Skip to Content

<

Jeskyne Pekarna / Pekarna cave

A cache by xeri Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[CZ]
Jeskyne Pekarna patri k nejvyznacnejsim sidelnim jeskyním Moravskeho krasu. Souradnice Vas zavedou k jeskyni, ktera dostala jmeno podle tvaru chlebove pece, ktere se podoba. Jeskyne je tvorena jedinou az 16m sirokou a 64 m dlouhou chodbou, ktera je temer az na konec osvetlena dennim svetlem. Konec jeskyne tvori velky balvanity zaval pod kominem. Jeskyne patrne predstavuje paleovyverovou jeskyni vod, tekoucich od dnesniho Hostenickeho propadani.

Oblast Moravskeho krasu je nejvetsi a nejlepe vyvinutou krasovou oblasti s nejsirsim spektrem krasovych jevu v Ceske republice. Lze zde nalezt temer vsechny krasove utvary. Moravsky kras se vyznacuje pomerne malym poctem zavrtu, pricemz ty jsou na jihu vyplneny jurskymi, castecne zpevnenymi pisky a naopak na severu jsou zejici. Vseobecne je povrch Moravskeho krasu kryt reliktni terra rosou s primesi sprase a ctvrtohornich zvetralin.

Jeskyne Pekarna se nachazi v chranene krajinne oblasti Moravsky kras. Doporuceny pristup je po naucne stezce Ricky, jejiz zrizovatelem je Sprava CHKO Moravsky kras.

 

Geologicka charakteristika

Jeskyne se naleza v moravskoslezke oblasti soustavy Ceskeho masivu, v regionu moravskoslezskeho paleozoika. Je vytvorena ve svetlesedych hrube lavicovitych vilemovickych vapencich macosskeho souvrstvi, stari frasn (svrchni devon). Neznameho stari je sterkova vypln jeskyne. V nadlozi sterku vystupuji v zadni casti jeskyne vapencove sute s zlutou sprasovou hlinou. Vrstva mladeho pleistocenu (würm) je charakteristicka velmi hojnymi nalezy kamennych a kostenych nastroju mladopleistocenich lidi (Homo sapiens fosilis, aurignacien, magdalenien).

 

Archeologicka charakteristika

Jeskyne Pekarna patri k nejvyznacnejsim sidelnim jeskynim Moravskeho krasu. Prvni doklady o lidske pritomnosti pochazeji z doby asi pred 50000 lety. Nevelky pocet kamennych nastroju, mezi nimiz je vzacny aboustranne opracovany hrot ze zahnedy, zhotovili neandertalci. Evropsky vyznam Pekarny vsak tkvi v jejim osidleni lovci na konci starsi doby kamenne. Lide zde tehdy pobyvali v dobe 13000-12000 let pred dneskem. Zanechali zde po sobe tisice drobnych nastroju z pazourku, radiolaritu a kristalu – zejmena vrtacky, rydla, skrabadla, stovky predmetu vyrezanych ze sobich parohu a zvirecich kosti (napr. jehly, hroty kopi, harpuny a jine). Pekarnu proslavilo zejmena umeni a to dokonale rytiny zvirecich hlav i celych postav na kostech a dale i rytiny symbolu a znaku na bridlicnych oblazcich. 

Ukoly nutne pro zalogovani:

1. K logu prilozte svoje foto s GPS u vchodu do jeskyne (samostatnym lovcum staci foto jejich GPSky).

2. Na muj email odeslete odpovedi na nasledujici otazky:

a) Jaka je nadmorska vyska jeskyne na zemi v miste vstupu?
b) Lovili lovci, usidleni zde na konci starsi doby kamenne (paleolit), take kone?


Necekejte na potvrzeni a rovnou se zalogujte. Ozvu se pouze v pripade chybne odpovedi.


Zdroje informaci: Informacni materialy Spravy CHKO Moravsky kras.


 

[EN]
The Pekarna cave belong to the most important settlers´caves of the Moravian Karst. The coordinates will lead you to the cave named after a bread stove which it is similar to. The cave forms one and only hall up to 16m wide and 64m long which is daylit almost to the far end. At the end of the cave there is a big boulder caving fall below the manhole. The cave probably represents a paleolithic karst spring cave of waters running from today´s Hostenicke gaping hole.

The territory of Moravian Karst is the largest and most developed karst area, with the widest spectrum of karst effects in the Czech Republic. Almost all karst formations can be found here. Moravian Karst have relatively few dolines which, in the South, are filled with Jurrasic, partly strengthened sands and, in the North, there are yawns. Generally, the surface of Moravian Karst is covered with relict terra rosa with the admixture of loess and Quartenary efflorescences.

The Pekarna cave is located in the Moravian Karst Protected Landscape Area. The recommended access leads through the Ricky nature trail, the founder of which is the Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area.

 

Geological characteristics

The cave is situated in the moravian-silesian area of the Czech massif, in the region of moravian-silesian paleozoic. It is formed in the light grey rough-bench vilemovicky limestones of Macocha formation, frasnian age (late Devonian). The gravel filling of the cave is of unknown age. In the back of gravel there is a limestone detritus with yellow loess loam in the rear part of the cave. Abundant discoveries of stone and osseous tools of late pleistocene people (Homo sapiens fosilis, aurignacian, magdalenian) are typical of the layer of late pleistocene (würm).

 

Archeological characteristics

The Pekarna cave belongs to the most important settlers´ caves of the Moravian Karst. The first evidence of the human presence comes from the times of 50 000 years ago. A few stone tools, among which a rare double-shaped spike made of smoke-stone is, were manufactured by Neanderthal men. European significance of Pekarna consists in its colonization by hunters in the late Stone Age. People used to reside here 13000-12000 years ago. They left thousands of tiny tools made of flintstone, radiolarit and crystal – first of all small drills, burins, scrapers, hundreds of items intagliated from reindeer´s antlers and animal bones (e.g. needles, lance points, harpoons, etc.) Pekarna has been famous first of all for fine arts, namely perfect engravings of animal heads and the entire figures at the bones and then engravings of symbols and signs at the slate pebbles.

 

The tasks necessary for logging:

1. Add your photo with GPS made by the cave entrance (alone cachers will make do with a photo of their GPS) to your log.

2. Send answers to these questions to my e-mail address:

a) What is the cave altitude on the ground at the entrance?
b) Did hunters, settled here in the late Stone Age (paleolit), hunt horses too?

 

The information resource: Information materials of the Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,465 Logged Visits

Found it 1,451     Didn't find it 1     Write note 12     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,633 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.