Skip to Content

<

Vuorilammen takametsät I

A cache by -Aapeli- Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/11/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kolmisoppi-Neulamäki

Alueen kuvaus

Kolmisopen-Neulamäen alue 230ha sijaitsee Kuopion kaupungin keskustasta n. 4 km lounaaseen. Projektialue käsittää Kolmisoppi-Neulamäki Natura-alueen keskeiset osat. Alue rajautuu lännessä Kallaveteen, pohjoisessa lähelle Tervaruukinlahtea ja etelässä Kolmisoppi-lampeen. Alueen itäpuolella on Neulamäen asutusalue.

Kolmisoppi-Neulamäki on laaja ja vaihteleva alue sekä pinnanmuodoiltaan että kasvillisuudeltaan. Maisemaa luonnehtivat suuret suhteelliset korkeuserot, korkeat mäet, kalliojyrkänteet ja kumpuileva maasto. Noin puolet alueesta on luontotyypiltään boreaalista luonnonmetsää. Metsät ovat pääosin kuusi- tai mäntyvaltaisia, lehtimetsiä on niukasti. Neljäsosa alueesta on boreaalista lehtoa. Laaja lehtoalue kuuluu Kuopion lehtokeskuksen ydinalueeseen. Lehdon arvokkain osa sisältyy kansalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Lehtotyypit vaihtelevat tuoreista lehdoista kosteisiin saniais- ja suurruoholehtoihin ja lehtokorpiin.

Kasviston ominaispiirteisiin kuuluu eteläisten lajien runsaus ja idästä tulleen lajiston kohtalaisen runsas esiintyminen. Vaateliasta lehtolajistoa edustavat purojen varrella kasvavat hajuheinä, korpisorsimo ja kotkansiipi sekä tuoreissa lehdoissa viihtyvät lehtopähkämö, velholehti, lehto-orvokki, mustakonnanmarja, lehtoneidonvaippa ja tikankontti.Vaateliaista lehtopensaista (lehtokuusama, näsiä, koiranheisi) lehtokuusama on yleisin. Kuusivaltaisissa lehdoissa on muutamia metsälehmusryhmiä. Suot ovat pääosin erityyppisiä korpia.

Alueella on sekä karuja silikaattikallioita että kasvistoltaan edustavia kalkkikallioita. Kalkkikallioilla kasvaa mm. yleislevinneisyydeltään eteläisiä kalliokasveja, kalliokieloa, mäkitervakkoa ja tummarauniosta.

Kolmisopen-Neulamäen alue (Vuorilampi) on yksi suosituimmista virkistysalueista Kuopiossa. Alueella on tiheä polku- ja latuverkosto (mm. noin 6 km pitkä luontopolku). Vuorilammen alue on tärkeä myös opetus- ja tutkimuskohteena.

Suojelun lähtökohdat ja ongelmat

Kolmisoppi-Neulamäen luonnonsuojelualue perustettiin 8.12.2000. Kuopion kaupunki rauhoitti alueen korvauksetta.

Alueella on merkityn polku- ja latuverkoston lisäksi runsaasti verkoston ulkopuolisia polkuja. Ohjaamaton liikkuminen on aiheuttanut vaurioita eri puolilla aluetta. Kuluneimpia ovat asutuksen läheisyydessä sijaitsevat kallioalueet, joista kasvillisuus on paikoin kokonaan hävinnyt. Virkistyskäytön aiheuttamia vaurioita esiintyy myös lehdoissa ja soilla.

Kuusettuminen on uhka lehtokasvillisuuden ja lehtipuuvaltaisuuden säilymiselle osalla aluetta. Metsät ovat puustorakenteeltaan monin paikoin yksipuolisia alueella aikaisemmin harjoitetun metsätalouden seurauksena. Lahopuuta on liian vähän monien eliöryhmien, erityisesti sienten ja hyönteisten kannalta. Puustorakenteen monipuolistumisesta hyötyvät myös linnut (mm. tikat) ja alueella havaittu liito-orava.

Alueen kunnostus ja hoito

Lahopuuta lisätään pienialaisesti 40 ha:n alueella luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Lahopuun lisäys aloitettiin talvella 1999 kahta eri menetelmää kokeilemalla. Puita katkaistiin tyvestä räjäyttämällä ja koneellisesti nurin työntämällä. Kunnostustyöt onnistuivat hyvin, puut kaatuivat samaan suuntaan muodostaen tuulen kaatoa muistuttavia pieniä aukkoja metsän keskelle. Hoitotoimien tarkoituksena oli tuottaa nopeasti maapuuta pienelle alueelle ja luoda näin edellytykset lahoavasta maapuusta riippuvaisen harvinaisen ja uhanalaisen eliölajiston (erityisesti sienet/kovakuoriaiset) esiintymiselle. Puita kaadettiin 230 ha:n suojelualuevarauksella yhteensä 0.2 ha:n alalta.
Liikkumisesta aiheutuvia vaurioita korjataan mm. erilaisilla rakenteilla. Virkistyskäyttöä ohjataan opastauluja ja informaatiopisteitä rakentamalla sekä laatimalla alueen luonnosta kertova esite. Ympäristötietoutta jaetaan myös kohteelle suuntautuvilla opasretkillä ja yleisötilaisuuksissa.

****************

Suositeltava lähtöpiste/parkkipaikka N62 52.345 E27 35.624 Täältä käsin kätköjä lähestyttäessä suojelualueen herkät osat jäävät selkeästi sivuun. Matkalle voi sattua jäkäläkallioita, joilla liikkumista tulee välttää. Pääsääntöisesti lähestyminen tulee tapahtumaan normaalissa suomalaisessa metsässä. Suosittelen tukevia kenkiä, sillä paikoin voi olla louhikkoista.

Kätköt ovat helppoja peruskätköjä, jotka ovat todennäköisesti löydettävissä talvellakin, ainakin niin kauan kun kätkölle pääsee kävelemällä.

Additional Hints (Decrypt)

nyunnyyn, xnxfv ivrerxxäva xnfininn xbvihn ba vuna yäuryyä

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

304 Logged Visits

Found it 271     Didn't find it 25     Write note 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.