Skip to Content

<

Mala Upa

A cache by Profator Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/06/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Krkonošská horská rícka pramenící 1km severozápadne od Horní Malé Úpy pri státní hranici.


Cache Vás zavede do malebného Elišcina údolí, kterým protéká rícka Malá Úpa, pramenící ve východní casti Krkonoš, jejich geologického složení tvorí predprvohorní krystalické bridlice a prvohorní metamorfované horniny. Prastarým krystalinikem na nekterých místech proniká krkonošsko-jizerský pluton (žula, svor). Ve východní cásti pohorí se ojedinele nacházejí vápence. Ve ctvrtohorách se zde ješte vyskytovaly ledovce, které nekolikrát modelovaly zdejší krajinu. Mnohde proto nalezneme tyto modelované tvary a stopy mrazového zvetrávání.

Pri menší povodni v roce 2004 voda Malé Úpy obnažila granátonosné polohy zdejších krystalických bridlic a byli zde nalezeny až 1 cm velkýmé krystaly almandinu. Podle informací jde o první dokumentovaný vzorek almandinu takovéto velikosti a kvality z ceské cásti Krkonoš.Za starých casu byla rícka hojne využívána na splavování dreva. Naposledy se z Malé Úpy plavilo drevo v roce 1882 ke sklárne v Temném Dole. Nespolehlivou dopravu dreva po vode nahradilo svážení na saních rohackách. Behem posledních dvaceti let 19. století majitelé panství Czernin-Morzinové postavili nejen v Malé Úpe desítky kilometru sánkarských cest. V léte a na podzim drevari pripravili klády i metrové drevo, které v zime na saních svezli do údolí, odkud jej odvážely povozy a pozdeji nákladní automobily. Najednou zkušený drevar na saních svezl až 3 kubíky dreva, tedy pres 1500 kilogramu.

K uznání logu bude zapotrebí odpovedet na následující otázky a splnit úkol:

1. V jaké nadmorské výšce pramení rícka Malá Úpa?
2. Jak dlouhý je tok Malé Úpy?
3. Jak se jmenují plavební prehrady?
4. V kterém roce vznikly první plavební prehrady?
5. Jak dlouhý je sáhový špalek?
6. Porídit foto Vás a vaší GPS s prehradou v pozadí (viz. SPOILER)

Odpovedi vcetne fotografie posílejte na email: earthcache@seznam.czKrkonose mountain stream stemming 1 km north-west of the Horni Mala Upa at the state border.

Cache you to the picturesque valley Elišcino which flows river Mala Upa, resulting in the eastern part of the Giant Mountains, the geological composition of the crystalline form after paleozoikum shale and paleozoikum metamorphosed rocks. Very old krystalinika in some places penetrates Krkonosský-Nature pluton (granite, Svor). In the eastern mountains are uniquely situated limestone. In antropozoikum are here yet occurred glaciers that several form the local landscape. Therefore, many find these modeled forms and traces frost weathering.

In smaller floods in 2004, water Mala Upa exposed position Hagones local crystalline shale and found there were up to 1cm large crystals almandine. According to the information it is the first documented sample almandine such size and quality of the Czech part of the Giant Mountains.

In the old days has been widely used on the river floating wood. Last of the Mala Upa wood sailing in 1882 on the glass in a dark Dole. Lack of reliability transport timber after the water has replaced run sledge rohackách. During the last twenty years of the 19th century manor owners Czernin-Morzinové built not only in the Mala Úpa tens of kilometers sleigh routes. In summer and autumn woodcutter prepared logs and timber yard, which in winter sledge triggered the valley, where it took wagons and later trucks. Suddenly woodcutter experienced sledge brought to 3 kubiky wood, that is over 1,500 kg.

The recognition of the logo will be needed to answer the following questions and meet the challenge:

1. At what altitude river springs Mala Upa?
2. How long is the flow of Mala Upa?
3. What are navigational dams?
4. In that year created the first fairway dam?
5. How long is cord block?
6. You take a photo and your GPS with the dam in the background (see SPOILER)


Responses, including photos to send email: earthcache@seznam.cz

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

510 Logged Visits

Found it 504     Write note 4     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 440 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.