Skip to Content

<

Old Quarry on the Homolka Hill Foot

A cache by *kokomo* & jornst Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[EN] Old Quarry on the Homolka Hill Foot

[CZ] Stary lom na upati Homolky


[EN]

Introduction
There are lots of interesting spots in Prague and this beautiful piece of the rock certainly belongs to the one of them. Although this earthcache is easily reachable, it is located outside of the main traffic. All the more you can enjoy this relatively comfortable spot. If you want to look round from the top of this rock, we do not recommend climb from the south, i.e. from this earthcache coordinates, but we recommend comfortable pathway from the north side. You surely will not be disappointed because the vista from the top of the rock is really cool.

Geomorphology
On the rock there are outcrops of synclinal laid layers of the Early Devonian. East and west flank of its structure is composed by platy limes of Lochkovian’s strata. The centre – the syncline’s core – is composed by dvorecko-prokopske Early Devonian limes. Exactly this west flank has been chosen by International Union of Geological Sciences to act as the standard comparison (stratotype) of the bottom border of the Pragian stage, which has the world significance as a stratigraphical stage of Early Devonian. The boarder between Lochkovian and Pragian was marked by metal sign and the place was labelled with educational table. Although this place is strictly internationally protected all signing is missing now. Fortunately you can find this place easily using numeric labelling of separated layers. Macrofossils are not in this comparison profile plentiful and the locality is strictly protected so gathering of fossils is prohibited.
In Homolka’s western neighbourhood limes are dolomitizated and dolomite, which was used to production of fireproof materials, was mined also by miner’s method of a drift system.

Additional information
Opposite the quarry there is the old limekiln with the duplex Pacold’s shaft furnace – unique technical monument from the second half of 19th century. This limekiln is an interesting testament of a period of the Czech lime production history. These kilns, built by Jiri Pacold’s (Professor at Prague technical university) patent, enabled processing of whatever lime, that is not only sorted out. They were in operation till the World War Two (in 1930 they had the last reconstruction), then the limekiln serviced occasionally to movie makers and gradually decayed to the state of disrepair. This situation was changed after the restitution when the limekiln was restituted back to the original owner’s descendent. He had an interest in its salvage from the beginning and in 2004 he initiated its reconstruction.

How to get the earthcache coordinates
You can reach earthcache coordinates both by car and by public transport and then by foot. But we highly recommend use bicycle because if you want to visit the vista at the top of this rock (and hunt for another caches on the way) it is favourable to plan the tour via Slivenec and arrive to the rock from the north.

Approving the finding
To approve the finding of this Earthcache you need to:
1) Using profile e-mail me at what time period (in millions years ago) Homolka was formed.
2) At the earthcache coordinates you can see lots of rock fragments. Using profile e-mail me from which matter these fragments are composed. Please select one of the following possibilities: granite, gneiss, lime, grit or anthracite.
3) At the earthcache coordinates you see layer signed by number three. Using profile e-mail me width in centimetres of this layer. If you don’t have metre stick with you try to estimate the width.
4) Upload in the log photo from the earthcache coordinates with you and the place where the above mentioned educational table should have been (see spoiler). Please do not show layer three in the photo.

Please feel free to log your finding and to send your answers for approving questions at the same time. If your answer will be incorrect we will contact you for its correction.

[CZ]

Úvodem
V Praze je mnoho zajímavých míst a tento nádherný kousek skály urcite patrí mezi jedno z nich. Ackoli je tato earthcache snadno dostupná, je umístena mimo hlavní dopravní tahy. O to víc si mužete užít toto relativne klidné místo. Pokud se budete chtít rozhlédnout z vrcholku této skály, nedoporucujeme lézt na skálu z jihu, tj. z místa souradnic této earthcache, ale doporucujeme pohodlnou cestu ze severní strany. Urcite nebudete zklamáni, výhled z vrcholu skály stojí za to.

Geomorfologie
Na skále jsou odkryty synklinálne uložené vrstvy spodního devonu. Východní a západní krídlo této struktury je tvoreno deskovitými vápenci lochkovského souvrství a stred - jádro synklinály - je tvoren spodnodevonskými vápenci dvorecko-prokopskými. Práve toto západní krídlo bylo zvoleno Mezinárodní unií geologických ved za standardní profil (stratotyp) spodní hranice stupne pragu, který má svetovou platnost jako stratigrafický stupen spodního devonu. Hranici mezi lochkovem a prágem vyznacovala kovová znacka, místo bylo oznaceno vysvetlující tabulí a ac je prísne mezinárodne chráneno, oznacení zde již není. Naštestí místo mužete snadno nalézt podle císelného oznacení jednotlivých vrstev. Pokud bude místo opet znovu oznaceno, dejte mi prosím vedet, upravím tento listing. Makrofosilie není v tomto profilu hojná a lokalita je prísne chránena, takže tu sbírání zkamenelin není dovoleno.
V západním sousedství Homolky jsou vápence dolomitizovány a dolomit, který se používal jako surovina k výrobe ohnivzdorných materiálu, se tu težil i hornickým zpusobem systémem štol.

Další informace
Naproti lomu je stará vápenka s dvojitými šachtovitými Pacoldovými pecemi - unikátní technická památka z 2. pol. 19. století. Zdejší vápenka je zajímavým dokladem jedné etapy historie ceského vápenictví. Tyto pece, postavené podle patentu profesora pražské techniky Jirího Pacolda, umožnovaly zpracování jakéhokoliv vápence, nikoliv pouze vytrídeného. Byly v provozu až do 2. svetové války (r. 1930 prošly poslední rekonstrukcí), pak už vápenka sloužila jen príležitostne filmarum a postupne chátrala až do havarijního stavu. Situace se zmenila až po restituci, kdy byla vápenka vrácena potomku puvodního majitele. Ten mel od pocátku zájem na její záchrane a v roce 2004 zahájil její rekonstrukci.

Jak se dostat na souradnice earthcache
K earthcache se mužete dostat jak autem tak i pomocí MHD a pak pešky. Vrele však doporucujeme kolo, nebot pokud se budete chtít podívat na vrchol skály (a cestou odlovit nekolik dalších caches) je výhodné naplánovat si cestu pres Slivenec a ke skále prijet ze severní strany.

Uznání nálezu
Pro uznání nálezu této Earthcache je nutné:
1) Pres profil mi pošlete e-mail, ve kterém casovém období (pred kolika miliony let) se Homolka tvorila.
2) Na souradnicích earthcache mužete videt spousty úlomku skály. Pres profil mi pošlete e-mail, ze kterého materiálu jsou tyto úlomky tvoreny. Vyberte si prosím jednu z následujících možností: žula, rula, vápenec, pískovec nebo antracit.
3) Na souradnicích earthcache vidíte vrstvu oznacenou císlem tri. Pres profil mi pošlete e-mail se šírkou této vrstvy v centimetrech. Pokud s sebou nemáte metr, zkuste šírku odhadnout.
4) Do logu priložte (upload) fotografii ze souradnic earthcache, na které jste Vy a místo, kde by se mela nacházet výše zmínena vysvetlující tabule (viz spoiler). Na fotce prosím nezobrazujte vrstvu císlo tri.

Zalogujte Váš nález soucasne s posláním svých odpovedí na otázky pro uznání nálezu. Pokud budou Vaše odpovedi nesprávné, budu Vás kontaktovat pro jejich opravu.

Additional Hints (Decrypt)

[EN]
1) hfr vagrearg
2) ybbx ebhaq ng gur pnpur pbbeqvangrf naq hfr lbhe oenva
3) zrnfher be rfgvzngr gur jvqgu bs ynlre guerr ng gur pnpur pbbeqvangrf
4) gnxr n cubgb ng gur pnpur pbbeqvangrf (frr fcbvyre)

[CZ]
1) cbhžvw vagrearg
2) ebmuyéqav fr an fbhenqavpípu pnpur n cbhžvw zbmrx
3) mzre arob bqunqav šíexh iefgil gev an fbhenqavpípu pnpur
4) ilsbg fr an fbhenqavpípu pnpur (ivm fcbvyre)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,017 Logged Visits

Found it 1,006     Didn't find it 1     Write note 8     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 1,053 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.