Skip to content

Kreutzburg Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than 1 month. Usually caches are visited and maintained within 30 days.
If you wish to restore your cache then please contact me using GC code of that cache.

If there are some leftovers from container then could someone please remove them? Do not leave trash in nature!

More
Hidden : 01/29/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Fotofilminas konteineris, satur logbooku, zimuli un GC pirmajam atradejam. Pec atrašanas, novietojiet to tieši ta, ka tas bija!!!

Senais nosaukums: Schloß Kreutzburg, Kreutzburg, X-burg Arhitekturas stils: baroks Krustpils jeb Krusta pils minetie celšanas gadskaitli ir 1231.g. un 1237.g., pils tika saspridzinata 1577.gada. Pili labiekartoja sakot ar 1622.g., tika uzcelts ari kalku un kiegelu ceplis. Pec Ziemelu kara pils bija daleji nopostita un 18.gs.1.puse, daleji izmantojot vecos murus, tika uzcelta jauna eka ar maziem stura tornišiem, kuriem bija barokali kupoli. Pils saglabaja viduslaiku pilim raksturigo noslegto pagalmu, bet vartu tornim uzbuveja jaunu augšejo dalu. Plašaka buvnieciba notika 19.gs.sak., kad tika pieaicinats arhitekts Johans Davids Šulcs. Ari 19.gs. 2.p. pili notika remontdarbi un no ši laika fragmentari saglabajusies interjeru apdare. Pili 1.stava redzami ari 18.gs.sak. sienu gleznojumi. Pilsmuižas kompleksa ietilpst plašs saimniecibas eku komplekss, kas novietots nedaudz atstatu aiz kadreizeja aizsardzibas gravja. Kopa 1864.g. bija 46 ekas, to skaita kutis, kalpu majas, stalli, maneža, trisdaliga oranžerija, alus daritava, “Šveices maja” u.c. Kopš 1996.g. Jekabpils Vestures muzejs. Pirmo reizi rakstos minets: 1237. g.

Bijušie ipašnieki: Krustpils jeb Krusta pils 13.gs.sak. bija Rigas arhibiskapa vistalaka pils pie Daugavas, kas sargaja A tirdzniecibas celus. Pirmo reizi ta mineta 1318.g., kad cietoksni iekaroja Ordenis. Ari 15.gs. Livonijas Ordenis centas divas reizes iekarot labi nocietinato pili, bet abas reizes nesekmigi. 1540.g. Rigas virsbiskapija, kam lidz tam piedereja Krustpils ar plašu apkartni, sadalija to fogtijas un Krustpils ietilpa Kokneses fogtija. Livonijas kara laika pili ienema krievi, bet driz vien vajadzeja to atstat, ta ka novads nokluva Polijas paklautiba. 1577.g. pili ienema maskavieši. 16.gs.b. pils ipašnieks bija J.Firstenbergs, bet pec 1582.g. Keizariska Majestate par pilskungu iecela karalisko sekretaru Paulu Verniki (Wernigk). 1585.g. Polijas karalis Stefans Batorijs par nopelniem kara apbalvoja savu pulkvedi un kambarkungu Nikolausu fon Korfu (Nikolaus IV) ar Krustpils muižu, un vina dzimtas ipašuma ta palika lidz 1920.g. agrarreformai. Nikolaus V fon Korfs 1622.g. veica pils labiekartošanu. Polijas-Zviedrijas karš šaja laika joprojam turpinajas un 1624.-1625.g. zviedri pili ienema. 19.gs.sak. pils piedereja Nikolausam X fon Korfam - Kurzemes muižniecibas maršalam, bet 19.gs. 2.p. - Nikolausam XII. 1921.g. pili nododeva Latvijas Aizsardzibas ministrijas vajadzibam. Pec II pasaules kara lidz 1993.g. šeit atradas armijas dalas un noliktavas. Kopš 1996.g. pili apsaimnieko Jekabpils Vestures muzejs.

Atverts: darbdienas no 9.00 - 17.00. No 1. maija lidz 30. oktobrim ari sestdienas un svetdienas no 10.00 - 16.00 (Slepnis pieejams 24/7)
free counters

Additional Hints (No hints available.)