Skip to content

<

Ostretin - general Laudon jede skrz vesnici

A cache by dr.vota & cislice Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/13/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Velmi jednoducha multi, s malou prochazkou na kopec (10-15 minut), prirodou po louce, na tema vojenske historie.

[EN] Very simple multi with a little walk on the hill, theme military history
(translation of full listing - by Google translator) [CZ]


Ostřetin


 
 
Obec Ostřetín se nachází asi 22 km východně od města Pardubice a 4 km jihovýchodně od města Holice v Čechách. Skládá se ze dvou místních částí - Ostřetín a Vysoká u Holic. Je zde evidováno celkem 343 domů, z toho v samotném Ostřetíne 271. Historicky první známá písemná zmínka o Ostřetíně pochází z roku 1336.

Na počátku 20. století psali o obci: Ostřetín (Hostín, Hostětín, Ostrzetyn, Wostrzetin, Vostřetín, Oustřetím, v starých listinách Ticzmani villa, zmekcene Ticzmansdorf) jest ves podél potoka Ostřetínského, v němž místy opuka vychází na den, a po obou stranách silnice holicko-mýtské, pod kopcem Chmelnicí a pod lesnatým návrším Hradcemi. Krajina zdejší jest velmi zdravá, epidemické nemoci málo se tu vyskytují, což přičísti dlužno blízkým lesům.

O původu názvu obce je několik teorií: Dějepisec F. Palacký uvádí listinu pražského arcibiskupa Arnošta „Liber ercetionum“ nazvanou, ve které jsou jmenovány fary k nově založenému biskupství Litomyšlskému postupně mezi nimiž i Hostětín s kostelem filiálním se nachází. Jestliže se Ostřetín nazýval některým z uvedených názvů, buď bylo jméno během času zpotvořeno nebo pojmenování vzniklo ze dvou slov: ostře /vozkové ostře hnali koně/ do týna což je kůly ohraničená osada, ve směru k moravským hranicím.

Druhého jména původ nejbližší jest: ostřet - střet - střeta. Ostřetín bylo tedy místo, kde se střetli neb potkala vojska pospolu k bitvě. (Tato z teorií je pro nás teď nejzajímavější, a další si můžete přečíst na webu obce, viz http://www.ostretin.cz/historie.html))

Ostřetín je obcí typicky zemědělskou. Svědčí o tom také názvy některých lokalit Chmelnice, Vinice a je to vlastne důkazem toho, že zde byly pěstovány mimo běžných zemědělských plodin i chmel a vinná réva.

Panorama Ostřetín, pohled z kopce Chmelnice

Obec má ale také svoji vojenskou historii, jak v dobách dávných, tak i nepříliš vzdálených, najdete zde na ni několik upomínek.

Kopec zvaný „Chmelnice“

Chmelnice je jeden z nejvyšších kopců v okolí, je z něj krásná vyhlídka na Ostřetín a když je dobré počasí, je vidět známé dominanty kraje, jako například Kunětická hora, elektrárna Opatovice, Orlické hory a další i vzdálenější.

Ostřetín-Kříž na kopci Chmelnice

Nedaleký Sychrův kopec (asi 600 m jihovýchodně, směrem na Vysoké Mýto) je sice ještě o pár metrů vyšší než Chmelnice, ale z něj toho z kraje moc neuvidíte, protože jeho vršek je hustě zalesněný. Kopec „Vinice“ se nachází po levé straně pri výjezdu z obce směrem na Horní Jelení (nad vodojemem). Je to druhý nejvyšší bod (329 m n. m.) v katastru obce po kopci „Věžiště“ nebo také „Na Hradcích“ (335 m n. m.) , který je nejvyšším bodem v okrese Pardubice. Mimochodem, na něm najdete cache GC15AET „Hostin Velky Hradec“. I tyto dva kopce jsou zalesněné.

Hájek na vrcholu Chmelnice, Ostřetín

Bitva Prusko – Rakousko 1758

Kopec Chmelnice vstoupil do historie během sedmileté války, ve dnech 12. a 13. července 1758, „dvoudenní bitvou“ mezi rakouskými a pruskými vojsky. O bitvě u Ostřetína máme bohužel velmi málo informací. Z kronik několika obcí, které byly válečným děním postiženy, se dá alespon v hrubých rysech vysledovat, co se tenkrát na Holicku událo.

Bitva 1758

Pruský král Fridrich, který musel po úspěších rakouské armády zanechat obléhání Olomouce, se vydal na ústup ze střední Moravy směrem do východních Čech. Pruští vojáci postupovali po silnici od Vysokého Mýta směrem na Hradec Králové.

Bitva 1758 Bitva 1758

Rakouské vojsko pravděpodobně o síle pěti pluků přitáhlo směrem od Košumberka a obsadilo les u Ostřetína. Zahradilo tak cestu nepříteli, který byl pravděpodobně od hlavních pruských sil. 12. července 1758 se strhla bitva, během níž měli Prusové zapálit ves a dát tak znamení pruskému vojsku v nedalekém Hradci Králové.

Bitva 1758 Bitva 1758

Na druhý den 13. července 1758 dorazily na bojiště pruské posily a vytlačily rakouské jednotky z výšin, které předtím obsadili dokonce vojáci samotného generála Laudona.

Bitva 1758 Bitva 1758

Kolik se v této epizodě sedmileté války na ostřetínském bojišti skutečně utkalo vojáků a kolik jich zde padlo, čeká na objasnění.

Bitva 1758 Bitva 1758

Při výjezdu do kopce z Ostřetína směrem na Vysoké Mýto je po pravé straně vidět dřevěný kříž se vzrostlou lípou a to je místo, které je označováno jako pohřebiště padlých vojáků ve „dvoudenní bitvě“ 12. a 13. 7. 1758.

(Zdroj textu a foto z rekonstrukce bitvy v září 2008 http://www.ostretin.cz/)

[CZ] Úkol 1/3: Kříž se nachází na výchozích souřadnicích (Stage 1). Protože kolem kříže už není ani ohradník, ani plůtek s indicií A, zjistěte místo toho C na Stage 3.

[EN] Task 1/3: (Alternative: go to Stage 3). Cross is located on the starting coordinates (Stage 1). [CZ]

Na druhé straně stromu bývalo malé posezení, lavice a stolek, už nejsou, ale vyhlídka je tu pořád. Pokud se vám podaří ulovit nějaké pěkné nebo zajímavé obrázky fotoaparátem (vzít s sebou na lov i dalekohled také není špatný nápad), nezapomeňte se pochlubit přidáním fotek do logu, do galerie. A taky si klidně můžete zazpívat, třeba tuhle, určitě ji znáte:

General von Laudon na koni

Generál Laudon, jede skrz vesnici,
Generál Laudon jede skrz ves.
Jede skrz vesnici, má bílou čepici,
generál Laudon, jede skrz ves

Stůj! Kdo tam?
Patrola!
Jaká?
Vojenská!
Kdo ji vede?
Ženská!
Jaká?
Vlasatá!

(možno nahradit dalšími výrazy – podle situace a publika)

Vlasatou, vlasatou, tu já mám nejradši,
Vlasatou, vlasatou, tu já mám rád!
Já ji pomiluju, ona zase mě, mě, mě,
že je vlasatá, trápí srdce mé

Generál Ernst Gideon von Laudon

V případě, že napadne sníh, vřele doporučujeme přibalit k výbavě ještě sáňky, kopec je totiž naprosto ideální na sáňkování. Sám dr.vota se tady v dětství něco najezdil... Až se dostatečně vyřádíte, můžete si postoupit dále...

TRHS, pozorovací síť určená ke sledování účinku ZHN

Na území bývalé ČSSR jsou rozesety stovky prefabrikovaných objektu ÚŽ-6, které byly zařazeny v rámci pozorovacích stanovišť zřizovaných za účelem zjišťování chemického a jaderného napadení v případě válečného konfliktu.

Jeden z nich, celkem zachovalý, můžete najít i zde v Ostřetíně na samém vrcholu kopce „Chmelnice“, jen kousek od dřevěného kríže. UZ-6a Ostretin, vchod Můžete si jej prohlédnout, i uvnitř, je tam překvapivě čisto, zachovaný zabudovaný kovový pisoár však už raději nepoužívejte. Ale dejte pozor, ať nespadnete do jámy, nebo nezakopnete o vystupující větrací roury, nebo o zbytky oplocení – vstup je na vlastní nebezpecí! Dovnitř v žádném případě nemusíte!
UPDATE: do úkrytu již nelze vstoupit za prvé proto, že kolem plochy, pod kterou je úkryt, vyrostl plot a vrátka na zámek, a za druhé proto, že samotný vchod do úkrytu byl zasypán, takže se pozná jen podle vyvýšeniny na rovné ploše. Takže špatná zpráva pro toho, kdo návštěvu odkládal - teď už se dovnitř nepodívá.

Úkryty byly budovány ženijními jednotkami příslušných útvarů v rámci Teritoriální radiační hlásné sítě (TRHS / někdy je uváděno též TRS) převážně na místech s dobrým rozhledem na pravděpodobné cíle útoku. Jejich výstavba probíhala od první poloviny šedesátých let až do roku sedmdesátých. Na povrchu byl vždy poblíž okop pro obrněný transportér, vlastní objekt postrádá jakékoliv pozorovací průzory a sloužil pouze jako pracovište velitele družstva chráněné před vnějšími vlivy, v případě jaderného výbuchu i pro pohotovostní ukrytí všech členů mužstva. Objekty TRHS byly deaktivovány počátkem 90. let, nyní se řada objektů nachází na seznamech nepotřebného nemovitého majetku AČR, určeného k odprodeji.

Typický objekt typu ÚŽ-6 zařazený do TRHS. ÚŽ-6 neboli ženijní úkryt řady 6 je typizovaný objekt prefabrikované konstrukce vybudovaný z ženijních železobetonových dílců (rámů), částečně zapuštěný pod úrovní okolního terénu. UZ-6a, schéma Existuje několik variant tohoto typu stálého opevněného úkrytu, lišících se v detailech, ale i v rozměrech, což odpovídá funkčnímu určení jednotlivých objektů (pohotovostní, pracovní, speciální a odpocinkové, zodolněná velitelská stanoviště do úrovně pluk tvořily celé systémy vzájemně propojených úkrytů). Společné a určující jsou pro všechny typy unifikované stavební prvky, jak armované betonové rámy, tak pancéřové části (poklopy, dveře, roury komínků). Dále bude popsán právě subtyp ÚŽ-6a, určený pro potřeby Teritoriální radiační hlásné sítě.

Na povrch vystupují dvě trubice - komínek vytápěcí soupravy a komínek sání ventilátoru. Podlaha objektu leží 210 centimetrů pod niveletou okolního terénu (ideálně, reálně je však hloubka závislá na hloubce a stupni těžitelnosti místní zeminy a také na predpokládaném stupni ohrožení nepřítelem), každý objekt je navíc překryt přibližně jeden metr silnou vrstvou nadložní zeminy (onen příslovečný "kopeček", charakteristický pro objekty ÚŽ-6). Dovnitř se dle konstituce terénu vstupuje po několika schůdcích k vnějšímu plechovému poklopu kryjícímu vyústění přístupové chodbičky. Chodbičkou se sestupuje po dalších pěti schodech na úroveň podlahy úkrytu a následují protitlakové dveře typu ŽDV-2 z 5 mm plechu a hned v dalším příčném rámu jsou usazena první ze tří protiplynových vrátek, ŽDV-6/I.

ÚŽ-6a Ostřetín, hlavní místnost ÚŽ-6a Ostřetín, pisoár

Za nimi se v zalomení chodbičky nachází výklenek pro uložení materiálu, suché WC a trychtýřovitý pisoár vyústěný do trativodu pod podlahou. Ve všech zárubních jsou v obou horních rozích ponechány kabelové prostupy utěsněné vazelínou. Po zmiňovaném bezpečnostním zalomení chodbičky (doprava či doleva, kvůli zmírnění případné tlakové vlny, prorazivší primární protitlakové a primární protiplynové dveře, a neutronového zárení) následují druhá a třetí plynotěsná vrátka ŽDV-6/I a ŽDV-6/II (1 mm plech) v rozestupu 150 cm, mezi nimiž se nachází protiplynová odmořovací předsíň s asanačním zařízením, umožňující bezpečný přechod ze zamořené vnější atmosféry do hlavní místnosti o půdorysu 185x600 cm a výšce 200 cm. Zde bylo pracoviště velitele družstva, vybavené radiostanicí, automatickým signalizátorem otravných látek AS-67, ochrannými oděvy a zásobami pro několikadenní izolaci. Uvnitř úkrytu byla též uložena osobní výstroj mužstva. Úkrytová místnost byla s vnějším pozorovacím stanovištěm v zemním okopu (tam byl umístěn velitelský dalekohled TZK, druhý AS-67 a chemický průkazník) spojena pomocí linkového telefonního kabelu. V zadní stěně místnosti je potom ještě snadno probouratelná cihlová zazdívka průlezu do šachticky nouzového východu.

Tyto úkryty byly pochopitelně umisťovány na význačná rozhledová místa s výhledem na předpokládaný významný strategický cíl, většinou celou městskou aglomeraci, přičemž právě teritoriální, čili územní pojetí TRHS předurčovalo tyto objekty jako zázemí pro družstvo vykonávající sledování situace nad celou oblastí v širším slova smyslu.

(Zdroj textu a schéma úkrytu http://www.fortifikace.net/povalecne_trhs.html, foto dr.vota)

[CZ] Úkol 2: Vstup do objektu ÚŽ-6 se nachází před vámi, pokud stojíte na souřadnicích Stage 2. Dál postupujte opatrně! Pár metrů stranou od vchodu, vyčnívají ze země trubky větracích komínků – když je spočítáte (pokud by se to nedařilo, třeba až napadne metr sněhu, nebo až je někdo odnese do sběru, zkuste si znovu pečlivě přečíst listing), dostanete číslo B, které potom dosadíte do vzorce k výpočtu souřadnic.

[EN] Task 2: Entrance into the house ÚŽ-6 is located in front of you, if you are on the coordinates Stage 2 . Forward proceed with caution! A few meters away from the door, protrude from the ground of ventilation tubes (komínky)- when computes (if it failed, need to think of meter of snow, or to anyone to carry the collection, try again carefully read the listing), you get the number B , which are then used in the formula to calculate the coordinates. [CZ]

[CZ] Úkol 3: Stage 3. Protože se už není indicie v plůtku kolem Stage 1, náhradní způsob zjištění A je následující. Jděte na na souřadnice S3, najdete tam bílou ceduli, na ní spočítejte počet řádků textu jako C, které potom dosadíte do vzorce k výpočtu souřadnic.

[EN] Task 3: Stage 3. You see a white banner,C is the number of lines of text, which are then used in the formula to calculate the coordinates. [CZ]

Finále

Máte-li již všechny potřebné informace, tedy čísla B i C, můžete se pustit do odlovu schránky. Tu najdete na souřadnicích:

N 50° 02.(B-1)(C+2)(C+5)
E 016° 02.(C-B-2)(C-2)(B-2)

Schránka je menší regular – obdélníková nádoba o objemu 1,0 litru, pokud byste do ní chtěli něco uložit. Hodila by se na výměnu předmětů s vojenskou tématikou, aby to ladilo se zaměřením keše, ale není to podmínkou.

Dbejte po zalogování na dobré opětovné utěsnění, a ukrytí, zase ji přiměřeně zamaskujte, tak jak jste ji nalezli, at na tom místě vydrží. Místo kolem vrcholu kopce je poměrně klidné, asi tu obvykle moc mudlu nepotkáte. Chovejte se přesto nenápadně, at nebudíte nežádoucí pozornost. Vozidlo raději zaparkujte poblíž odbočky z hlavní silnice a na kopec dojdete po cestě pěšky.

V logbooku najdete Magické císlo, poznamenejte si jej, třeba se vám ještě bude někdy hodit! [EN]In the logbook can find Magic Number, write it, you still need to be useful sometimes! [CZ]

Pro první nálezce je u logbooku hromádka pamětních kartiček, které si můžete brát po jednom kuse i bez výměny.

 

ZMĚNA 3.8.2019: Nový vzorec, nové uložení finálky o kousek jinam, hodnoty indicií B a C zůstávají, A již není třeba. Nevstupujte do oplocené části!

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]Ibwrafxn gnwrzfgiv ol zryn mhfgng qbyr, cbq cbxyvpxbh [EN]Zvyvgnel frpergf fubhyq erznva haqre bar'f ung, haqre[CZ]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)