Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Onua: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.

Geohilsen

Toa Onua
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
eller via min profil på www.geocaching.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Wellings Landsbymuseum

A cache by zibrix Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Om Søren Rasmus Welling

Søren Rasmus Welling blev født i 1917 i Skanderup ved Lunderskov. Født under små kår i en stor søskendeflok. Søren Welling startede som landmand, men hans hovederhverv var som kunstmaler (underviste også) og lidt billedhugger.

Søren Welling kom til Mejlby i 1964 og har gennem det meste af sit liv været samler. I begyndelsen samlede han sten, flintesten og - økser, der i dag er blevet til en stor flot stenaldersamling.

Søren Welling fik en ide' om at lave en landsby fra omkring år 1900. Han begyndte derfor at indsamle uanede mængder af bevaringsværdige og sjældne sager, man kunne forestille sig fandtes omkring den tid. I 1973 begyndte Søren Welling så at bygge. Han indsamlede genbrugsmaterialer fra omegnen, og byggede deraf små sammen-hængende huse, i hvilke man kan finde skolestue, købmandsforretning, stuer, soveværelse, karlekammer og forskellige værksteder. Søren Welling var både arkitekt og bygherre, og han spurgte ikke om byggetilladelse. ",Hvis I man ikke spørger får man ikke nej" var hans devise.

Søren Welling var ikke medlem af folkekirken, alligevel byggede han en kirke.
For som han sagde: "Kroen kunne ikke undværes og kirken skulle være der"

Søren Welling levede i sin egen verden. Men når han gik på prædikestolen i kirken, fortalte han levende og sprudlende til interesserende gæster. Han forrtalte om sin verden, uden love og regler, uden renter og krig. `

Søren Welling var gift to gange og havde syv børn. Han døde i 1996, hvor han blev bisat fra sin egen kirke
English
About Soren Rasmus Welling

Soren Rasmus Welling was born in 1917 in Skanderup by Lunderskov. Born in small conditions in a large søskendeflok. Soren Welling began as a farmer, but his main job was as a painter (also taught) and a little sculpture.

Soren Welling came to Mejlby in 1964 and throughout most of his life were collectors. In the early overall he stones, flint and stone - axes, which today has become a big handsome Stone collection.

Soren Welling got an idea 'to create a village from around 1900. He started collecting unimaginable amounts of conservation and rare cases, one could imagine was around that time. In 1973 Soren Welling then began to build. He collected recyclable materials from the surrounding area and built their small coherent houses, in which one can find a school room, grocery store, sitting rooms, bedrooms, laborer chamber and various workshops. Soren Welling was both architect and builder, and he did not ask for building permission. "If I can not ask we will not have no" was his motto.

Soren Welling was not a member of the church, yet he built a church.
For as he said: "The Inn could not be dispensed with and the church should be there"

Soren Welling lived in his own world. But when he went to preach a chair in the church, told him alive and vibrant with interesting guests. He forrtalte on his world, laws and regulations, without interest and war. `

Soren Welling was married twice and had seven children. He died in 1996, when he was bisat from his own church

Deutsch
Über Soren Rasmus Welling

Soren Rasmus Welling, geboren 1917 in Skanderup von Lunderskov. Geboren in kleinen Bedingungen in einem großen søskendeflok. Soren Welling begann wie ein Bauer, aber seine wichtigste Aufgabe war als Maler (auch gelehrt) und eine kleine Skulptur.

Soren Welling kam zu Mejlby in 1964 und während des größten Teils seines Lebens waren Sammler. In den frühen insgesamt er Steine, Feuerstein und Stein - Achsen, die heute hat sich zu einem großen schönen Stone Sammlung.

Soren Welling hat eine Idee ", um ein Dorf von rund 1900. Er begann das Sammeln unvorstellbare Mengen von Erhaltungs-und seltenen Fällen, könnte man sich vorstellen, etwa jener Zeit. In 1973 Soren Welling dann begann zu bauen. Er sammelte recyclingfähigen Materialien aus der Umgebung und bauten ihre kleinen kohärenten Häuser, in denen ein finden ein Zimmer Schule, Geschäft, Sitzung Zimmer, Schlafzimmer, Arbeiter-Kammer und verschiedenen Workshops. Soren Welling war Architekt und Baumeister, und er nicht fragen, für die Baugenehmigung. "Wenn ich nicht fragen, werden wir nicht haben, nein" war sein Motto.

Soren Welling war nicht Mitglied der Kirche, doch baute er eine Kirche.
Für wie er sagte: "Der Inn konnte nicht verzichtet werden, und die Kirche sollte es"

Soren Welling lebte in seiner eigenen Welt. Aber wenn er zu predigen einen Stuhl in der Kirche, sagte ihm, lebendig und lebendige mit interessanten Gästen. Er forrtalte auf seine Welt, Rechts-und Verwaltungsvorschriften, ohne Zinsen und Krieg. "

Soren Welling war zweimal verheiratet und hatte sieben Kinder. Er starb 1996, als er bisat aus seiner eigenen Kirche

Additional Hints (Decrypt)

irq oyå qøe
Ratyvfu
ng gur oyhr qbbe
Qrhgfpu
na qre oynhra Güe

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.