Skip to content

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
<

Zanikle obce Litomericka - 1 - Prosmyky

A cache by Urbanb - oliverpazout Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/28/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:



Tato jednoducha multina Vas zavede na mista, kde pred nekolika desitkami let stála obec PROSMYKY.

Nadpis

Prosmyky


            Obec je písemne doložena od roku 1057, v roce 1248 je uvádena jako lánová ves. Byl zde hostinec, vinopalna, konzervárna, prístavište a vodní mlýn. V Prosmykách v roce 1783 byla založena nemecká škola. Ceská jednotrídka až 1. zárí 1923. V roce 1833 bylo v obci 71 domu a 386 obyvatel - všichni Nemci, jedna škola, pánský hostinec, lodní mlýn, vinopalna, kontribucní sýpka a labský prívoz.

         V roce 1855 byl vybudován v Prosmykách parní mlýn firmou Tschinkel (pozdeji pocítán k Lovosicím). Ve Svetovýstavních vídenských novinách z roku 1873, týkajících se podniku "Bratrí Tschinkelu" na lovosicku se uvádí: "Parní mlýn v Prosmykách u Lovosic. Mlýn je vybaven ctyrmi mlýnskými stroji a parním strojem o 24 konských silách. Po konkursu byl mlýn prodán v roce 1885 pražské Kreditanstalt za 16 550 zlatých. Ve druhé svetové válce sloužil mlýn jako skladište radioaparátu z Holandska. Kronikár obce uvádí, že jich zde bylo uskladneno až 35 000. Pocátkem 50. let byl mlýn zboren.
  
            Prosmyky byly ješte do konce druhé svetové války prevážne nemecké. Podle statistiky v roce 1910 žilo ve 107 domech celkem 638 obyvatel, z toho pouhých 10 ceských. V roce 1930 ve 130 domech z celkového poctu 643 obyvatel obce žilo již 131 Cechu. V tomto roce dle statistických údaju byl zaznamenán nejvyšší pocet obyvatel v celé historii obce. Mnichovským diktátem byly Prosmyky zahrnuty do okupacního pásma Nemecka a 10. ríjna 1938 prišli do obce nemectí vojáci. Po druhé svetové válce zacátkem cervna byl proveden první odsun nemeckého obyvatelstva z Prosmyk a druhý koncem cervence 1945. Krátce nato do takto vysídlených Prosmyk pricházeli první osídlenci z vnitrozemí i zahranicí. Koncem roku 1946 v obci žilo celkem 433 obyvatel, z toho pouhých 13 Nemcu. Obyvatelstvo se zamestnávalo prevážne zemedelstvím. Prosmyctí rolníci se v roce 1952 "dobrovolne rozhodli" utvorit Jednotné zemedelské družstvo, které zde setrvalo až do likvidace obce. Velká cást obcanu pracovala v sousedních prumyslových Lovosicích.

             Výstavbou nových provozu v Severoceských chemických závodech n. p. Lovosice, se závod neustále približoval k obci Prosmyky. Situace se znacne zhoršila po zprovoznení nové výrobny superfosfátu v roce 1964 i po najetí výrobny kombinovaného hnojiva NPK - 1 a ledku vápenatého v roce 1967. Nárustem exhalací se tak obec dostala do hygienické zóny n.p. SCHZ Lovosice. U obce v roce 1974 byla zahájena výstavba prekladište uhlí jako duležitého clánku kombinované dopravy energetického uhlí mezi Severoceským hnedouhelným revírem a elektrárnami Chvaletice, Melník a Opatovice. Rozhodující stavební práce provedla polská organizace NAVIGA, která nastoupila na stavbu v roce 1976. Prekladište bylo budováno na kapacitu deset miliónu tun uhlí za rok. Toto moderní prekladište uhlí bylo nákladem 750 mil. Kcs dokonceno v roce 1979. V pátek 31. 5. 1996 z Lovosic do Chvaletic odpluly dve poslední lode, každá s tisícem tun energetického uhlí. Za uplynulých 19 let z Lovosic do Chvaletic bylo prepraveno 50 miliónu tun uhlí.
   
        Výstavba lovosického prekladište uhlí ovlivnila rozhodnutí o likvidaci obce Prosmyky, která byla již radu let v hygienické zóne n. p. SCHZ Lovosice a predpoklad hygieniku byl, že prekladište životní podmínky pro obyvatele zvýšenou prašností a hlukem ješte zhorší. Ke dni 31. 12. 1974 bylo v obci hlášeno k trvalému pobytu 314 obcanu, proto bylo nutno prestehovat tyto obyvatele ze 115 domu do sousedních mest a obcí.

              Pred likvidací Prosmyk odbor kultury ONV evidoval v obci ctyri kulturní památky: kapli sv. Františka, domy cp. 40 a 41 a vstupní bránu u domu cp. 41, která mela být premístena ke kapli sv. Františka. Po demontáži nakonec byla uložena v Ploskovicích. Architektem této vstupní brány pocházející z roku 1717 byl jeden z nejvýznamnejších severoceských barokních stavitelu a architektu Octavio Broggio. V polovine 90. let ji kameníci a restaurátori znovu postavili v Ploskovicích, kde zdobí areál zámku. Objekty obce byly demolovány a po zaniklé obci Prosmyky zustala jen kaple sv. Františka, objekt Podnik technických služeb Lovosice a památník obetem první a druhé svetové války, na kterém se již podepsali vandalové.

           Plenární zasedání ONV schválilo 15. 12. 1977 sloucení Lovosic a Prosmyk v jednu obec s názvem Lovosice. Katastrální území zaniklé obce Prosmyky o ploše 251,93 ha bylo slouceno s lovosickým katastrálním územím. Je tomu již pres 20 let, co obec Prosmyky neexistuje a nemela by být uvádena v nových mapách. 

              Od konce roku 2005 probíhal v blizkosti byvale obce výzkum pred vystavbou budoucího kruhového objezdu a privadece k mostu pres Labe na katastru bývalé obce Prosmyky. V trase budoucí silnice, v délce pres 1,6 km byly prozkoumány ctyri desítky ruzných pravekých a novovekých objektu. Za nejduležitejší je považovan shluk sídlištních objektu z pozdní doby kamenné, kultury nálevkovitých poháru (okolo 3500 pr.n.l.), dva hroby kultury se šnurovou keramikou (okolo 2500 pr.n.l.), z nichž jeden, pohreb mladší ženy /OBR:1/ byl nadstandardne vybaven peti keramickými nádobami, pazourkovou cepelí, medenými perlami a záušnicemi a dvojicí zdobených mušlí rícní perlorodky /OBR:2/ a /OBR:3/. Nejcastejší archeologické objekty predstavovaly zásobní jámy kultury únetické ze starší doby bronzové (okolo 1800 pr.n.l.), kde ve dvou prípadech byly nalezeny lidské skelety, v jáme 7/2006 velmi malého dítete, dosud neurceného veku /OBR:4/ a v zásobnici c. 20 dospelého jedince /OBR:5/. Nejmladším a presto velmi zajímavým nálezem bylo odkrytí dvoukomorové cihlárské pece z první poloviny 19. století, tedy z období dostavby terezínské pevnosti /OBR:6/.
Archeol Archeol 1 Archeo2 Archeo3 Archeo4 Archeo5
           1                    2                       3                      4                         5                          6

zdroj : internet

A nyní již k vlastní kešce.

Stage 1
Stojite pred pomnikem venovanem Padlym za I. a II. svetove valky. Na pomniku najdete text, ktery zacina - K UCTENI NASICH .......... Vasim ukolem je zjisteni poctu pismen CTVRTEHO slova napisu  =  A,   dale poctu pismen SEDMEHO slova napisu = B

Stage 2
Stojite pred kapli Svateho Frantiska. V cele kaple je nahore umistena socha. Kolik HLAV je na teto sose? = C , dale kolik KAMENNYCH SLOUPU stoji pred kapli = D

VZOREC
 
N  50.31.(A*B-21)      E  014.05.((C+4) (D) (B-1))


Ve schrance je napsan kod, ktery si opiste, bude se Vam hodit k ziskani bonusove kese cele serie Zanikle obce.

Schranka je plechova krabicka od cigaret. V krabicce je logbook, tuzka,


Additional Hints (Decrypt)

zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)



Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.