Skip to Content

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.

Mystery Cache

Prague bridges 12 - Most na Detsky ostrov

A cache by Benjo5 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/1/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Most na Detský ostrov

Nejkratším mostem mostové série je jen 20 metru dlouhá lávka na Detský ostrov z roku 1941 preklenující plavební kanál. Jedná se o nejkratší most v centru Prahy a jediný most dokoncený za 2. svetové války. Nekolik dalších krátkých železných mostku lze najít také u Císarského ostrova a Císarské louky, ty však nejsou významné, a proto se jimi tato mostová série nebude zabývat.

Puvodní návrh mostu z Myslíkovy ulice

Vývoj Prahy se zacátkem 20. století soustredil prevážne do prostoru severne od nejstarších kamenných a visutých mostu, kde bylo v krátkém sledu vystaveno pet mostu, zatímco na jižní strane byl postaven pouze jediný most Jiráskuv. Málo se ale ví, že zde byl velice reálný návrh na most z Myslíkovy ulice, se kterým práve Jiráskuv most souperil.

Ten byl uvažován, kreslen a pocítán, a hlavne bourlive diskutován ješte pred první svetovou válkou. Na Smíchovské strane mel koncit v prostranství mezi ulicemi Jana Švandy a Korenského, odkud se mel do techto ulic rozbocovat podobne, jako se nyní na smíchovské strane rozbocuje most Jiráskuv. Prijatá poslední varianta byla dorešena s ohledem na kolizi s tenkrát probíhající výstavbou nábreží a plavebních komor. Vec byla dovedena do tak konkrétních forem, že pri stavbe techto nábrežních zdí, a to na obou brezích, byly nezvykle velkoryse a predvídave vybudovány soucasne opery mostu z Myslíkovy ulice. Stalo se tak na naléhání prekotne se rozvíjejícího se Smíchova, který si od roku 1896 uvedomoval dopravní nedostatecnost úzkého mostu Palackého.

Nakonec však dostala prednost varianta mostu Jiráskova v lehce odsunuté poloze. Cástecne také kvuli problémum s nekapacitním napojením u Myslíkovy ulice pomocí dvou úzkých sdružených oblouku ve spojitosti s tesnou blízkostí Štítkovské veže u Mánesa, která by musela stavbe asi ustoupit. Když byly po rozhodnutí v roce 1928 opušteny již postavené príjezdové rampy na tento most, upadly tyto vybudované mostní opery zcela v zapomnení a jedinou stopou zustalo jinak zcela nepochopitelné prerušení zelene Detského ostrova blokem kamenného zdiva smíchovské pobrežní zdi, ukazujícím názor na polohu a prostorové pojetí tohoto nikdy nerealizovaného mostu. Most z Myslíkovy ulice je v Praze vzhledem ke své rozpracovanosti nejvetším prípadem nerealizovaného mostu.

Stavba lávky na Detský ostrov

Jakéhosi malého a spíše symbolického zadostiucinení dostalo se mostu z Myslíkovy ulice pozdeji, po dokoncnení mostu Jiráskova po roce 1933, kdy v puvodne zamýšlené trase mostu z Myslíkovy ulice postavila se železobetonová lávka pres horní zhlaví smíchovské plavební komory, nahrazující již sešlou puvodní drevenou lávku ze Smíchova na Detský ostrov. V koncepci této nové lávky je možno s trochou nadsázky najít analogii se vztahem nepríliš vzdáleného podskalského kostelíka k chrámu a klášteru Emauskému. Ríká se, že tento kostelík byl postaven z "ušetreného" materiálu ze stavby velkého kláštera, což by svedcilo o jisté šikovnosti starých Podskaláku. U této lávky však byly využity nikoliv materiálové, ale zato duchovní prínosy velkého mostního souseda tím, že byly uplatneny všechny konstrukcní zkušenosti a poucení ze stavby mostu Jiráskova, predevším pokud jde o staticky úcelnejší rozvržení hmoty mezi klenbu a spoluúcinkoující mostovku. Nakonec tedy prekonalo toto malé torzo premoženého mostu z Myslíkovy ulice svého štastnejšího premožitele, most Jiráskuv, alespon po této ciste odborné stránce.

Konstrukce mostu a jeho predchudci

Od úpravy nábreží v roce 1874 vedla na Židovský ostrov, jak se Detský ostrov dríve jmenoval, drevená lávka v úrovni dnešní Vodní ulice. Na pocátku 20. století byla nahrazena železným príhradovým poloparabolickým mustkem v úrovni Petrínské ulice. Pri výstavbe smíchovské plavební komory v letech 1911–1922 nahradila mustek provizorní drevená lávka. A roku 1941 pak nahradil lávku dnešní definitivní most.

Kostrukce lávky je opravdu mostarkou lahudkou. Nízká výška nástupu na most v kontrastu s co nejvetší výškou pro prujezd lodí prímo vybízely k použití prevýšeného železobetonového oblouku s výrazne zalomenou mostovkou. Navíc relativne malý rozpon dvaceti metru umožnil provést celou konstrukci velmi subtilní, jak je dobre videt z fotografií. Velmi podobnou tlouštku, jako mostní oblouk má i mostovka samotná, prestože to díky jejím zvýšeným okrajum není na první pohled tolik zrejme.

Zdroje: text z knihy Pražské mosty, Wikipedie, vlastní doplnení, foto z ruzných zdroju

KEŠ

Jedná se o 2. bonusovou keš mostové série. Prestože jde o 12. nejstarší most, opet náhodou není u "velkého" mostu, ale u této malé lahudky, stejne jako první bonus. Keš však tentokrát nenaleznete prímo na souradnicích, ale o kousek dál na ostrove, díky cemuž se pres most dvakrát projdete.

Otevírací doba ostrova:
duben - ríjen: 9:00 - 20:00
listopad - brezen: 10:00 - 17:00

K jejímu otevrení budete potrebovat ctyrmístný kód, k jehož výpoctu, stejne jako ke zjištení souradnic, využijete bonusová císla z techto keší, jejichž nálezy jsou zároven podmínkou logu:

A = císlo z Prague bridges 7 - Cechuv most

B = císlo z Prague bridges 8 - Hlávkuv most

C = císlo z Prague bridges 9 - Mánesuv most

D = císlo z Prague bridges 10 - Libenský most

E = císlo z Prague bridges 11 - Jiráskuv most

Spocítejte: (A+B+C)*(B+C+D)*(C+D+E)*(D+E+A)*(E+A+B) = FGHIJKLM

Dále sectete FGHI + JKLM a vyjde vám kýžený kód, díky kterému se do keše dostanete.

Keš naleznete na N 50.04.(A*A*B/D) a E 14.24.(A*A*E-C-C).

V keši najdete mimo jiné opet také bonusové císlo, které je tentokrát umísteno na první stránce logbooku. Bude se vám hodit až za dlouho k odlovení záverecného megabonusu, proto doporucuji si ho dobre poznamenat.

Legendy

free counters free counters

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Ebu, gehoxn, ceífghcaá alaí wra mr fgenal bq ibql
[EN] Pbeare, ghor, npprffvoyr abj bayl sebz gur jngre fvqr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

530 Logged Visits

Found it 463     Didn't find it 7     Write note 37     Needs Archived 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 6     Post Reviewer Note 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 34 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 6/18/2018 10:00:36 AM Pacific Daylight Time (5:00 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page