Skip to Content

<

Vuorilammen takametsät II

A cache by -Aapeli- Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/11/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kolmisoppi-Neulamäki

Alueen kuvaus

Kolmisopen-Neulamäen alue 230ha sijaitsee Kuopion kaupungin
keskustasta n. 4 km lounaaseen. Projektialue käsittää Kolmisoppi-Neulamäki
Natura-alueen keskeiset osat. Alue rajautuu lännessä Kallaveteen, pohjoisessa
lähelle Tervaruukinlahtea ja etelässä Kolmisoppi-lampeen. Alueen itäpuolella on
Neulamäen asutusalue.

Kolmisoppi-Neulamäki on laaja ja vaihteleva alue sekä
pinnanmuodoiltaan että kasvillisuudeltaan. Maisemaa luonnehtivat suuret
suhteelliset korkeuserot, korkeat mäet, kalliojyrkänteet ja kumpuileva maasto.
Noin puolet alueesta on luontotyypiltään boreaalista luonnonmetsää. Metsät ovat
pääosin kuusi- tai mäntyvaltaisia, lehtimetsiä on niukasti. Neljäsosa alueesta
on boreaalista lehtoa. Laaja lehtoalue kuuluu Kuopion lehtokeskuksen
ydinalueeseen. Lehdon arvokkain osa sisältyy kansalliseen
lehtojensuojeluohjelmaan. Lehtotyypit vaihtelevat tuoreista lehdoista
kosteisiin saniais- ja suurruoholehtoihin ja lehtokorpiin.

Kasviston ominaispiirteisiin kuuluu eteläisten lajien runsaus
ja idästä tulleen lajiston kohtalaisen runsas esiintyminen. Vaateliasta
lehtolajistoa edustavat purojen varrella kasvavat hajuheinä, korpisorsimo ja
kotkansiipi sekä tuoreissa lehdoissa viihtyvät lehtopähkämö, velholehti,
lehto-orvokki, mustakonnanmarja, lehtoneidonvaippa ja tikankontti.Vaateliaista
lehtopensaista (lehtokuusama, näsiä, koiranheisi) lehtokuusama on yleisin. Kuusivaltaisissa
lehdoissa on muutamia metsälehmusryhmiä. Suot ovat pääosin erityyppisiä korpia.

Alueella on sekä karuja silikaattikallioita että kasvistoltaan edustavia
kalkkikallioita. Kalkkikallioilla kasvaa mm. yleislevinneisyydeltään eteläisiä
kalliokasveja, kalliokieloa, mäkitervakkoa ja tummarauniosta.

Kolmisopen-Neulamäen alue (Vuorilampi) on yksi suosituimmista virkistysalueista
Kuopiossa. Alueella on tiheä polku- ja latuverkosto (mm. noin 6 km pitkä
luontopolku). Vuorilammen alue on tärkeä myös opetus- ja tutkimuskohteena.

Suojelun lähtökohdat ja ongelmat

Kolmisoppi-Neulamäen luonnonsuojelualue perustettiin
8.12.2000. Kuopion kaupunki rauhoitti alueen korvauksetta.

Alueella on merkityn polku- ja latuverkoston lisäksi runsaasti verkoston
ulkopuolisia polkuja. Ohjaamaton liikkuminen on aiheuttanut vaurioita eri
puolilla aluetta. Kuluneimpia ovat asutuksen läheisyydessä sijaitsevat
kallioalueet, joista kasvillisuus on paikoin kokonaan hävinnyt. Virkistyskäytön
aiheuttamia vaurioita esiintyy myös lehdoissa ja soilla.

Kuusettuminen on uhka lehtokasvillisuuden ja lehtipuuvaltaisuuden säilymiselle
osalla aluetta. Metsät ovat puustorakenteeltaan monin paikoin yksipuolisia
alueella aikaisemmin harjoitetun metsätalouden seurauksena. Lahopuuta on liian
vähän monien eliöryhmien, erityisesti sienten ja hyönteisten kannalta.
Puustorakenteen monipuolistumisesta hyötyvät myös linnut (mm. tikat) ja
alueella havaittu liito-orava.

Alueen kunnostus ja hoito

Lahopuuta lisätään pienialaisesti 40 ha:n alueella luonnon monimuotoisuuden
lisäämiseksi. Lahopuun lisäys aloitettiin talvella 1999 kahta eri menetelmää
kokeilemalla. Puita katkaistiin tyvestä räjäyttämällä ja koneellisesti nurin
työntämällä. Kunnostustyöt onnistuivat hyvin, puut kaatuivat samaan suuntaan
muodostaen tuulen kaatoa muistuttavia pieniä aukkoja metsän keskelle.
Hoitotoimien tarkoituksena oli tuottaa nopeasti maapuuta pienelle alueelle ja
luoda näin edellytykset lahoavasta maapuusta riippuvaisen harvinaisen ja
uhanalaisen eliölajiston (erityisesti sienet/kovakuoriaiset) esiintymiselle.
Puita kaadettiin 230 ha:n suojelualuevarauksella yhteensä 0.2 ha:n alalta.
Liikkumisesta aiheutuvia vaurioita korjataan mm. erilaisilla rakenteilla.
Virkistyskäyttöä ohjataan opastauluja ja informaatiopisteitä rakentamalla sekä
laatimalla alueen luonnosta kertova esite. Ympäristötietoutta jaetaan myös
kohteelle suuntautuvilla opasretkillä ja yleisötilaisuuksissa.

****************

Suositeltava lähtöpiste/parkkipaikka
N62 52.345 E27 35.624 Täältä käsin kätköjä lähestyttäessä suojelualueen herkät
osat jäävät selkeästi sivuun. Matkalle voi sattua jäkäläkallioita, joilla
liikkumista tulee välttää. Pääsääntöisesti lähestyminen tulee tapahtumaan
normaalissa suomalaisessa metsässä. Suosittelen tukevia kenkiä, sillä paikoin
voi olla louhikkoista.

Kätköt ovat
helppoja peruskätköjä, jotka ovat todennäköisesti löydettävissä talvellakin,
ainakin niin kauan kun kätkölle pääsee kävelemällä.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

280 Logged Visits

Found it 277     Write note 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 6 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.