Skip to content

Skovlunde Kirke Traditional Geocache

This cache has been archived.

IngeVidare: Området har ændret karakter siden vi lagde cachen, så vi har besluttet at arkivere den.

Tak til alle, der har besøgt cachen.

The area has changed character since we placed the cache, so we have decided to archive it.
Thanks to all who have visited the cache.

More
Hidden : 02/03/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


En dag i 1952, hvor Ane Marie Frederiksen sad og strikkede håndklæder fik hun besøg af sognepræsten, der spurgte hvad de skulle bruges til. De skal bruges til en basar, så vi kan få en kirke i Skovlunde, svarede hun.
Det tog nu nogle år inden det var en realitet. I 1952 holdt man regelmæssige gudstjenester på Skovlunde Skole og i 1959 kunne man indvie en midlertidig vandrekirke. I august 1961 blev Skovlunde et selvstændigt sogn med eget menighedsråd og egne kirkebøger. Den 14. maj 1969 tog daværende borgmester K.H. Burchardt det første spadestik til grundudgravningen, og den 20. december samme år blev grundstenen nedlagt. I muren på den nye kirke blev der indmuret en granitkvader, som var udhugget af Ballerup Kirkes ca. 800 årige sokkel og skænket af Ballerup sogns menighedsråd, som en hilsen fra den gamle moderkirke. Skovlunde Kirke blev indviet pinsedag, den 21. maj 1972. Menighedsrådet, der var bygherre, havde bedt arkitekt Aage Porsbo om at tegne kirken. Han havde frie hænder bortset fra to områder, menighedsrådet ønskede et kirkerum, der ikke kunne sammenlægges med andre lokaler, og man ønskede bænke og ikke stole i kirkerummet. Kirken er bygget op om trekanter, hvilket kommer til udtryk i arkitekturen, og i en del af inventaret. Prædikestol, alter og døbefont er opbygget af mursten.

Cachen er en lille plastbeholder med logremse, placeret udenfor stakittet. Venligst medbring selv skriveredskab.


******************

Eng:

Skovlunde Church

One day back in 1952, where Ane Marie Frederiksen was knitting towels, she got a visitor, the vicar, who asked what they were for. They are for a bazaar, so we can have a church in Skovlunde, she answered. However, it took some years before it was a reality. In 1952 regular services were held on Skovlunde School, and in 1959 a temporary church was consecrated. In August 1961 Skovlunde became an independent parish with its own parochial church council and own parish register. On the 14th May, 1969 the mayor K.H. Burchard, took the first spit to dig out the foundation, and on the 20th December same year, the foundation stone was layed. In the wall of the new church a granite ashlar was built in, coming from the abt. 800 year old plinth of Ballerup Church, as a greeting from the old mother church. Skovlunde Church was consecrated on Whit Sunday, 21st May 1972. The parochial church council, who were the building owner, had asked architecht Aage Porsbo to design the church. He got “free hands” except on 2 fields. The church council wanted a room which could not be united with other rooms, and they wanted benches instead of chairs in the church room. Pulpit, altar and baptismal font are built of bricks.


The cache is a small plast-container,placed outside the fence. Please bring your own pen.

Additional Hints (Decrypt)

Fgbycr / Cbyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)