Skip to Content

<

Bertusnol

A cache by Kokopellis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/29/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


De Bertusnol
De Bertusnol is het hoogste duinpunt van Texel. Het ligt midden in het Aardkundig Monument Westelijke kuststrook van Texel . Deze brede duinstrook strekt zich uit tussen het noordelijkste puntje van Texel bij de vuurtoren van De Cocksdorp tot het zuidelijkste puntje van het eiland bij De Hors. Dit monument is één van zeventien Aardkundige Monumenten die de provincie Noord-Holland heeft aangewezen. Daarnaast maakt de kuststrook deel uit van het nationaal park Duinen van Texel , één van de twintig nationale parken van Nederland .

Texel en haar duinen
De kern van Texel bestaat uit een stabiele kleileemrug. Deze bouwde zich 130000 jaar laag voor laag onder de gletschers op. Veel later speelde de zee een belangrijke rol in de ontwikkeling van het eiland en haar duinen. In de twaalfde eeuw splitste de zee Texel in tweeën. Het gebied tussen de De Koog en Den Hoorn en ten westen van De Cocksdorp bleef droog. Hier bevinden zich de oudste en hoogste duinen van Texel. Tussen de duinen bij De Koog/Den Hoorn en het oostelijker gelegen kleileemgebied zijn de kwelders vanaf de veertiende eeuw ingepolderd. Noordelijker van Texel lag het eilandje Eierland. In 1630 zijn de twee eilanden met stuifdijken aan elkaar verbonden. Hierop ontstonden jonge duinen.

Samenspel mens en natuur
Tot aan de zeventiende eeuw kende Texel een vrij natuurlijke ontwikkeling. Daarna werd het steeds meer een samenspel tussen mens en natuur. Inwoners van Texel stimuleerden de duinontwikkeling door stuifdijken aan te leggen. De oudste is de Zanddijk uit 1630. Op de grote strandvlaktes stoof het zand tegen deze dijken en zo onstonden de relatief jonge stuifduinen. Doordat de wind hard uit één richting woei, werden soms mooie paraboolduinen gevormd. In 1858 greep de zee weer in, door enkele net aangelegde stuifdijken door te breken. Eén daarvan bleef definitief open: de Slufter.

Texel Eierland
Kunststrook

Instructies
Om deze cache te mogen loggen moet je een aantal dingen doen.

 1. Parkeer je cachemobiel op
  N 53 06.400 E 004 46.075.
  Je ijzeren ros kun je daar ook uitspannen of eventueel op
  N 53 06.265 E 004 46.387.
 2. Ga naar de Bertusnol op
  N 53 06.873 E 004 46.538. Dit is een zeer fraaie wandeling door het Monument van tenminste 1 km.
 3. Bepaal de hoogte van de Bertusnol met een nauwkeurigheid van 10 cm. Dit levert je de hoogte AB,C meter op.
 4. Stuur een e-mail naar het adres texelABC@gmail.com waarbij je ABC vervangt door de cijfers uit de vorige instructie. Zet je nickname in het onderwerpveld.
 5. Na toestemming kun je loggen.
 6. Het is leuk als je ter plekke een foto maakt en die bij je log voegt.

The Bertusnol
The Bertusnol is the heighest dune on the island Texel. It is located at the Geological Monument Western Coast of Texel. This broad strip of dunes runs from the most northern part of Texel near the lighthouse of De Cocksdorp until the most southern part of the island near De Hors. This monument is one of the seventeen Geological Monuments of the province Noord-Holland. The strip is also a part of the national park Dunes of Texel, one of the twenty national parks of the Netherlands.

Texel and her dunes
The centre of Texel consists of a stabile layer of clay. It was built during 130000 years, layer upon layer, below the glaciers. Much later, the sea played an important role in the development of the island and her dunes. In the twelfth century, the sea divided Texel in two parts. The area between De Koog and Den Hoorn and west of De Cocksdorp remained dry. Here you can find the highest dunes of Texel. From the fourteenth century, the part between the dunes near De Koog/Den Hoorn and the eastern part of the island were poldered. To the north of Texel, the small island Eierland was located. In 1630 the two islands have been connected by wind dikes on which young dunes were formed.

Men and nature in harmony
Until the seventeenth century, Texel was ruled by nature. Later on, it became more and more a balance between men and nature. Inhabitants of Texel stimulated the development of wind dunes by constructing wind dikes. The oldest is the Zanddijk from the year 1630. On the large sand planes, the sand blew against the dikes and young wind dunes were formed. Because the wind blew from one direction only, nice parabola dunes were formed. In 1858 the sea broke through one on the newly formed wind dikes. One remained open: the Slufter.

Instructions
To log this cache you have to do a few things.

 1. Park your cache mobile at
  N 53 06.400 E 004 46.075.
  You can park your bicycle there too or at
  N 53 06.265 E 004 46.387.
 2. Go to the Bertusnol at
  N 53 06.873 E 004 46.538
  . This is a very nice hike through the Monument of at least 1 km.
 3. Determine the height of the Bertusnol with an accurancy of 10 cm. This gives you the height AB,C meter.
 4. Post an e-mail to the address texelABC@gmail.com where you replace ABC by the digits from the previous instruction. Put your nickname in the subject field.
 5. After permission you can log.
 6. It would be nice if you would take a picture of the surroundings and attach it to your log.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.