Skip to content

Lipa u kostela sv. Petra a Pavla v Albrechticich Traditional Geocache

Hidden : 01/26/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Památná lípa a kostel románského původu s výhledem.
EN: Old church of St. Peter and Paul in Albrechtice accompanied with a large lime tree and beautiful scenic view.

Cache vás zavede do Albrechtic, k jejichž názvu je přidáváno upřesnění na Šumavě, malé vesničky na severním svahu hory Sedlo. Ves leží v místech dřívější Hartmanické neboli Březnické zemské stezky, která spojovala Čechy s bavorským Podunajím. Již mnoho staletí stojí v Albrechticích, v části Albrechtec, na mírném návrší skromný kostel a posledních několik stovek let mu dělá společnost památná lípa.

Lípa

Lípa
Významné stromy

Památná lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) roste na kraji soukromé zahrady, takže ji nebudete moci obejmout, ale o možnost pokochat se její mohutností připraveni nebudete. Obvod kmene v prsní výšce měří 520 cm, její koruna dosahuje výšky 27 metrů. Lípa v&nbspAlbrechticích je po redukčním řezu, před uříznutím tří hlavních větví měla dvojnásobně velkou korunu. Zdravý strom je chráněn od roku 2003 i jako krajinná dominanta.

Ještě před pár lety stával nedaleko další velikán: u historického vchodu na hřbitov si můžete povšimnout širokého pařezu po dalším obru, Albrechtickém topolu, ale pro špatný stav byl v roce 2006 či na začátku roku 2007 pokácen.

Kostel sv. Petra a Pavla

Kostel svatého Petra a Pavla

Kostel svatého Petra a Pavla, někdy uváděn jako Kostel Panny Marie a svatého Petra a Pavla, je římskokatolický farní kostel založený českým králem Vladislavem II. Ten daroval Albrechtice i zdejší dvůr premonstrátskému klášteru ve Windbergu, který až do roku 1803 farnost spravoval. Z windberské kroniky se dozvídáme o vysvěcení původní svatyně 5. ledna 1179 (či 20. prosince roku 1178) královým třetím synem Vojtěchem (Adalbert III. Salcburský), salcburským arcibiskupem. Vojtěch je vyobrazen na barokním obrazu v interiéru jako zakladatel kostela.

Kolem roku 1240 byl původní kostel zbourán a postaven dnešní, románskogotický s obdélnou lodí, čtvercovým chórem a masivní hranolovou věží. Loď o délce 11,5 m a šířce 8,5 m je opatřena rovným stropem. Kněžiště čtvercového tvaru nejsou v Čechách běžná, ale jsou typická pro oblast Burgundska. K nám se dostala přes Švábsko a Bavorsko, a to nejspíše z okolí Straubingu a Windbergu. V případě albrechtického kostela je kněžiště dokladem bavorského vlivu.

Pravděpodobně v poslední třetině 14. století byla postavena sakristie s křížovou klenbou, nová křížová klenba se objevila nad kněžiště a byla zvětšena dvě okna. Dnešní podobu získal kostel v letech 1778–1779, kdy byl postaven nový vchod v západním průčelí, loci na severní straně a kruchta. Severní strana lodi je prolomena cenným gotickým portálem s hrotitým zakončením z doby stavby kostela. Středem portálu prochází kamenný pruh s talířovitými prstenci. Některé prameny uvádějí, že v albrechtickém kostele byl poprvé použit v Čechách nový prvek gotiky – lomený oblouk. V presbytáři jsou zachovány vzácné nástěnné malby z 15. století – 4 evangelisté, Kristus v mandorle, andělé posledního soudu, očistec a další fragmenty. V lodi je možné vidět trojici renesančních oltářů ze 17. století a v předsíni kamenná pokladnička datována rokem 1759.

Bohoslužby se v kostele konají dle stránek Biskupství českobudějovického v neděli od 11.30. Pravděpodobně jde o nejlehčí cestu pro nahlédnutí do interiéru.

Okolí

Poblíž památné lípy je dle počasí a denní doby krásný výhled na zvlněnou krajinu na severu a severovýchodě.

Vyhlídka

Okolní louky bývají používány jako pastviny dobytka a ne vždy jsou dobře ohrazeny. Před vchodem na hřbitov lze zaparkovat, ale v době mší či církevních svátků počítejte s dalšími řidiči. Chcete-li se podívat i na druhou stranu hory Sedlo, vyšlápněte si na její vrchol, kde kromě keltského hradiště a rozhledny můžete najít i cache Sedlo.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

Nyoerpugvpr, imnqh, yril qbyav ebu. Ienprwgr xrf TP xbqrz qbyh n cerfar an fgrwaé zvfgb, an zntargvpxr cnfxl, wvanx arohqr qemrg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)