Skip to Content

<

Prague bridges 14 - Stefanikuv most

A cache by Benjo5 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/01/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ŠTEFÁNIKUV MOST

Štefánikuv most z roku 1951 je nejmladším a tudíž zároven posledním mostem v centrální cásti Prahy. Po více jak osmdesáti letech nahradil svého unikátního predchudce a po jeho dostavbe získala Vltava v centru Prahy podobu, kterou si uchovala prakticky beze zmeny po více než pul století až do soucasnosti.

Most císare Františka Josefa I.

Tento nádherný železný visutý most z roku 1868 byl rovnocenným partnerem mostu císare Františka I., který stál v ose dnešního Mostu Legií, a byl (ješte po Mostu Karlove a Negrelliho) historický ctvrtým mostem Prahy. Po odstranení stredovekých hradeb pri rozšírení mesta Karlem IV. se na uvolneném míste vytvorila prakticky nejvýraznejší linie centra Prahy, která je jasne videt dodnes v podobe ulic Národní, Na Príkopech a Revolucní a která jasne ukazuje polohu techto hradeb. Tento prestižní bulvár koncí na obou stranách Vltavou a proto zde logicky vznikly po ctyrech stech letech od mostu Karlova i tyto první dva další peší mosty.

Autory tohoto mostu byly tri mladí Anglicané Ordish, Le Feuvre a Ende. Z 11 projektu byl jejich návrh vybrán predevším pro své estetické kvality, jež se beze zbytku vyplnily, nebot byl most po celou dobu svého trvání oznacován za most skutecne krásný.

Konstrukce visutého mostu

Konstrukce byla provedena zcela podle plánu anglických projektantu, tedy jako visutého mostu se šikmými retezy, na nichž byl zavešen mohutný 2,10 m vysoký ztužující plnostenný nosník, který byl zároven zábradlím. Na dvou návodních pilírích byly litinové brány – veže s ložisky závesných šikmých retezu. Rozpetí hlavního pole bylo rekordních 144 m – pro srovnání v soucasnosti nejdelší strední pole Nuselského mostu mají rozpon 115 m.

Podobnost s londýnskými mosty je zde také více než markantní, most byl postaven ve stylu tudorovské gotiky. Konstrukci velice podobnou navrhli tito projektanti ve stejné dobe zároven i pro londýnský Albert Bridge dostavený jen o dva roky po mostu pražském. Vzhledem k probíhající regulaci Temže se tam stavba protáhla, což dalo cilým a nadaným autorum možnost využít poznatku ze stavby a potíží mostu pražského, které meli príležitost pozorovat, a upravit podle toho projekt, což spocívalo predevším v nahrazení problematických retezu kvalitními lany, které vylepšovaly únosnost mostu. U pražského mostu byly tyto retezy roku 1896 nahrazeny také, a to lany s dvojnásobnou pevností, címž se vyrešila jeho problematická nosnost. Na fotce zachycující výstavbu jednoho z pílíru stojí za povšimnutí krome stavby samotné také zcela nedotcená Letenská plán bez jediného domu.

Zánik techto dvou nejstarších pražských „novodobých“ mostu predznamenala bohužel jejich zcela jiná vlastnost, kterou byla príliš malá šírka, u zdejšího mostu pouhých 9,72 m. Pro svou krásu se dokonce uvažovalo o jeho využití na jiném míste, predevším jako spojení Stromovky s Trojou. Malá šírka a nesmírne obtížná montáž však tuto myšlenku znemožnily a tak byl v letech 1946-47 most proste demontován s tím, že jeho nejcennejší cásti byly uloženy v depozitári Technického muzea na Invalidovne. Širší londýnský Albert Bridge stojí dodnes.

Štefánikuv most

Nový most využívá všech znalostí získaných pri stavbe predchozích pražských mostu. Konstrukce vyrešila statické nedostatky predchozího mostu, šírka se zvetšila z 9,72 na 24 m a zmenila se i jeho niveleta zvedající se smerem k Letné tak, aby se umožnilo prímé dopravní napojení na projektovaný Letenský tunel, stavený soucasne a otevrený dva roky po mostu samotném. Teprve roku 1953 se tedy podarilo plnohodnotne propojit centrum mesta s Letnou, puvodne navrhované zárezem v ose Cechova mostu.

Do souteže o projekt se prihlásilo 26 projektu, z nichž byly vybrány tri druhé ceny – dva železobetonové a jeden železný, velmi podobný mostu puvodnímu. Tvurcum nejlepších návrhu pak byla zadána spolecná práce na návrzích dvou mostu z obou konstrukcních materiálu. Soucasne mostní odbor pracoval na své vlastní variante ze železobetonu, která byla nakonec realizována soutež nesoutež. Pod finálním návrhem nakonec byli podepsáni Ing. Širc (vedoucí úredního projektu) a architekt Hoffmann (vedoucí ocelové varianty). Svého se dockal i Ing. Fischer (vedoucí bezpilírkové ŽB varianty), jehož koncepce byla uplatnena u mostu na Slovanský ostrov, takže prestože výsledky souteže byly nakonec opet pouze teoretické, tentokrát zde mohli být všichni spokojeni.

Konstrukce nového mostu

Jedná se o tríobloukový most, jehož pole se zvetšují se stoupáním smerem k Letné s rozpetími 58, 61, 65 m. Obloukový pás má jednotnou tlouštku pouhých 70 cm a s deskou mostovky je spojen pilírky o tlouštce 20 cm. Díky tomu vypadá most nejen velice subtilne a elegantne, ale konstrukce se chová i velice pružne, což je u mostu jev zcela žádoucí kvuli dobrému reagování na promenné zatížení vozovky.

V letech 2007-2008 probehla celková rekonstrukce mostu. Byla vymenena kompletne vozovka, dlažbu nahradil asfalt, a to jak na chodnících, tak i na vozovce. Vymenen byl též i strední tramvajový pás. Bohužel ale pri rekonstrukci nebyla realizována cyklostezka ani v jednom smeru. Ta byla pozdeji doplnena velice rozpacite a je zde díky tomu videt bizarní úkaz, kdy cyklostezka koncí uprostred mostu.

Most peti jmen

Za zmínku stojí, že most nesl ze všech pražských mostu ve své historii nejvíce jmen. Od roku 1868 to tedy byl most císare Františka Josefa I., známejší však byl mezi pražským lidem jako Elišcin. Toto jméno získal díky navazující Elišcine tríde (dnešní Revolucní) pojmenované po císarovne, manželce císare Franitška Josefa I., která byla zavraždena roku 1898 pri atentátu v Ženeve italským anarchistou. Roku 1918 byl prejmenován na most Štefánikuv, po roce 1938 na most Janáckuv a po válce se dva roky 1945-47 jmenoval zase Štefánikuv. Od roku 1945 nesl jméno Švermuv, až roku 1997 byl prejmenován definitivne zpet na Most Štefánikuv.

Zdroje: text z knihy Pražské mosty, prazsketramvaje.cz, vlastní znalosti, foto z ruzných zdroju

KEŠ / THE CACHE

K bezproblémovému vyndání a zandání logbooku doporucuji použít šroubovitý pohyb držátkem. Na keši najdete také bonusové císlo, které se vám bude hodit k odlovu Prague bridges 18.

For easy taking out and returning the logbook I recommend helical motion with the handle. There is a bonus nubmer, which may be useful to find Prague bridges 18.

free counters free counters

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] qven
[EN] ubyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.