Skip to content

Fetsund stasjon Traditional Geocache

Hidden : 12/02/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Drive-in / park-in cache plassert i henhold til Jerbaneverkets retningslinjer (se nedenfor)



Fetsund stasjon ligger som tredje stasjon etter Lillestrøm på Kongsvingerbanen. Stasjonen ble åpnet i 1862, og er en av de opprinnelige stasjonene på denne banestrekningen. I dag betjenes stasjonen av lokaltogene mellom Skøyen og Årnes/Kongsvinger. Kongsvingerbanen er Norges eldste normalsporbane, d.v.s. 1435mm sporbredde. Med Grensebanen er Kongsvingerbanen tilknyttet det svenske jernbanenettet ved Charlottenberg. Det går daglige tog mellom Oslo og Stockholm via Fetsund stasjon. Stasjonsbygningen er tegnet av arkitekene Heinrich Schirmer og Wilhelm von Hanno og er oppført i tidlig sveitserstil, slik mange norske stasjoner fra denne tiden er. Totalt er det tre hus på stasjonsområdet: et ekspedisjonshus og et et godshus nær linjen, i tilegg til et pakkhus som er litt tilbaketrukket. Wilhelm von Hanno var en tysk arkitekt som arbeidet mye i Norge etter 1850. Blant annet har han tegnet Karl Johans gate 37 (Egon restaurant i Paleet), Stortorvet 2 (mellom Karl Johan og Stortorvet) og flere hus i St. Olavsgate i Oslo. von Hanno er også kjent for å ha tegnet Norges posthornfrimerker som kom ut første gang i 1872. Dette motivet er verdens eldste frimerkemotiv som fremdeles er i bruk. Når du først besøker Fetsund stasjon, er det anbefalt å legge turen innom Fetsund lenser, som er et nasjonalt kulturminne og utendørsmuseum over tømmerfløting i Norge. Her finner du verksteder og kafe.

Fetsund railway station is the third station after Lillestrøm on the Kongsvingerbanen line. The station was opened 1862, the same year as the Kongsvinger line itself. This line is running between Lillestøm and Kongsvinger. Today the station is served by local trains between Skøyen and Årnes/Kongsvinger. In addition, several trains running between Oslo and Stockholm (Sweden) passes the station on a daily basis. The main buliding was designed by the german architects H. Schirmer and W. von Hanno, and the building is erected in the so called "early Swiss stylel", which is so common for many Norwegian railway stations built in this period. While visiting Fetsund station, it is also recommended to visit Fetsund lenser, which is an outdoor museum illustrating timber floating on the Glomma river. You will also find workshops, boats and a cafe here.
(Kilder/Sources: Jernbaneverket, Wikipedia, Artemisa.no, fetsundlenser.no)


Retningslinjer

Cachen er plassert i henhold til retningslinjer utarbeidet av Jernbaneverket. De er som følger:
Geocacher og personer som er på geocaching skal aldri under noen omstendighet befinne seg nærmere jernbanesporet enn 5 meter.

Geocacher skal ikke plasseres:
 • Innenfor inngjerdede områder
 • På plattform
 • På master, bommer, gjerder, lysfyr, signaler, stolper, skilt, benker, tavler, monitorer, anvisere, eller lignende installasjoner
 • På eller rett under broer, på overganger, i underganger eller i tuneller hvor plassering kan mistolkes med plassering på spor. Slik plassering skaper stor risiko for mistolkning av GPS koordinater.

Geocacher må ikke plasseres slik at man må krysse jernbanelinjen for å finne den. I tilfeller hvor det oppstår tvil om det er behov for å krysse jernbanelinjen bør det indikeres parkeringskoordinater, slik at kryssing ikke forekommer.

The cache is a plastic container with the following original contents:
 • logbook
 • pencil
 • pencil sharpener
 • FTF pin
 • 3 sheets with penguin stickers
 • kung fu panda figure
 • kinder egg container with figure
 • decorative hair elastics
 • string with pearls
 • CA-GeoTrain Travel Bug starting exploring the world from this cache

Additional Hints (Decrypt)

[Eng] Zntargvp, pybfr gb pbapergr [Nor] Zntargvfx, aæe orgbat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)