Skip to Content

This cache has been archived.

antonio84: Chache mám trochu z ruky a na její obnovu nemám cas, tak jsem se rozhodl pro její archivaci.

More
<

Kostel sv. Petra a Pavla

A cache by antonio84 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/14/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel je v obci situován na mírném návrší. Jeho puvodní románský sloh prozrazuje hlavne hranolová vež s charakteristickými podvojnými okénky v nejvyšším patre. Jeho puvod je možno klást do druhé poloviny 12. století. První písemná zpráva je z let 1344 - 1350. Zajímavostí v síni jsou dva náhrobní kameny z konce 16.století a zacátku 17. století zhotovené zemrelým rytírum Oudražským. Nápis na vetším kameni patrí urozenému rytíri panu Bohuslavu Oudražskému z Kestran a na Oudražích (+1610) a nápis na menším kameni dítkám jmenovaného, Ctiborovi (+1599), Janu (+1605) a Alžbete (+1606). Mimorádne významná je malírská výzdoba interiéru, kde jsou steny pokryty monumentální kompozicí Posledního soudu, rozclenenou do nekolika pásu. Celistve jsou malby dochované zvlášte v presbytári, kde je objevil v roce 1943 akademický malír Jirí Jelínek.

Puvodní podoba kostela byla znacne pozmenena cetnými opravami, prístavbami a prestavbami. Pomerne závažné zásahy prinesla kostelu a souvisejícím objektum 1. polovina 19. století. Rozsáhlá stavební cinnost souvisela s aktivitou místního faráre Víta Cízy, který pusobil v Albrechticích v letech 1819 - 1854. Roku 1828 nechal chrám vybílit, Fr. Jenschta z Ceského Krumlova opravil varhany, porízeno bylo nové zábradlí ke schodišti z lode na kruchtu a sakristii, kobku a kostnici pokryla nová šindelová krytina. O rok pozdeji byl v kostele zbudován boží hrob. V roce 1830 byl pak postaven na protejší strane sakristie prístavek, tzv. oratorium, roku 1832 byl prelit velký zvon na veži a došlo k výrazné venkovní úprave východního záver kostela. V roce 1840 dále zhotovil malír František Mikule z Jinína kopii obrazu sv. Petra a Pavla na hlavním oltári, který o šest let pozdeji namaloval pro Albrechtický kostel i obrazy Krížové cesty. Z Cízova podnetu byl také porízen nový ciferník na vežních hodinách s pozlacenými císly, vyzdoben oltár i kazatelna, opravena kostnice a na vítezný oblouk byl namalován znak patrona chrámu, Prospera hrabete z Bercholdu.
Radu let byl však kostel devastován a dokonce v roce 1947 došlo k zomítání vzácných maleb. Tyto byly znovu odkryty a restaurovány akademickými malíri Františkem Kotrbou a Karlem Mezerou v roce 1962. Další renovace kostela byla provedena v roce 1988, kdy byly opraveny vežní hodiny. Soucasne bylo jejich rucní natahování zmeneno na elektrické. Namontován byl i nový ciferník s pozlaceným ocíslováním. Dále bylo provedeno nové zastrešení celého kostela, oplechování v medi, štukové omítky a nátery.

Náhrobní kaplicky
Kolem kostela se rozprostírá vesnický hrbitov, který je zdoben jednotne rešenými kaplickami s lidovými malbami a veršovanými náhrobními nápisy.

Puvodcem myšlenky zbudovat zemrelým na ohradní zdi hrbitova pomnícky ve tvaru liché pulkruhové arkády nesené dvema sloupy, byl farár Vít Cíza. Za jeho pusobení v letech 1819-1854 byly postaveny témer všechny kaplicky. Pouze kaplicka, na které je nápis zaznamenaný ve farní pametní knize pod císlem 106, pochází z doby, kdy byl farárem František Toušek, který také dotycný nápis složil a zapsal (1882-1913). Dále kaplicky, na nichž jsou nápisy pod císlem 107 a 108, pocházejí z dob nástupce dr. Josefa Záruby (1913-1921). Tedy krome techto trí posledních byly všechny kaplicky staveny ve 40. letech 19. století za faráre Víta Cízy, který také všechny nápisy na pomníky složil.
První skupina trí kaplicek byla stavena z jara roku 1841. Tyto pomníky jsou zdobeny železnými krížky, obrazy patrona nebo patronky zemrelého. Podobné pomníky svým drahým chteli postavit také Matej Kubícek a ješte jeden chalupník. Jelikož se do trojice nikdo jiný neprihlásil, postavil farár Cíza tretí pomník na svuj náklad pro jednoho lazara. Jelikož se postavené pomníky líbily všem osadníkum, vznikla myšlenka vybudovat další kolem celého hrbitova. Za ctyri roky stálo kolem hrbitovní zdi 60 kaplicek. Scházelo jich dvacet, aby byl hrbitov zcela ohražen. Pátým rokem byl již celý hrbitov obehnán kaplickami.

Poté se kaplicky zacaly stavet prímo na zdi kostela. Vyjímku tvorí monumentální, architektonicky ztvárnený "památník", venovaný albrechtickým duchovním, charakteristicky umístený k východnímu záveru kostela. Je zhotoven z cihel, 3,5 sáhu vysoký a 2 sáhy široký a místo železného kríže je kríž zlacený. Vymalována je na nem vecere Páne a ve spodní cásti plochy je rozsáhlý 48. rádkový nápis.

Od poloviny 19. století prošel albrechtický hrbitovní areál radou úprav. Ty však jeho puvodní vzhled znacne poškodily a porušen byl také kompozicní rytmus trojic památníku na ohradní zdi. Také vzlínající vlhkost poznamenala malby Františka Mikule. Proto již v roce 1883 musela být rada památníku opravena akademickým malírem Václavem Šebelem z Písku. Nejrozsáhlejší renovacní akce probehla v letech 1931-1934, pri které Tomáš Peterka a akademický malír Josef Kousal z Prahy opravili ci spíše vymalovali patrne všechny kaplicky. Poslední etapa restaurátorských a rekonstrukcních prací na obnove náhrobních obrazu a nápisu, kterou provádel Karel Mezera s dcerou Klárou skoncila v roce 1987.

V soucasnosti probíhá rekonstrukce kaplicek a vetšina maleb byla odstranena, snad jen docasne. Pokud si ale hrbituvek projdete, tak na nekolika málo kaplickách mužete zachovalé malby spatrit.

Pro odlov samotné cache není nutné nikde hrabat ani nic rozebírat!
Po hrbitove se prosím pohybujte v tichosti.

Informace prevzaty ze stránek obce Albrechtice nad Vltavou.

Additional Hints (Decrypt)

an ueovgbir cbq fgevfxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.