Skip to content

Kostol sv. Kataríny Traditional Geocache

This cache has been archived.

Vrso: Dakujeme

More
Hidden : 06/20/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

 

História farského kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej


  • Kostol zacali stavat súcasne s prvou výstavbou obce v r. 1376 (prvá písomná zmienka). Bol to jednolodový polostropný kostol súcasných rozmerov. Stavba kostola patrí do obdobia, kedy gotické stavebníctvo celkom ovládlo myslenie stavitelov a remeselníkov. Pocas svojho trvania bol viacráz opravovaný doplnovaný a prestavaný.V roku 1502 kostol vyhorel. Trámový strop hlavnej lode bol znicený a veža znacne poškodená. Pri obnove dostala lod na dvoch stredných stlpoch krížovú rebrovú klenbu. V tom case bola zrenovovaná i veža a okolo kostola bola postavená murovaná ohrada.
  • V roku 1599 krymskí Tatári vypálili a vydrancovali celú obec a z kostola ostali len holé múry. V priebehu troch rokov bol celkom obnovený. Lod bola zaklenutá ako halové dvojlodie.
  • V roku 1770 bola prevedená prestavba veže, ktorá dostala drevený arkádový ochoz a novú šindlovú helmu, jednu z najkrajších na Slovensku, pozostávajúcu zo systému viacerých cibúl a lucerien. Touto úpravou bola stavba výtvarne dovršená.
  • Dalšie zásahy boli necitlivé, ba dokonca nicivé - postavenie barokových empór (1660), ci neogotická výmalba (1905). Najväcšie škody boli zaprícinené prestavbou v rokoch 1942-1943, kedy bola k hlavnej lodi pristavaná priecna lod, ktorej šírke zabrala celú dlžku pôvodnej lode. Hlavný oltár bol umiestnený v strede pred presbytériom. Takto upravený kostol dlho neslúžil svojmu úcelu. V roku 1945 bola lod kostola zásahom leteckého náletu znicená. najcennejšie casti kostola - presbytérium a veža - zostali neporušené. Svätyna (presbytérium) je oktogonálna, zaklenutá gotickou klenbou s rebrami hruškovitého profilu, zbiehajúcimi sa do okrúhleho svorníka s rozetou. Trojité sedílie, pastofórium a dva portály sú vzácne doklady gotickej architektúry 14. storocia.
  • Súcasná lod je z rokov 1957-1961 v rozmeroch pôvodnej lode. Okolo stien kostola je vybudovaný raritný trojposchodový chór. Povala je železobetónová, kazetová, so širokými štvorcami. Betónové stlpy delia priestor na trojlodie. hlavný portál pod vežou je výrazovo bohatý - neskorogotický. Pocas budovania lode boli reštaurované steny a okná presbytéria. Strecha i veža boli pokryté novou šindlovou krytinou a bola pristavaná nová sakristia. na druhé poschodie chóru pod vežou bol umiestnený organ (Varhany Krnov). Rekonštrukcia bola ukoncená v roku 1965.
  • Výška veže je 45m, sú v nej umiestnené tri zvony - dva novšie (1350 funtov a 814 funtov), tretí (1060 funtový) je z roku 1752. 
  • Oltár je noegotický so sochami sv. Kataríny Alexandrijskej, sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Alojza a sv. Terézie z Lisieux.
  • Najstaršia neskorogotická pamiatka nášho kostola je vzácna monštrancia zo 16. storocia. Darcom je podla historických pramenov Ján Korvín; podobné monštrancie dostali na okolí ešte tri farnosti: Bojnice, Prievidza a Brezany.

 Additional Hints (Decrypt)

cnuýy xbaáen an ilfbxbz fgebzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)