Skip to Content

<

Kazinske oppidum

A cache by RavensSquad Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/14/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O samotné historii:

Kazínské oppidum

Kazín

K azínem se dnes nazývá hradište na bridlicnaté skále
na pravém brehu Berounky u Cernošic. Osamocená skála se zvedá nad klidnou hladinou Berounky a od sousedních strání je oddelena roklí. 
V lese pri kóte 230 m.n.m. je hradište zvané Kazín, Hrádek ci Na hrádku. Stávalo zde výšinné sídlište v pozdní dobe kamenné, starší dobe bronzové a železné. Asi ve 14. století tu byla zbudována stredoveká tvrz Bluk, zachovány jsou v menší míre fortifikace – príkopy a valy. Z doby predhusitské je o ní málo zpráv. Poprvé se uvádí roku 1324 majitel Kríž z Bluku. Držitelé tvrze byli povinni manskou službou na Karlštejne.
V dobe husitských válek tvrz drželi pražští meštané, napr. Markéta postrihacka z Nového Mesta pražského.
Posléze tvrz zacala pustnout a roku 1462 se v deskách dvorských jmenuje „ dvur poplužní pustý v Bluku“. V osmdesátých letech 15. století jej koupil Václav Tluksa z Vrábí.
Koncem 16. století statek vlastnili Vchynští ze Vchynic a posléze se stal soucástí zbraslavského panství. Název Bluk se prenesl i na blízký mlýn na Berounce, pripomínaný v roce 1523.
V 19. století bylo hradište mylne považováno za hledaný Kazín knežny Kazi, Krokovy dcery.
Nápis Kazín se objevil v roce 1868, v dobe národní a historické euforie na skalní stene.
Pri úpatí skály místní vylámali tesne nad rekou stezku. Vede k druhému hradišti zvanému Pod Humenskou, které bylo osídleno v mladší a pozdní dobe kamenné a potom v 9. století. Vnitrní plochu obklopovaly nejméne dve radyi valu, cást jednoho z nich byla považována v 19. století za Kazinu mohylu.

Místo jako stvorené pro hradište. Ale bylo tady opravdu hradište bájné Kazi?.

P o dlouhou dobu se o toto preli kronikári a historikové jako Kosma, Dalimil, Václav Hájek z Libocan ci Daniel Adam z Veleslavína.

H radište je opevnené sídlo z období neolitu až raného stredoveku, predchudce stredovekých hradu nebo mest. 

Oppidum

Výraz puvodne oznacoval místo, kde stál nebo stojí hrad (podobne jako tvrzište – tvrz, nebo mestište – mesto). V bežné praxi je pojem hradište používán pro neolitická až rane stredoveká opevnená sídla budovaná zpravidla jako výšinné opevnení využívající prirozené terénní ochrany. Nejcasteji jsou situována na ostrožnách nad údolími vodních toku (napr. keltské oppidum Staré Hradisko) ci na vrcholech kopcu (napr. hradisko púchovské kultury Požaha u Nového Jicína), méne castá jsou hradište tzv. blatná, zakládaná v rovinatém terénu a využívající vodní ochrany (napr. velkomoravské Mikulcice). Velikost hradišt je velmi ruzná, od nejmenších s rozlohou pod jeden hektar (Požaha) až k obrovským areálum, uzavírajícím v hradbách plochu i nekolika stovek hektaru (keltská oppida Závist - 180 ha nebo Manching - 380 ha). Funkce hradiska bývá rovnež ruzná a nejcasteji kombinovaná – vedle predpokládané funkce vojensko-strategické mohla hradište sloužit jako refugia (útocište) obyvatelstva, jako shromaždište ke kultovním ci spolecenským rituálum i jako strediska obchodu vcetne funkce operných bodu na dálkových komunikacích, nepochybne sloužila i jako sídla spolecenských elit.

S tárí tohoto hradište není doposud bezpecne zjišteno. Výzkum J. Axamita na pocátku 20. století prokázal prítomnost lidí v této lokalite v neolitu, eneolitu, dobe bronzové i v raném stredoveku, žádný výzkum však doposud neodpovedel na otázku, ve které dobe byla lokalita opevnena.
Hradište o rozloze necelého hektaru bylo chráneno pomerne složitým systémem valu. Nejzranitelnejší místo – volný prístup 30 metru širokou šíji na jihu – chránil krátký, ale mohutný šíjový val, vysoký okolo peti metru. Tento val býval mylne považován za mohylu knežny Kazi (tento mýtus vyvrátil na pocátku 20. století J. L. Píc a výzkumem potvrdil J. Axamit). Další val chránil severovýchodní svah, spadající k potoku Humenská. Rovnež cesta od ústí potoka do Berounky byla patrne zahloubena do príkopu a chránena valem.

 

A nyní už k pokladu:

Každá doba at už nynejší nebo minulá má svá tajemství nebo poklady!

K  tomuto zjištení me privedly staré zápisky v rodinném archivu, jednoho mého nejmenovaného kamaráda archeologa, na kterých byly zápisky o tomto míste a hlavne opis tabulky s podivnými znaky. Po hlubším zkoumání jsem zjistil, že jde o indicie k pokladu, které jsou psané Runovým písmem.

 

Opis hlinené tabulky 


Runové písmo

Na úvodních souradnicích nehledejte!

 

A jak se sem dostanete?:

Kazin a Cukrák

N a hradište nevede žádná znacená cesta. Snadno jej však lze najít tak, že od prívozu pod Kazínem pujdeme proti proudu Berounky po ceste pod kazínskou skálou, až se dostaneme k ústí potoka Humenská (cca 230 metru). Potok prejdeme a vydáme se po levém brehu potoka po výrazné úvozové ceste vzhuru. Cesta je zahloubena v príkopu hradište a zavede nás na prístupovou šíji.

Cestu rovnou za šipkou nedoporucuji!

 

Další moje kešky:

Certova skala - Devil rock - GC1BKYJ

Nostalgie - GC1FZ4B

Rozcesti / Crossroad - GC1FCYX

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbfgni fr n ebmuyéqav fr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

394 Logged Visits

Found it 376     Didn't find it 3     Write note 12     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 67 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.