cupule (A=1)
c) usually less branched treetop (A=3)

Pedunculate Oak is also called:
a) Durmast Oak (B=5)
b) Pubescent Oak (B=7)
c) English Oak (B=9)

Which mammals do not consume acorns?
a) horses (C=0)
b) squirrels (C=4)
c) pigs (C=9)

Kmen douglasky

The oldest Douglas-fir in Czech Republic is:
a) Douglas-fir at Újezdec (D=8)
b) Czernin's Douglas-fir at The American Garden (D=9)
c) Douglas-fir at Rýmařov (D=7)

Douglas-fir is named after:
a) James Douglas, Scottish-Canadian governor of the colony of Vancouver Island (E=3)
b) Douglas County, Oregon, USA (E=6)
c) David Douglas, the Scottish botanist (E=9)

What is the most remote village from trees:
a) Milevo (F=0)
b) Lochousice (F=2)
c) Lšelín (F=8)

You could verify final coordinates.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] fzex [EN] n fcehpr [DE] qvr Svpugr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)