Skip to content

Ciekurs (cone drying) Traditional Geocache

Hidden : 11/05/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The Vijciems Cone Drying Facility is a unique cultural and historical object. Its employees do their basic job, but they also run a museum in the building. Tuorists will enjoy this site - the only place in the world where one can see the way in which coniferous tree seeds were extracted in the past.
Please call before your visits in facility: +371 26478620 or +371 64747266

19. gadsimta beigas, kad Ziemelvidzemi, seviški Vijciema apkartni, skara plaši meža ugunsgreki, bija jadoma ka mežu atjaunot. Tika nolemts šaja apkartne celt ciekuru kalti, kura nodrošinatu meža sešanai nepieciešamo seklu apjomu. Un ta 1895. gada netalu no Vijciema - Mežmuiža, saka darbu ciekuru kalte, kura darbojas bez partraukumiem lidz 20. gadsimta 70-to gadu vidum, kad ta tika apstadinata. Šaja laika Latvija uzcela vairakas lielas ciekurkaltes, kuras darbinaja elektriba, kas tika uzskatita par letu energijas avotu. Savu lomu nospeleja ari centralizacijas ideja.

Vijciema ciekurkalte nedarbojas vairak neka 25 gadus. Tikai pateicoties mežinieku, ipaši ilggadeja Ziles mežniecibas mežzina Mikela Petersona pulem, šai laika ta neparvertas par izdemoletu graustu. Visas iekartas tika saglabatas tadas, kadas tas bija ciekurkaltei uzsakot darbu 1895. gada.

1992. gada pateicoties Strencu virsmežniecibas un Meža darbinieku biedribas cilveku uznemibai, pec gandriz trisdesmit gadiem, vecaja kaltes krasni atkal ierucas uguns. No ta laika katru ziemu, parasti no janvara lidz aprilim, griežas divdesmit cetri ciekuru žavešanas cilindri. Ar originalo celamo ratu tiek celti augša uz trešo stavu maisi un kastes ar ciekuriem, no kurienes pa specialam lukam tos saber žavešanas cilindros. Atkal visa ciekuru kalte ziema smaržo pec svekiem un dumiem, atkal ciekuri atveras, un no tiem birst seklinas, kas ir sakums simtiem hektaru jauna meža.

Pašreiz Vijciema ciekurkalti apsaimnieko valsts akciju sabiedriba "Latvijas valsts meži", veiksmigi apvienojot ciekurkaltes pamatdarbibu (ik gadus šeit parstrada apmeram 200 hektolitrus priežu un eglu ciekuru) ar vesturisko vertibu saglabašanu, jo Vijciema ciekurkalte darbojas ari ka muzejs.


Vijciema apkartne iesakam apskatit Vijciema medibu pili, Vijciema mežnieciba, kas ir bijuša Meža skola un Strencu kokaudzetavu, kuras apmeklejumam deriga Vijciema ciekurkalte iegada bilete.
Talruni apmeklejumu pieteikšanai : +371 26478620 un +371 64747266

ENG: cache is placed neer to facility, cache itself is small, 0.27 l drugs can with pencil, logbook end GC for FTF!
LV: slepnis ir novietots netalu no kaltes, pats slepnis ir 0.27 l zalu bundža ar zimuli, asinamo, logbuku un GC pirmajam atradejam!

Additional Hints (Decrypt)

RAT: haqre
YI: mrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)