Skip to content

Vodni nadrz Humenice (T) Traditional Geocache

Hidden : 04/10/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vodní dílo Humenice se nachází v rícním kilometru 45,100 rícky Stropnice v podhurí Novohradských hor pod obcí Horní Stropnice.

Tok Stropnice má na ceském území celkovou délku asi 57 km. Pramení v Rakousku, nad obcí Horní Stropnice u osady Šejby vstupuje na území Ceské republiky. Na naše území pritéká v Novohradských horách a ústí zprava do Malše mezi obcemi Hamr a Doudleby pod prehradou Rímov. Duvodem výstavby vodního díla Humenice byla ochrana zemedelsky obhospodarovaných pozemku v oblasti pod nádrží u Nových Hradu, které zde byly odvodneny a zúrodneny jako náhradní pozemky za území využité pro stavbu jaderné elektrárny Temelín. Stavba prehrady tedy byla soucástí výstavby jaderné elektrárny Temelín jako 3. stavba vodohospodárských opatrení. Vodní dílo Humenice na Stropnici bylo postaveno v letech 1985 – 1988. Úcelem vodního díla je predevším ochrana pozemku pod vodním dílem, dále zajištení minimálního prutoku pod vodním dílem 50 l/sec, využití hydroenergetického potenciálu vody v instalované malé vodní elektrárne a využití akumulovaného objemu vody v rozsahu provozního kolísání hladiny pro potreby rybárství a sádek ve Štiptoni. Nádrž délky cca 1,5 km zasahuje katastrální území obcí Horní Stropnice a Humenice, maximální objem vody v nádrži je 808 000 m3, zatopená plocha 15,6 ha. Brehy nádrže jsou prírodního charakteru, nezpevnené. Vzhledem k charakteru nádrže jsou v horní cásti nádrže zachovány nešlechtené dreviny. Výška hráze nade dnem je približne 20 metru. Vzdouvací zarízení tvorí sypaná hráz z kamenitého materiálu. Materiál byl vytežen z lomu ze zátopy nádrže. Hráz je zpevnena zatežovacími lavicemi. Tesnení hráze je na návodním svahu provedeno tesnící fólií. V pate hráze je fólie zavázána do betonové ostruhy, z níž je provedena injekcní clona pro utesnení hráze v pravém boku údolí. Ode dna údolí do kóty 536,50 m n. m. je tesnení chráneno mohutnou vrstvou makadamu s pískovým podsypem. Od této kóty do koruny hráze je tesnení chráneno betonovými prefabrikovanými tvárnicemi s otvory vyplnenými šterkem. Tvárnice jsou založeny do pískového podsypu. Sdružený funkcní objekt umístený v nádrži pred hrází je tvoren šachtovým prelivem, spodními výpustmi a odpadní štolou s vývarem. Prepadová plocha šachtového prelivu má prumer prelivné hrany 8,80 m a prechází parabolicky do dríku prumeru 4,20 m. Kóta prelivné hrany je 542,70 m n. m. Spodní výpusti jsou dve, umístené v dolní cásti funkcního objektu po jeho stranách. Vtoky jsou ve tvaru nálevky, chráneny vyjímatelnými ceslemi. Na levé spodní výpusti je provedeno odbocení pro nátok na MVE s instalovanou turbínou typu Banki s vlastním uzáverem. Reka Stropnice nad nádrží Humenice protéká prírodním parkem Novohradské hory, pod nádrží smeruje k mestu Nové Hrady a protéká krajinárským parkem Terezino údolí, s umele vybudovaným vodopádem napájeným vodou ze Stropnice.
zdroj :pvl.cz

Samotná keš se nachází na míste pod prehradou, myšleno po smeru toku, nejsnažší a v podstate jediná cesta je prejít hráz a pokracovat kus po ceste, pak zacne cesta uhybat, tak pak do lesíka, v okolí keše je nekolik vetších skal porostlých mechem, tak POZOR muže to klouzat. Keš je umístena na bezpecném míste z hlediska odlovu.


27 keší ... + extra velká finálka ... + bonusová keš ... + jedna reka ...

- tato keš je soucástí Malše série, v keši najdete karticku s písmenem a jeho hodnotou, opište si jej pro odlov finálky, více informací zde

Additional Hints (Decrypt)

cbq znfviavz oybxrz xnzrar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)