Skip to Content

Mystery Cache

Klementinska meteocache

A cache by Matrk, adopted by GeoMaara Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/4/2009
In Hlavni mesto Praha, Czech Republic
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ]

Tato cache se vztahuje k meteorologickým měřením v pražském Klementinu.

[EN]

This cache is about meteorological measurements in Clementinum.


[CZ]
Nejdríve ale neco o samotném Klementinu.
Klementinum založili Jezuité v roce 1653. Do dnešního rozsahu však bylo dostaveno až v roce 1726. Na jeho stavbe se podílely známé osobnosti jako stavitel Francesco Caratti, Kilián Ignác Dientzenhofer, umelci Matyáš Bernard Braun, Petr Brandl, ale i jiní významní lidé.
V roce 1722 byla v Klementinu založena hvezdárna a v roce 1751 muzeum matematiky. Jeho reditelem byl Joseph Stepling.
Komplex Klementina zahrnuje objekty, jako napríklad Zrcadlovou kapli, kostel svatého Salvatora a svatého Klimenta, nebo také Knihovní sál, který byl ve své dobe jednou z nejvetších knihoven v Evrope. Pozdeji byla knihovna Marií Terezií vyhlášena za verejnou.
Dodnes je Klementinum využíváno Národní knihovnou a Astronomickým ústavem.
V Klementinu je také jedna z nejvýznamejších meteorologických stanic v CR. Výsledky pravidelných meteorologických merení zde zacal zaznamenávat astronom Antonín Strnad v době, kdy se stal v Klementinu adjunktem. A ve kterém roce to bylo? Na to práve musíte prijít sami hned v první otázce...

Jak na cache?

!Tato cache vyžaduje domácí prípravu!

Potrebné informace na míste výchozích souřadnic nezjistíte.

V Klementinu se začaly výsledky pravidelných každodenních (zpocátku obcas s mezerami) meteorologických merení teploty zapisovat v roce ABBC.

Denní prumery teploty vzduchu vycházejí z dat z let ADEA - ADDF.

Nejnižší zaznamenaný mesícní úhrn srážek 0mm byl zaznamenán v ríjnu roku ADFG.

Absolutne nejvyšší teplota vzduchu HB,G°C byla zaznamenána 27. cervence 1983.

Nejnižší prumerná rocní teplota B,I°C byla namerena v letech 1838 a 1871.


Cache se nachází na souradnicích:


N 50°05.(H-A)(D-F)(C-H)

E 14°24.(G)(G+A-E)(B)

Cache obsahuje pouze tužku a logbook.

U finálky je velmi dobrý GPS signál, takže by s hledáním nemel být problém.

Vzhledem k pomerne silnému zamudlení doporucuji odlov v ranních nebo vecerních hodinách.

I když se finálka nenachází v Klementinu, a tak vlastne ani nemáte duvod do nej chodit, doporucuji se do areálu podívat. Není to zas tak daleko.


[EN]
We will start with some information about Clementinum
The Clementinum (Klementinum in Czech) is a historical complex of buildings in Prague. It was founded by the Jesuits in the 1653. To its present state it was completed in 1726. Many celebrities, such as builder Francesco Caratti, Kilian Ignaz Dientzenhofer, artists Matthias Bernard Braun, Petr Brandl, were involved for its construction.
In 1722 the observatory and in 1751 the Museum of Mathematics were founded in Clementinum.
The complex of Clementinum includes objects, such as the Mirror Chapel, Church of the Saviour and St. Clement, or a Library Hall, which was in its time one of the largest libraries in Europe. Later the library was declared as public by Maria Theresa.
It is currently in use as the National Library of the Czech Republic and by the Astronomical Institute of Czech Academy of Sciences.
There is also one of the most important meteorological stations of the Czech Republic in Clementinum. The astronomer Antonín Strnad started with recording of meteorological measurements here, when he became assistant in Clementinum. And in what year was it? You must find it out in the first question...

How to find this cache?

!This cache requires home preparation!

You cannot find required information at initial coordinates.

The oldest systematic weather recording in the area of the Czech lands started (at the beginning with some rests) in the year ABBC.

The daily average temperatures are calculated in Clementinum from records between years ADEA - ADDF.

The lowest recorded monthly rainfall 0 mm was recorded in Clementinum in October of the year ADFG.

Absolute highest air temperature HB,G°C was recorded in Clementinum on July 27, 1983.

The lowest average annual temperature B,I°C was recorded in Clementinum in years 1838 a 1871.


The coordinates of the cache are:


N 50°05.(H-A)(D-F)(C-H)

E 14°24.(G)(G+A-E)(B)

The cache contains only a pencil and logbook.

Near the cache is very good GPS signal, so you would not have a problem with finding.

Due to the rather large occupancy near the cache it is recommend to log it in the morning or evening.

Athough the cache is not in Clementinum, so you do not really have a reason to go into it, it is recommended to look into the area. It is not so far.


Zdroj: www.wikipedia.orgAdditional Hints (Decrypt)

PM: zntarg mn ynzcbh RA: zntarg oruvaq ynzc

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

3,444 Logged Visits

Found it 3,277     Didn't find it 63     Write note 35     Temporarily Disable Listing 10     Enable Listing 10     Publish Listing 1     Needs Maintenance 25     Owner Maintenance 23     

View Logbook | View the Image Gallery of 135 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/15/2017 3:39:05 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:39 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page