Skip to content

Dziesmusvetku parks Mystery Cache

This cache has been archived.

Pohatu Nuva: no any activity from owner side

More
Hidden : 10/24/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[Lat] Bus jaizmet neliels loks pa Dziesmusvetku parku(Viestura darzu)
[ENG] You will have to take a walk on Dziesmusvetku Park to find a cache.

[LAT]Pec Rigas iekarošanas 1710. gada, pirmoreiz budams Riga, Peteris I noskatija sev vietu vasaras rezidencei ar plašu darzu. Izveleta vieta bija Petersala jeb Gustavsala, kas velak ieguva Andrejsalas vardu. Viena no versijam vesta, ka darzs veidots pec francu arhitekta A.Leblona izstradatas paraugshemas, ieverojot to laiku modernas francu un holandiešu stila tendences. Par darzu pamatelementu izmantoja koku alejas, bosketas*, maldu ejas, kanalus un dikus.

Stadmaterialus jaunajam darzam pa Daugavu uz Rigu piegadaja no Lielvardes draudzes. Galvenokart tas gan bija liepas un lazdas. Savukart kokaugi - arzemnieki celu merojuši no Amsterdamas. Pavisam kopskaita to bijis 3590 stadu. Par Keizardarza zelta laiku pamatoti tiek uzskatits laika posms no 1730.lidz 1755.gadam. Tolaik par darznieku stradaja Mikelis Šindlers un darzs bijis sava vislabakaja skata. Stasta, ka Keizardarzs kluvis par tadu ka etalonu privatiem darziem Rigas turigo iedzivotaju vasarnicu kolonija Ganibu dambi. Velak to parnema Rigas pilseta…

1861. gada Viesturdarza notiek Baltijas dziesmusvetki. Tomer šo notikumu stipri vien aizeno un parspej pirmie Visparejie latviešu dziesmusvetki, kas tiek sarikoti 1873. gada. Rigas latviešu biedriba sanema specialu atlauju no krievu valdibas. Par godu šim svarigajam notikumam Viesturdarzs velreiz piedzivoja ieveribas cienigu uzmanibu.

Dziesmusvetku 100-gadei par godu Viesturdarzam tiek mainits nosaukums. Kopš 1973. gada 21. julija to oficiali sauc par Dziesmusvetku parku. Jateic gan, ka tauta Viesturdarzs savu veco nosaukumu ir saglabajis joprojam un jaunakajos rakstos par šo parku var atrast abus nosaukumus.

Dziesmusvetku parka jau pieminetaja simtgade tika atklats memorialais ansamblis, kas tur atrodas joprojam.

Viesturdarzs interesants ari ar 1936.gada uzbuveto Triumfa arku, jeb Aleksandra vartiem, kas, vairakkart parvietoti, atkal atrodas Viesturdarza. Triumfa arka ir buveta pec Parizes slavenas arkas gimja un lidzibas. Jau sakuma pieminetais visur klatesošais Peteris I atklašanas ceremonija te iestadija gobu, kas sen jau savu vainagu rieš citas debesis, bet par spiti visam (ari politikai) atvases dzivas joprojam. Šobrid pie memoriala celma var redzet gobas trešo laidienu. Ko lai saka, nikns un siksts koks padevies.

Viesturdarza vesture ir bagata ar veselu lerumu nosaukumu. Pirmajos gados tas devets par “Vina Majestates darzu priekšpils cietoksni”, ari par Forburgas darzu. No 1729. gada lidz 18.gs.vidum to deveja par Petersalas darzu, bet 18.gs. beigas un 19. gs. sakuma — par Pirmo Keizardarzu (atškiriba no Otra Keizardarza Aleksandra augstumos) un velak — vienkarši par Keizardarzu. 19. gs. vidu, kad tas pariet Rigas pilsetas ipašuma, to sak devet ari par Pilsetas darzu, bet kopš 1923. gada — par Viestura darzu. 1973.gada darzs tika pardevets par Dziesmusvetku parku. Musdienas to atkal sauc par Viesturdarzu, kas ari butu atzistams par pareizako parka nosaukumu.

[ENG]Peter the Great planted a tree here in 1721 and thus laid the foundation for this park. The tree no longer exists, but a memorial plaque still remains. Although song festivals are now celebrated in Mežaparks, the first song festival was held here in 1873. Infrequently visited and well-maintained, it's a good place to avoid crowds and the kids can enjoy a small playground.
___

[LAT]Lai atrastu slepna isto vietu, Jums parka jaatrod sekojošas vietas un jasaskaita:
a) cik tenisa laukumi atrodas kortos
b) cik lauvas ir attelotas skulptura
c) cik daudz komponisti ir atteloti uz goda plaksnes
Ievietojiet A B un C skaitlus vienadojuma

[ENG]To find correct cache place You have to find following places and count:
a) how many tennis fields are in courts
b) how many lions are in sculpture
c) how many composers are on memorial plank
Put A B and C in equation

N 56" 57,8x9
E 024" 06,0yz

x=A-B
y=A+B-C+1
z= C+A-6

Happy caching!

Additional Hints (No hints available.)