Skip to Content

This cache has been archived.

belgis: Laiks darit citas lietas. Paldies visiem ,kas centas un mekleja. Priecigu slepnošanu ari turpmak!

More
<

Tour de park(Maza Golgata#3)

A cache by Belgis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/22/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slepnu serijas Maza Golgata trešais slepnis. Slepni atradisiet ciparu-pierakstiet to, ja velaties savakt Mazas Golgatas Mystery slepni. This is third cache of series of church caches in area. In cache you will find a number-write it down if you want to get Maza Golgata Mystery cache.

(LV) Slepnis sakotneji satur: ieraksta žurnalu, zimuli. Dotajas koordinates Jus neatradisiet slepni, bet Jus noteikti atradisiet metala konstrukciju – ta ir uzskatama par pastaigas sakuma punktu. No sakuma punkta dodieties dienvidu virziena, pari ielai ir celinš, ejiet 39 solus no konstrukcijas (mans solis ~55 cm). Pa kreisi bus pirmais apskates objekts. No ši objekta turpiniet iet iesaktaja virziena 85 solus. Pie noverošanas kameras bus otrais apskates objekts, ko labak var izbaudit saulaina diena. Apgriezieties par 180º un ejiet 10 solus virziena, no kura nacat, tad pagriezieties pa kreisi un ejiet 36 solus lidz nakamajam apskates objektam kreisaja puse. Pec apskates turpiniet iesakto virzienu. Jaiet 70 soli lidz krustojumam, kura griezieties pa kreisi un ejiet 40 solus lidz stabam ar noradem. Saglabajot iesakto virzienu, ejiet 110 solus lidz mazam betona kapnem. Griezieties pa kreisi un ejiet 22 solus lidz metala vartiem kreisaja puse – luk, ari nakamais apskates objekts. Ejiet atpakal, taisni garam betona kapnem 160 solus lidz stabam ar noradem, kur pagriezieties pa labi un ejiet pa ietvi 178 solus, lidz kreisaja puse pari ielai pie žoga redzesiet celinu – ejiet pa to cauri alejai 215 solus lidz celinu krustojumam. Celš turpinasies taisni, bet ejiet pa kreisi gar nelielu sarkanu celtni paraleli žogam 140 solus, lidz nonaksiet lidz ietvei. Preti Jums atradisies sarkana kiegelu eka un žogs. Griezieties pa kreisi un ejiet pa ietvi 95 solus, lidz esat pie metala vartiem. Pagrieziet vartiem muguru, škersojiet ielu, apstajieties pie brunajiem aizrestotajiem logiem un atskatieties uz vartiem. Baudiet skatu. Ejiet virziena, no kura nacat, tikai pa pretejo ielas pusi, 97 solus. Vieta, kur stavat, Jums virs galvas atrodas izkartne, ejiet 38 solus virziena, ko norada tels izkartne. Ejiet taisni lidz kokam, kura iedzits galas amurs. No koka ejiet pa kreisi (gandriz precizi Ziemelu virziena) apalus 40 solus – esat klat – varat sakt meklešanu. Mazliet par parka atrodamajam baznicam: Sveta Franciska katolu baznica Visas Rigas baznicas, kuras celtas lidz 1773. gadam, zem akmens klona bija ierikotas kapuvietas. Tikai nabagiem pie baznicas atradas nelieli iežogoti kapi. Kapiem, pec 1773. gada Katrinas II, bija jaatrodas 3 km aiz pilsetas muriem. 1773. gada, pec aizlieguma Riga apbedit cilvekus pie pilsetas baznicam un tajas, pie katolu kapelas saka apbedit katolticigos ridziniekus. Šai vieta saka veidoties katolu kapi. 18. gadsimta vidu, vel pirms oficialas kapu iekartošanas, apkart kapelai saka apbedit Rigas katolus. Iespejams, ka katolu kapi oficiali iekartoti šeit, jo katoli savus mirušos šeit apbedija, turpinot tradiciju, kura tika iesakta pirmas kapelas pastavešanas laika. 1888. gada par Sapju Dievmates draudzes pravestu kluva Francisks Afanasovics. Šis draudzes filiale bija katolu lugšanu nams, kura vieta tika nolemts buvet jaunu, daudz pamatigaku baznicu. Pec pravesta Afanasovica iniciativas izveidoja baznicas buvniecibas komiteju, kuras uzdevums bija vakt ziedojumus buvei un apstiprinat baznicas projektu, ka ari sekot baznicas buvniecibas gaitai. Afanasovics baznicas buvniecibas komiteja ludza iesaistities sabiedriba pazistamus Rigas katolus. Komisiju vadija Baltijas vagonu rupnicas direktors E. Bigs. Komiteja uzticeja Rigas Politehniska instituta arhitekturas studentam Florianam fon Viganovskim izstradat baznicas projektu un vadit tas buvniecibu. Viganovskis bija ieklauts ari baznicas buvniecibas komiteja. Par F.Viganovska paligu tika nozimets G.Carnockis. Projektu parbaudija profesors Malers, profesors Kohs, valsts padomnieks J.Hagens un akademikis H.Šels. Projekts tika apstiprinats un celtniecibu uzsaka 1889. gada. 1889. gada 24. septembri,piedaloties Vidzemes gubernatoram M.A.Zinovjevam, tika ielikts un iesvetits Sv. Franciska baznicas pamatakmens. Celtnieciba noriteja diezgan atri un jau 1890. gada baznicai tika uzlikts jumts. 1891. gada pabeidza abus tornus, uzbuveja fasadi un velves. 1892. gada baznica ierikoja centralapkuri. 1892. gada baznicu iesvetija par godu Svetajam Franciskam. Šo ritualu veica Mogilevas paligbiskaps Fr.Simons Albins. Lidz 1911. gadam Franciska draudze bija Sapju Dievmates draudzes filiale. Sveta Franciska baznica ir celta neogotikas stila ar francu romanikas planojumu. Baznica ir tris jomi, katra joma tris arkas. Centralais joms ir par arku garaks, jo liekaja arka atrodas prezbiterijs. Prezbiterijam abas puses ir sakristejas, virs kuram ir ložas. Baznica ir buveta no sarkaniem kiegeliem. Torni ir celti tikai no kiegeliem un tajos nav izmantoti akmens bluki vai betona lejumi. Logi un palodzes ir darinati galdnieka O.Bonga darbnica, konfesionali un altaris veidoti Varšava. Kancele ir veidota betona, pec arhitekta Viganovska projekta. Soli taisiti Baltijas vagonu fabrika. Viena no sanu altariem ir Sv. Jana Kristitaja glezna, kura ir gleznota 1795. gada. Tas autors ir Jakobs Metenleiters, kurš dzimis Vacija un miris Peterburga. Iespejams, ka glezna ir atvesta no Peterburgas. Dievmates altargleznu ir gleznojis Vojcehs Gersens un ta ir gleznota baznicas celtniecibas laika. Baznicas vitražas ir saglabajušas daleji, jo 1944. gada, vaciešiem atkapjoties no Rigas, netalu no baznicas tika spridzinati dzelzcela tilti un ta rezultata dala no vitražam tika iznicinatas. 1882. gada pec kapu slegšanas, tie kluva par izklaides vietu. Baznicas teritoriju 1930. gada norobežoja no bijušo kapu teritorijas, ap baznicu uzcelot muri. Sv. Franciska baznicu 1937. gada nodeva jezuitiem. 1960. gada Franciska baznica tika veikta restauracija, kuras laika atjaunoja 1900. gada sienu zimejumus. Sienu gleznojumu prototipi ir nemti no Asizes Franciska bazilikas Asize. Franciska baznicas kapseta glabajas Rigas pilsona majas ieejas plaksne no 16. gadsimta. (ENG) Saint Francisk catholic church was built from 1889 – 1892. Towers where built only from bricks, no concrete or other material were used. Visu sveto pareizticiga baznica Visu sveto pareizticiga baznica atrodas Katolu iela 10a. Baznicu no trijam pusem ieskauj liepu parks - Klusais darzs. Šaja teritorija jau 19. gadsimta beigas atradas viena no senakajam Rigas kapsetam. Visu sveto pareizticigo baznicu saka celt 1812. gada. 1815. gada celtniecibas darbi tika pabeigti un jaunuzceltais dievnams iesvetits. Ta bija koka baznica bizantiešu stila uz augstiem pamatiem. Baznicai bija centralais kupols, cetri sanu kupoli un atsevišks zvanu tornis. 1854. gada sakas jaunas baznicas celtnieciba. 1869.-1870. gada pie koka baznicas uzcela kiegelu zvanu torni. 1882. gada koka baznica tika izjaukta un parvietota uz Jana kapiem. Bijušas koka baznicas vieta pec J. Baumana projekta tika sakta jaunas mura baznicas celtnieciba. Celtniecibu pabeidza pec diviem gadiem. Jaunuzcelta eka kopa ar zvanu torni un priekšnamu veidoja vienotu arhitekturas ansambli. Kapsetu pie baznicas sanitaru apsverumu del sledza 1880.gada. 1883.gada veca koka torna vieta uzbuveja akmens torni. Pie baznicas 1936.gada uzstadija pieminekli pirmaja pasaules kara kritušajiem. (ENG) All saint orthodox church was built from 1882-1884. Before there was wooden church with was moved to Jana cemetry. Nakti vieta var but bistama – esiet uzmanigi! Pastaigu vislabak veikt pa dienu, bet slepni savakt agri no rita, kad nav cilveku. Tiesa, visu var izdarit ari ar vienu piegajienu, galvenais – nekada stresa. Veiksmi meklejumos! (ENG) Cache contains Logbook, pencil, pencilsharpener, some trade items. You will not find the cache at the given coordinates, you must go there and you will find a metal construction– it’s a start for our little walk. From the metal construction go South direction over the street, there will be footpath, and after 39 steps from construction (mine step is ~55 cm) you will find first sightseeing object. After some sightseeing continue to go straight for another 85 steps till your next object which is better enjoyable on a sunny day. Afterwards go 10 steps back – direction you already came, then turn left and go 36 steps, there will be another object to see. Continue going straight for 70 steps and in the crossroad go left for another 40 steps till signpost. Continue going straight for 110 steps and there you will see small concrete stairs, go down, turn left and go 22 steps till metal gate – this is another object to see. After some sightseeing go back, but don’t turn where those small stairs lead, go further, from those metal gates you must walk some 160 steps till another signpost, then turn right and go 178 steps parallel park till you see footpath next to the fence over the street. Cross the street and start counting 215 steps NE direction. Footpath will go further, but you must turn left (there’s red small building on your left) and go parallel the fence for some 140 steps. If you see red brick house over the street, it means you are going in the right direction. Here you must turn left and go for 95 steps till you see metal gates. Turn your back to them and cross the street, there are some brown windows with crossbars, you must face those metal gates there and enjoy this view. Afterwards you must turn left and go back till the red brick house; it’s about 97 steps from those brown windows. When you are at the right place look above your head – there is a signboard and you can see a little square with hands on it, and one hand is pointing in some direction – go that direction for 38 steps. Stop next to a tree which has a small axe in it. From this tree turn left (if you face tree and your back is turned on the red brick house), go 40 steps and start looking for cache. Be careful at night – this isn’t the safest place to be! Best time for the walk is daytime, but getting the cache is better in early morning, however it’s possible to do all at once. Beware of mugglers! Good luck! Apsveicu Udaju 16 un Andri ar FTF!

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Yhxnfn rinatryvwf 9:51
[ENG] Yhxr 9:51

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

161 Logged Visits

Found it 130     Didn't find it 12     Write note 12     Archive 1     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 2     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.