Skip to content

Lesnícka Cipka Multi-cache

Hidden : 11/22/2008
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Lesnícka Cipka

Názov kešky je odvodený od vrcholu kopca v nedaleko Turia Cipcie (926 m.n.m.) do ktorého blízkosti Vás zavedú finálne súradnice tejto multiny. Nevedie tu turistická znacka, ale napriek tomu je tu vrcholová kniha a KST Turie usporadúva každorocne aj organizovaný výstup na vrchol. Na vrchol sa dá dostat viacerými spôsobmi, ale kedže tam chcete, nieco okrem nádherného výhladu, aj nájst bude Váš výber trochu riadený. Odporúcame nástup od konecnej autobusovej stanice v Turí, kde sa po dosiahnutí vrcholu môžete napr. aj cez GC Certova lúka vrátit. Vyclente si na tento okruh cca 1 dna. Doporucujeme leto, aj ked organizovaný výstup sa robí práve v zime a my sme ju založili na prvom snehu.

Táto multinka Vás ciastocne na stage_1 zasvätí do tajov zistovania jednej z taxacných velicín lesných porastov a síce kruhovej základne G.
Kruhová základna slúži napr.:
- na urcenie zásoby lesného porastu ktorú získame vynásobením G tzv. výtvarnicovou výškou Hf.
- na urcenie zakmenenia (relatívnej hustoty porastu) oproti porastu s tzv. plným zakmenením porastu
- urcenie zastúpenia jednotlivých druhov drevín (zastúpenie sa udáva v percentách a urcuje sa na základe pomeru kruhových základní jednotlivých druhov drevín

Viac o zistovaní stavu lesa, opise lesných porastov sa dozviete na adresách:
www.forestportal.sk
www.nlcsk.sk

Súradnice Vás dovedú po lesnícko - polovníckom chodnícku (chodníckoch) k jednému špeciálnemu mladému buku v poraste 310, na ktorom prekvapivo z nám dosial neznámych prícin, platí rovnica 1+1=1. Je to pre nás záhada, ako k tomu došlo, ale to tu riešit nebudeme. Svoj názor nám môžete poslat mailom.
Je ale skutocne chvályhodné, že napriek tomu, že v poraste nedávno prebehol výchovný zásah, tento strom zostal stát. Je ale velmi pravdepodobné, že dlho nevydrží, nakolko je v podúrovnovom postavení (Jeho koruna nesiaha medzi ostatné koruny) a preto pravdepodobne casom zrejme odumrie. Aby prežil bolo by na jeho úkor potrebné odstránit jeden až dva z jeho susedov. (Ale to tiež nie je zadaním tejto multiny).
Vy si tu vyskúšate meranie optickým klinkom (jednoduchá taxacná pomôcka) a zmeriate hektárovú kruhovú základnu G.
Optický klinok nájdete v dutine Javora vzdialeného cca 40 krokov smerom jemne nalavo (10-20 stupnov) od spádnice (spádnica je smerom do nevýraznej dolinky). klinok je schovaný v krabicke od filmu, ktorá je zastrcená do štrbiny, tak aby ju bolo možné vidiet. Kludne použite fotohinty.
(Po ukoncení merania prosím všetkých aby nezabudli klinok a krabicku umiestnit tak, ako ju našli, a to aj sa týka aj geolesníkov, ktorým by sa klinok možno obcas zišiel)

Aby sme všetci dosiahli rovnakú hodnotu G, musíme merat na tom istom mieste a dodržat správny postup.
1. Postavte sa na chodník 2 m kolmo od stromu kde platí 1+1=1 (tu budete stát pocas celého merania).
2. Vezmite klinok dvoma prstami na jeho hrubšej casti tak ako je na obrázku a dajte ho do vzdialenosti cca 30-40 cm od oka (pravého, alebo lavého). To druhé budete mat zažmúrené.
pohlad do sklicka
3. Zvolte si smer (strom) od ktorého zacnete merat (zistovat, ci patrí do skusnej plochy, alebo nie).
4. Strom patrí do plochy vtedy, ked sa jeho vychýlený obraz kmena vo výške 1,3 m pri pohlade cez klinok aspon ciastocne kryje s jeho postavením pri pohlade ponad klinok, lebo popod klinok. (Najskôr to pochopíte, ked sa pozriete cez klinok na najbližší strom pri Vás. (tam bude toto vychýlenie najmenšie a strom urcite patrí do skusnej plochy. Cím je strom hrubší, tým môže byt vzdialenejší, aby ešte do plochy patril. Tie stromy, ktoré patria do plochy budete jednoducho spocítavat 1,2,3,.........
5. Pri stromoch kde sa vychýlený obraz cez klinok len presne dotýka obrazu mimo klinok sa volajú hranicnými stromami a pocítajú sa len ako 1/2. Dva takéto stromy potom predstavujú jeden strom patriaci do plochy.
pohlad do sklicka
6. Takže zacíname od vybraného stromu a postupne zameriavame a pocítame do kruhu všetky stromy, ktoré patria do skusnej plochy. Najistejšie je, ked vám to bude niekto zapisovat. Ak sú stromy v zákryte, neváhajte sa vysunút o krok vedla z postavenia a zamerajte strom ktorý Ste predtým nevideli.
7. (Trošku Vám napomôžeme infom že najvzdialenejšie stromy, ešte patriace do plochy (hrubšie stromy) boli cca max 15 m daleko a do plochy sme okrem bukov zapocítali aj jeden javor stojaci nad chodníkom cca 10m v pohlade hore svahom mierne doprava).
8. Výsledný pocet (G) sme sa rozhodli zaokrúhlit na celé desiatky. (Ciže ak Ste napr. napocítali 55 stromov (co je velmi nepravdepodobné a mimochodom aj chybné) tak výsledok G bude 60. Inak platia pravidlá matematického zaokrúhlovania. Zaokrúhlenie sme použili, kvôli tomu, že pre zaciatocníka bez zácviku to nepovažujeme za celkom lahké, okrem toho existuje aj také nieco ako osobná chyba meraca. Meranie preto radšej viac krát zopakujte, prípadne ak je vás viac, tak sa vystriedajte, aby Ste potom lahko našli finál nemuseli dosadzovat všetky desiatky od 10 – do 100, aby Ste sa aspon priblížili finálnym súradniciam. Túto metódu, vám vzhladom na terén nedoporucujeme a oznacujeme ako BF.
9. Dobrovolne nám môžete napísat kolko Ste napocítali Vy, my Vám spät pošleme naše meranie. (So synom zaciatocníkom (13 r) sme sa líšili o jeden strom, ale zaokrúhlený výsledok G bol jasne rovnaký).

Finálne súradnice kešky vypocítate nasledovne.

N 49°08.0(G-12)
E 018°45.((31*G)-5)

Pretože, na vrchol (z ktorého je nádherný aj ked nie celkom 360° výhlad) a ku stage 1 nevedie žiadny turistický chodník ale dá sa tu dostat po lesnícko polovníckych chodníckoch pripájame aj výrez lesníckej mapy. Chodníky sú oznacené bodkovane. Farby oznacujú vek porastov (žltá do 20 rokov, cervená do 21-40, zelená 41-60, modrá 61-80, hnedá 81-100, sivá 101-120, cierna – nad 120 rokov).
Stage 1 sa nachádza v poraste s oznacením c. 310:
Porastovú mapu máte medzi fotkami a pri vytlacení na A4 by mala byt v mierke 1:15000

Prajeme Vela štastia pri meraní a hladaní.

Úvodný obsah kešky:
Pamätná medaila Lesoprojektu udelená mne k 50 výrociu jeho vzniku (Lesoprojekt bol štátnou taxacnou firmou zaoberajúcou sa hlavne vyhotovením lesných hospodárskych plánov)
Pero s logom SLS Slovenská lesnícka spolocnost (akciovka ktorá prebrala cca 1 zamestnancov bývalého Lesoprojektu
Odznaky – historické s logami UHUL (Ústav hospodárskej úpravy lesov, predtým sa tak Lesoprojekt nazýval.
1 dolár
Prívesok: Dubový lístok
20 CZK – FTF prémia
Nejaké polovnícke trofeje
Radi by sme boli, aby lesnícka tematika zostala aspon s výnimkou TB a GC zachovaná.

English Summary:

The final cache is placed near top of hill Cipcie (926 m.a.s.l.)
There is no marked path to the top, but there are foresters and hunters path, you can use.
We recommend starting your trip from the last bus stop in Turie (Konecná), where you can also return.
You can see the paths on the detail of foresters map from this area. They are mapped as ………
You will need about half a day to solve this cache, and maybe also the other near placed caches.

Stage 1. (on the published coordinates)
You need to survey with the small tool (you will find on this stage) so called G (basal area) of this forest stand.
After you surveyed this number you can go to the final location.
1. You have to find the small cache (film canister with the tool in) in the hollow in a maple (Acer pseudoplatanus). The distance from the place where you need to measure the G is about 30m in direction a little left from the downhill direction. Please after you measure give the tool back into canister and back in its hiding place!
2. The right place where you have to measure the G is right on the path near (2m) from one special beech where 1+1=1. I thing you have to see it.
3. Take the tool into your fingers as on this picture:
view trough the glass

4. Then you have to choose the starting tree from witch will start to count the numbers of tree they are in your measured plot.
5. You have to decide how many trees are in your measured plot around the circle.
6. To decide if the tree is in a plot is described on this picture. From left, the first tree is totally in the plot, the second tree in the middle is out of the plot and the third tree is between them you have to count only a half of tree.
in and out of the plot
After you have the sum of trees they are in you need this sum (tot) round. To round the sum means for example: if you counted 45 trees the rounded number G is 50. Or if you counted 44 the rounded number G is 40.
Then put the G into following formula and let’s go to the final.

N 49°08.0(G-12)
E 018°45.((31*G)-5)

Please after you log, hide the cache according to the year time.

We wish you happy caching and nice view from the top.

The cache content is thematically oriented to the forests.

Legendy

Additional Hints (Decrypt)

Qhgvan/ubyybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)