Skip to content

<

Dry river - Suchá reka - Trocken Fluss

A cache by Zdejve Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/07/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato mystery keš vás povede po hrázi rybníka Rožmberk. Hráz je dlouhá asi 2,5 km a pri hledání indícií pro finálové souradnice ji projdete celou. 

Nepodcenujte domaci pripravu, stage 7 je domaci PC, ostatni indicie najdete v terenu.

V listingu si mužete precíst ceho si všímat pri procházce po hrázi rybníka, o jeho výstavbe a o povodních, které behem své historie Rožmberk ustál a zejména o té z roku 2002. Pri pohledu na náš nejvetší rybník byste si meli uvedomit, co také dokáže voda, když je ji moc.


Suchá reka

 „Suchá reka“ je odtok od bezpecnostního prelivu za hrází rybníka Rožmberk. Pri normálním stavu vodní hladiny rybníka je tento prostor bez vody. Pokud dojde k nadmerným srážkám v povodí a zvedne se voda v rybníku, odtéká bezpecnostním prelivem prebytecná voda do poldru pod rybníkem. Cesla brání úniku ryb z rybníka.

Keš je umístena v blízkosti rušné turistické trasy vedoucí po hrázi rybníka Rožmberk. Vede tudy cyklistická naucná stezka , stezka prumyslových památek a cervená turistická cesta.


Procházka po hrázi


Celá cesta po hrázi rybníka je lemovaná mohutnými duby. Jsou to duby letní Quercus robur L. Od 1.1 1988 je 76 z nich chráneno státem jako Památné stromoradí. Nekteré z techto stromu stojí na hrázi rybníka od jeho založení, když byly vysázeny na hráz, aby ji zpevnily. Jejich vek je úctyhodný, nekteré tu rostou už 400 let. Z mnohých zbyla jen bizardní torza, ale presto stále slouží jako úkryt vzácným druhum hmyzu. Behem let byly odumrelé stromy doplnovány novými, a tak dnes mužeme na hrázi videt stromy ruzného stárí. Poslední obnova porostu hráze byla po povodních 2002 a následující v roce 2007, kdy Státní fond životního prostredí CR prispel cástkou 935640 Kc.
Budete-li se chtít dovedet více o techto krásných stromech podívejte se na stránky
Staré a památné stromy Trebonska

Další zajímavostí je hydroelektrárna vlevo pod hrází. Byla vybudovaná na zacátku 20. století. Uvnitr jsou dve Francisovy turbíny o výkonu až 260 kW. Vpravo vidítestavidlo, povšimnete si rysky, která ukazuje výšku hladiny pri povodni v roce 2002.
Kiosek na hrázi bývá otevren v turistické sezóne a pri výlovu. Rybník se loví každé dva roky a výlov bývá spojen s ukázkami rybárského remesla a prodejem rybích specialit. více se mužete dovedet na stránkách Rybárství Trebon. Pod hrází najdete sádky Rybárství Trebon, ale ryby se zde neprodávají.
V zadní cásti hráze se nachází výpustAdolfka, která odvádí vodu pri vetším prítoku stokou Potešilkou do suchého poldru pod hrází.
Za hrází rybníka se ocitnete v širokém prostranství bezpecnostního prelivu. Vlevo vidíte suchou reku, jejíž koryto ústí také do poldru stoky Potešilky.Vpravo vidíte cesla. Tato cást byla ponicena behem povodní v roce 2002, kdy došlo k jejich odstrelu. V následujích letech byla cesla a celý prostor opraven. První zatežkávací zkouškou byla povoden pri jarním tání 2006.

Pokud obejdete cesla a pujdete smerem k rybníku najdete kamenný pomník s vyznacenými hladinami rybníka pri povodních. Byl postaven trebonskými rybári po povodních v roce 2002 jako pocta Jakubu Krcínovi. Tento pomník nahradil starý drevený sloup, který ješte stále stojí o kus dál smerem k vode.

Historie – stavba rybníka 

Jakub Krcín zacal se stavbou rybníka na jare roku 1584. Bylo velké riziko prehradit reku Lužnici, která mela povodnové prutoky, proto nejprve vybudoval odvádecí kanál tzv. Novou reku, která mela odlehcit povodnovým záplavám území. Hráz mela pretnout široké údolí zanesené píscitými nánosy Lužnice, která zde casto menila koryto. Vršení hráze trvalo více než 4 roky. Vazba roubená ze silných trámu se plnila kamením. Hlavní výpust byla tarasena v míste puvodního koryta Lužnice. Celkem mel rybník 16 výpustných trub a hráz byla ješte v posledním roce neustále zvyšována a rozširována. V základech mela pres 50 m šírky, v korune 13,5 m a její výška byla témer 10 m u hlavní výpusti, její délka je témer 2,5 km. Návodní strana hráze byla zpevnená dreveným tarasem z kulu a chvojí. Pri prvním napuštení v roce 1590 se v jednom míste hnula a praskla, ale Krcín povolal z okolí 1600 lidí, kterí za 2 týdny hráz scelili a zesílili. Zpevnení bylo ješte zajišteno vysazením ctyr rad dubu, jejichž nejstarší jedinci rostou na hrázi dodnes. ( podle knihy  Dagmar Dykyjové Trebonsko)

 Povodne

 Povodne a sucha doprovázely cloveka odnepameti. Jejich následky byly nicivé a prinášely lidem útrapy. S jejich nicivými následky se lidé snažili vyrovnávat a pozorováním techto prírodních živlu predcházet tem dalším. I rybník Rožmberk byl postaven jako soucást protipovodnových opatrení na rece Lužnici. Od svého vzniku na konci 16. století ustál mnoho povodní, ta nejvetší prišla v roce 2002. V následujících odstavcích si mužete precíst o trech posledních povodních na rybníku Rožmberk.

Povoden 1890

Povoden v zárí roku 1890 byla svou prícinou a vývojem velmi podobná povodni v roce 2002. V tomto prípade se opet jednalo o tlakovou níži pohybující se po trase ze severní Itálie do strední Evropy, která na výrazném frontálním rozhraní prinesla srážky zejména do povodí Vltavy.

Prícinné srážky se vyskytly v období od 1. do 4. zárí 1890, maximální srážkové úhrny byly opet pozorovány predevším v Novohradských horách a na Šumave. Ze srovnání s povodní 2002 vyplývá, že objem srážek této epizody byl víceméne shodný s objemem srážek druhé srážkové epizody povodne 2002. Všeobecne menší dosažené kulminacní prutoky v roce 1890 tak lze zduvodnit preci jen menší nasyceností povodí a delším casovým rozložením srážek.

Pri povodni 1890 došlo k protržení hráze rybníka Svet v nedaleké Treboni.

 Povoden 2002

Zacátkem srpna prišly dve vlny deštových srážek, které zvedly hladiny rek na celém území Ceské republiky i v okolních státech. Jiste si vzpomínáte na valící se vodu ulicemi mest a vesnic. Jaká byla situace na Trebonsku a na Rožmberku si mužete precíst tady.

Povoden brezen 2006

Ladovská zima 2006 nadelila bohaté zásoby snehu i na Trebonsku. Týden pred oblevou leželo v okolí Trebone v prumeru 40 cm težkého ulehlého snehu. Obleva prišla velice rychle. Stoupaly hladiny všech rek, stok a rybníku. V kritické dobe 29.3. byla prokopána Zlatá stoka, jakožto ochranné opatrení Bertiných lázní v Treboni, které byly nove opraveny po nicivé povodní 2002. Hladina rozlivu zacala stoupat 10 cm za hodinu! (Pri povodni v roce 2002 to bylo asi 20 cm za den.)

 K odlovu keše potrebujete zjistit následující údaje.

Na Stage 1 U kiosku

N 49°02,876´  E 014°45,668

Rozhlédnete se a uvidíte nekolik informacních cedule
1. Cedule - Cyklistická naucná stezka Rožmberk, zastávka 5

Zjistete datum dopisu Vilémovi z Rožmberka ve kterém Jakub Krcín píše: „Zítra, jak milý buh dopreje, položím základ k rybníku Rožmberku s veselou myslí a bázne prost.“

A = datum – 10.A.1584

 2. Cedule - Stezka prumyslových památek zastávka 30

Zjistete plochu rybníka Rožmberk

B = plocha v ha – 48B

3. Cedule - Rybárství Trebon

Zjistete výšku hladiny rybníka na vodocetné lati pri kulminaci 14.8.2002 a kolik zadržela celá Trebonská soustava vody nad normální stav.

C = výška hladiny – 86C,5

Stage 2 – Boží muka

N 49°02,930´  E 014°46,100

Ke krížku na stage 2 se váže príbeh, který mi k logu pridal kešer Preseka. Dekuji a dovoluji si ho citovat:
Abych ovetlil jeho minulost a duvody proc práve zde je kríž a na nem tri ryby. Dnes se zdá, že hráz tu není nicím pozoruhodná, ale bývala tu kdysi vazba "Samice", dávno zrušená (tuším, že soucasne se stavbou nové výpusti u sádek). Železný kríž tu je již od roku 186D a vystavet ho tu nenechal nikdo jiný než kníže sám kníže Schwarzenberk, respektive správa jeho zdejšího velkostatku. Sám kríž je památkou na velice smutnou událost - zabití cloveka který si zde pri výlovu vzal z lovište pouhé tri kapry...

D = poslední císlice letopoctu dole na božích mukách – 186D

Stage 3 – Staré duby

N 49°02,939´  E 014°46,296

Na návodní strane hráze rostou tri opravdu staré exempláre dubu letního. Prostrední z nich má nápadnou zdureninu na kmeni a spodní vetev rostoucí nad vodu. Na kmeni má cedulky na jedné jsou nad sebou císla 49 40 a na druhé je císlo ve tvaru 19 E.

E  = císlo dubu 19 E 

Stage 4 - Adolfka

N 49°03,102´  E 014°46,923

Cedule - Cyklistická naucná stezka Rožmberk, zastávka 6

Zjistete kolik Ablaufrohre mel rybník Rožmberk.

F  = pocet Ablaufrohre 1F

Stage 5  - U cesel

49°03,289   014°47,358

Cedule - Cyklistická naucná stezka Rožmberk, zastávka 7

Zjistete, ve kterém roce byl postaven most, který premostoval výpust. Bylo to za dob Schwarzenberku a most meril 60 m.

G, H = rok výstavby mostu – G7H7

Stage 6 - Pomník

49°3,242  014°47,376

Na poslední zastávce najdete pomník, který postavili trebonští rybári Jakubu Krcínovi po velké povodní 2002. Jsou na nem vyryty hladiny rybníka pri velkých povodních. Prohlédnete si letopocty všech povodní (nejen na prední strane sloupu) a zjistete, která císlice je v peti letopoctech obsažená jen jednou je I.

I = císlice v letopoctech obsažená pouze jednou.

 Stage 7

Vaše PC

Poslední údaj na žádné ceduli nenajdete, ale nechá se lehce vygooglit. Zjistete, ve kterém roce byla postavena hydroelektrárna, které jste si jiste všimli nedaleko Stage 1. Uvnitr jsou dve Francisovy turbíny o výkonu až 260 kW.

JK = rok vybudování hydroelektrárny. – 19JK

Spocítejte finálovku a vydejte se k Suché rece.

 Finálovka

 N = 49° C(B/3) , (3D)JA     E = 014°  (E/2)I , KF(H-G)     

 
Deutsch 

Stage 1

N 49°02,876´  E 014°45,668

Zettle: Fahrradstrasse ROŽMBERK Stelle 5

Sie ablessen das Datum des Berichtes, in welchem Jakub Krcín für Vilém von Rosenberg schrieb: „ Ich teile Euer Gnaden mit, dass ich den Fluss Lužnice mit Hilfe des Allmächtigen Gottes in den Fluss von Stráž geführt habe, und dass sie sich gestern getroffen haben...“

A ist 27.11.1A85

 Zettle: Die Strasse der Industrieandenken Stelle 30

Sie ablessen die Fläche des Teich Rožmberk

B ist Fläche in ha – 48B

 Zettle: Rybárství Trebon

Sie ablessen die Spiegelhöhe bei die Hochwasser den 14.8. 2002.

C ist die Spiegelhohe in cm - 86C,5

Stage 2

N 49°02,930´  E 014°46,100

Hier finden Sie eine Martersäule. Sie ablessen die Zeitrechnung unten unter den Buchstaben IAFS.

D ist die Nummer in der Zeitrechnung  186D

 Stage 3

N 49°02,939´  E 014°46,296

An dem Teichdamm in der Richtung Wasser sind drei sehr alt Echte. Der mittel Eichtenbaum hat dir Verdickung und einige kleine Zettle. Erste ist 49 und unten 40, zweite ist 19 E. Sie ablessen die Nummer E.

E ist Nummer an der Zettle an dem Baum.

Stage 4

N 49°03,102´  E 014°46,923

Zettle: Fahrradstrasse ROŽMBERK Stelle 6

Sie ablessen wieviel Ablaufrohren der Teich hatte.

F ist 1F.

Stage 5

49°03,289   014°47,358

Zettle: Fahrradstrasse ROŽMBERK Stelle 7

Sie ablessen in welchem Jahr die Brücke um den Ablauf erbaut wurde. Es wurde unter den Herren von Schwarzenberg und ihr Gesamtlänge von fast 60 m zu überbrücken wurde.

G, H sind die Nummer in der Zeitrechnung – G7H7

Stage 6

49°3,242  014°47,376

Das Monument

Dieses Monument platzierten die Fischer von Trebon nach grosse Hochwasser 2002. An dem Monument sind 5 Zeitrechnungen der grossen Hochwassern. Sie ablessen welche Nummer ist in 5 Zeitrechnungen nur einmal.

I ist Nummer nur einmal

Final Stage

 N = 49° C(B/3) , (3D)(B-I)A     E = 014°  (E/2)I , (E-F)F(H-G)      

 Zmena listingu 18. 10 2009

Keš byla naše první, za nedlouho oslaví jeden rok. Mezitím jsme nabrali skoro 400 dalších geozkušeností a také si bereme k srdci pripomínky dosavadních nálezcu a hlavne chceme, aby byla keš "uživatelsky prátelská". Tímto dekuji dosavadním nálezcum za jejich logy a komentáre. 

Hlavní zmenou je zjednodušení finálového výpoctu. Byl doplnen listing o Památné stromoradí a zmenena jedna stage. Byly redukovány úkoly na nekterých stanovištích. Koordináty byly premereny Garminem a zmenen jejich formát. Keš zustává na puvodním míste, jen je presneji zamerená a snadneji se k ní propocítáte.

Additional Hints (Decrypt)

obx cnqyrub xzrar
Frvgr qrf notrfgüemgra Onhz
fvqr-jnyy bs ylvat gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.