Skip to Content

This cache has been archived.

PŘESEKA: ###**PO TÉMĚŘ 11-TI LETECH OD PUBLIKACE NASTAL ČAS K ARCHIVACI. . .**###


Není snadné poslat do Archivu takto starou pikslu, ale z důvodu obrovské proměny Starých Hodějovic, zejména s ohledem na velký nárůst zástavby (totální obestavění okolí původního umístění finálky s vyhlídkou), která se v současnosti přibližuje i k nynější finálce, jsem se nakonec rozhodl, že po ztrátě další Stage nebudu tuto, moji nejstarší původní Multinu, již nijak přepracovávat a naopak ji uložím do Archivu.

"Provozní Záznamy"

  • za bezmála 11 let provozu keše se počet úspěšných nálezů zastavil na pěkném čísle 345 FI a přiznáno bylo také 6 DNF

  • finálka byla postupně uložena na dvou různých místech a toto, poněkud "záludná", multina za dobu své existence získala 7 ♥


Děkuji všem návštěvníkům a teším se opět
Někdy Někde Na Kešenou
owner PŘESEKA [8D]

More
<

HODOWITZ ⛪ STARÉ HODĚJOVICE

A cache by PŘESEKA Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/10/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


free counters

Jednoduchá multicache, která je až na samotnou finálku, pohodlne dostupná po místních cestách.

STARÉ HODEJOVICE (HODOWITZ) -

ves ležící 5 km jihovýchodne od centra Ceských Budejovic je doložená již r.1407 jako majetek pánu z Vidova. Do odtržení její cásti Nové Hodejovice, ke kterému došlo v roce1957, byl název obce pouze jednoslovný a znel Hodejovice.
HISTORIE OSÍDLENÍ


Puvodní osídlení na katastru dnešní obce Staré Hodejovice je prokázáno již ve starší dobe bronzové. Toto praveké sídlište se nalézalo smerem k rece Malši, západne od Novohradské silnice. Další osídlení lokality pochází z mladší doby hradištní, kdy asi v 10. století n.l. existovala v techto místech slovanská osada.Stredovek
Na nynejším území vsi se první osadníci zacali usazovat pravdepodobne v dobe vrcholné stredoveké kolonizace která zde probíhala ve 13. a 14. století. Již tehdy byla vytycena obdélníková náves a tato stredoveká parcelace je patrná dodnes navzdory tomu, že náves je v pomerne znacne svažitém terénu. Z uvedeného období pak pochází i puvodní jméno vsi a odkazuje nás na pravdepodobného, ale blíže neznámého lokátora jménem Hodej. Hodejovice tedy byla ves lidu tohoto Hodeje.

První písemné zmínky a doložení majitelé
V období pocátku 15.století príslušela celá vesnice ješte k majetku pánu z Vidova. Tuto skutecnost potvrzuje i nekolik dochovaných písemností (napríklad odoklad o odpuštení roboty osadníkum usedlým v Hodejovicích za celkový poplatek 100 kop grošu od Jan Tožice z Vidova, z roku 1419).
V dalším období se ves dostala do majetkové držby pánu z Rožmberka a byla zaclenena pod správu jejich panství Trebon. Tou dobou již šlo celkem o 28 poddanských usedlostí osedlých zejména nemeckým obyvatelstvem. V majetku Rožmberku zustala ves až do úmrtí posledního z nich, Petra Voka. Na pocátku 17. století posloužila vesnice patrne jako zástavní zboží, a majitelem byl ceskobudejovický mincmistr Kryštof Mattinghofer, ale ze zástavy mu byla již v roce 1614 vyplacena. Pak se ves dostala do majetku dalšího velkého šlechtického rodu, pánu ze Švamberka, ale ti ji ztratili již v pobelohorské dobe.
Posledním významným rodem, který vykonával správu nad Hodejovicemi až do ukoncení poddanství byl rod pánu ze Schwarzenberku. Od roku 1850 má obec samostatnou správu a v roce 2000 obdržela vlastní znak.HISTORIE DOLOVÁNÍ

Dríve byly v bezprostredním okolí vsi výnosné doly na stríbrnou rudu, smerem k Dobré Vode se dokonce dolovalo i zlato. Poslední a nejvetší šachou, která byla v provozu ješte v letech 1827 - 53, byla šachta Sv. Jana Nepomuckého, ale pro postupné vycerpání ložišek a hlavne neustálé potíže se zaplavováním šachet byla nakonec veškerá cinnost v revíru ukoncena. V soucasnosti jsou již všechna dulní díla zavalená a zatopená.

Na vrchu Vetrná, v blízkosti staré šachty Carolina byl pak ješte v minulém století provozován kamenolom, ale ani v nem už žádná težba neprobíhá.

Jistou perlickou z doby dolování je zachránení horníka jménem Josef Matiska. Ten v léte roku 1847, po náhlém zatopení jedné z dulních šachet, zustal celých 9 dnu uveznený v podzemí. Prežil tam pouze díky vytvorení vzduchové kapsy a hlady údajne nezemrel jenom proto, že po celou tu dobu jedl zásobu tabáku kterou mel u sebe. Jak velikou tabaterku si s sebou tehdy Matiska vzal není známo, ale podle nás to musel být doopravdy hodne náruživý kurák.
OBYVATELSTVO A SPOLKY

Pred vypuknutím stavovského povstání žilo v obci 25 poddaných, príslušejících hlavne nemecké národnosti, ale roku 1625 zde žilo pouhých 6 chalupníku. Obec se opet zacala rozrustat koncem 18. století a až pocátkem 20. století se zde zvyšoval i pocet ceského obyvatelstva. Tehdy ovšem platila zásada, že do úradu v obci se mohli dostat pouze majetní obcané a tak díky tomu, že témer všechny velké statky byly nemecké, zustávala i správa obce prakticky až do konce Rakouska – Uherska v nemeckých rukách.

Ceši si zacali stavet své domy prevážne v západní cásti hodejovického katastru kde z této lokality pozdeji vznikla i samostatná obec Nové Hodejovice (dnes soucást krajské metropole). Podíl na samospráve obce si ceské obyvatelstvo vymohlo až po vzniku Ceskoslovenska ve volbách roku 1919. Nemecké obyvatelstvo pak bylo z obce, po roce 1945, úplne vysídleno.


Podíl nemeckého obyvatelstva do poloviny ctyricátých let minulého století ostatne dokládá i fakt, že napríklad až do roku 1951 v obci neexistoval ceský, ale pouze nemecký Sbor dobrovolných hasicu. Ten byl založený již v roce 1896. Také škola byla v obci dlouho jen nemecká. Od školního roku 1873 do roku 1875 se vyucovalo v jednom ze statku a teprve pak byla postavena samostatná školní budova na návsi pod kaplí, dnes tam místo ní funguje hostinec. Ceská škola byla ve dvacátých letech postavena v ceské cásti obce, v dnešních Nových Hodejovicích.


Dnes již existenci nemeckého živlu v obci prakticky ani není možné vysledovat. Dokonce ani na památníku obetí z první svetové války nenajdete jediné nemecké jméno. Pro ty jimž by tento rozpor vrtal hlavou je tu celkem prosté vysvetlení. Pomník sice obec v roce 1936 vybudovala, ale tento byl po odsunutí nemeckých obyvatel nahrazen novým památníkem na nemž již jména padlých obyvatel nemecké národnosti nebyla uvedena.
V obci aktuálne žije asi tisícovka obyvatel v necelých ctyr stovkách domácností, pricemž výstavba nových domu stále pokracuje.


[Stage 1] Památník padlých na návsi je první zastávkou naší krátké multi cache.

K památníku vás privedou úvodní souradnice kešky a vaším úkolem bude zjistit na nem první z potřebných indicií:

Jako údaj „ A „ si zapište počet všech príjmení uvedených na památníku.STAVEBNÍ PAMÁTKY

Mimo již zmínený pomník padlým naleznete na upravené návsi ješte novogotickou kapli s vežickou a hodinami která pochází z roku 1900 a pod ní stojí malá, ale starší výklenková kaplicka.
Svažitá obdélníková náves je dosud obklopena nekolika usedlostmi z puvodní zástavby. Mezi nejcennejší dochované památky z této tzv. lidové architektury patrí zejména domy popisných císel 33 a 39, 40 nebo i 73.UMÍSTENÍ FINÁLKY HLEDEJTE NA SOURADNICÍCH :

N 48° 5 ( A ) . ( B ) ( D ) ( E )
E 014° 3 ( C ) . ( F + I ) ( G ) ( H )

TATO CACHE JE SOUČASNĚ ZAŘAZENA I DO CELOREPUBLIKOVÉ " SÉRIE VÝZNAMNÉ STROMY ".

Poslední úprava listingu: 15. 3. 2013

Nové umístění finálky: 12 / 2012
Hodnocení cache přidáno" 18. 4. 2010
Flag Counter přidán" 27. 8. 2010
Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Xqlol an qhoh ebfgyn fvfxn gnx xqr nfv ?

[EN] Vs gur bnx terj pbar fb jurer nobhg ?

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

389 Logged Visits

Found it 345     Didn't find it 6     Write note 17     Archive 1     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Owner Maintenance 10     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.