Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

martin.eger: Po zimě nutná údržba.

More
<

Zikmundova vyletni

A cache by MEg + Zikmund + Zavis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/04/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tuto cashe jsem založil, abychom se svýma prckama meli kam chodit, abych vytvoril motivaci klukum k procházkám.

Zamereno je s presnosti cca 5 m.

Prosím, vkladejte pouze predmety, ktere se hodi pro vymenu. Nevkladejte haraburdi jako jsou papirky, vizitky apod. Budu to vyhazovat.

Okolí je vhodné i k výletum na kole, nebo behání po lesích.

Poblíž této kešky se nalézá rybník Kríž, který je soucástí soustavy rybníku v lesých Hradec Králové. Doporucuji k procházce, která se dá zvládnout i s malými detmi. Pripouštím, že po dešti bude cesta lehce rozmoklá, ale i to k výletum do prírody patrí.

Vodní nádrž Kríž

Z historie rybárství a rybnikárství na Královehradecku
Mezi ceskými mesty v 15. – 17. stolrtí melo mesto Hradec Králové významné postavení po všech strankách a rozvíjelo se v nem i rybárské remeslo. Jeho poloha na soutoku Labe s Orlicí s rozsáhlou soustavou ramen, prulivu, blat, mocálu byla k provozování rybochovu prímo stvorená.
Roku 1496 si hradectí meštané zrídili pod svým lesem velký rybník nazývaný Na Obci u nynejší Hrázky (protože ležel na pastvinách obcinách, které mestu daroval král Václav IV.). Voda do tohoto rybníka byla vedena Belecskou strouhou z rybníka Nydýmace (dnes Mlýnského rybníka). Jeho název napovídá, že byl urcen k udržení zásob vody pro hlavní rybník, ale roku 1495 dostal Vilém z Perštejna od krále Vladislava pozemky s rybníkem Nydýmacem a následne byly vedeny neustálé spory o napájení mestského rybníka Na Obci Belecskou strouhou.
Krome toho byly nejvetšími rybníky mesta Svinarský rybník sousedící s rybníkem Na Obci (oba napájeny z rybníka Nydýmace), rybník Brezhradský u vsi Brezhradu, Hunšovský u mlýna Temešváru, Bejštský (Biricka) a Ruský (dnes Rusecký). Již tehdy byl také známý rybník Výskyt a rybníky Jáma, Plachta a Kríž. Pro rybník Roudnicku a Datlík daroval král Jirí roku 1469 mestu pozemky z pozustalosti ypustošeného opatovického kláštera. Oba rybníky napájel Cerný potok dríve Býštský potok (dnes Biricka) a na nem v první polovine 16. století vznikají další rybníky Cikán a Býštský rybník (Biricka).
Za úcast v prvním stavovském odboji zkonfiskoval král Ferdinand I. roku 1547 mestu Hradci Králové cetné vesnice, lesy a také rybníky. Nekteré rybníky byly mestu brzy vráceny, ostatní mesto postupne kupovalo zpet.
Zásadní zlom nastává se zahájením výstavby královehradecké pevnosti v roku 1766. Obyvatelé z témer celého Slezského Predmestí a z velké cásti Pražského Predmestí byli prestehováni do nove založených predmestí Kuklen, Pouchova, Nového Hradce, Plácek a Farárství. V souvislostí s tím v podstate zaniká rybárský obchod i živnosti. Výstavba rozlehle pevnosti znamenala rušení sádek, regulací obou rek, zasypání prutocných rícních ramen, a také vysušení mnoha rybníku. Tak zaniká obraz Hradce Králové jako „Benátek východních Cech“ a koncí rovnež éra velkého rybnicního hospodárství mesta, které se ješte v první polovine 18. století odhaduje na 200 ha. Roku 1785 byl vysušen a zalesnen rybník Výskyt, pozdeji také rybník Na Obci a rušení pokracovalo roku 1804 rybníkem Birickou (nejprve premenena v ornou pudu, pozdeji zalesnena), roku 1818 rybník Temešvár (premenen v pastvinu), roku 1824 byl zrušen rybník Roudnicka, roku 1827 rybník Brezhradský a dále i Jáma, Plachta, Kríž a rybník Svinarský (zalesnený).
Na konci 19. století se však i na Hradecku znovu budují rybníky, protože cena ryb znacne stoupla (dodávaly se do Vídne) a jejich chov prináší vetší užitek než louky, pole a lesy. Roku 1897 jsou obnoveny rybníky Roudnicka, Datlík a Cikán a roku 1905 rybníky Plachta, Jáma, Kríž a Biricka. V techto rybnicích se chovali predevším kapri pravidelne po tri roky a jako doplnkové ryby lín, candát nebo štika, dokonce úhori monté.
Po komunistickém prevratu 1948 se mestské rybníky dostávají do obhospodarování podniku Státního rybárství v Chlumci nad Cidlinou.
V roce 1991 se vracejí lesy i rybníky mestu Hradec Králové a zacíná na nich hospodarit nejprve príspevková organizace Mestské lesy Hradec Králové, pozdejideji akciová spolecnost Mestské lesy Hradec Králové a.s. Tu v soucané dobe i v budoucnu ceká nelefký úkol – odbahnit, prohloubit a rozšírit dlouhá léta neudržované soustavy rybníku o rozloze okolo 40 ha. Dnes se v mestských lesích nachází 12 vodních ploch a dve nove vybudované retencní nádrže „Cesta myslivcu“ a „Na Olšine“.

Zámerem odbahnení prutocné vodní nádrže Kríž na Zámostské svodnici bylo obnovit její funkci, kterou by bylo možno manipulovat s vodou a zajistit dotaci vody pro povodí svodnice vedoucí do rybníku Jáma a Plachta, které jsou bez vlastní vodotecí. Toto bylo zcela znemožneno dvema historickými povodnemi na konci 90 let minulého století pri kterých došlo postupne ke znicení rozdelovacího objektu pro manipulaci s vodou a úplnému zanesení nádrže Kríž splaveninami.
Obnovení retencní schopnost vodní nádrže Kríž po jejím odbahnení, spolu s obnovou rozdelovacího objektu a privadece, umožnila nadlepšovat prutoky v povodí svodnice vedoucí do rybníku Jáma a Plachta. Vodu je možné prevést privadecems castecne snížit letní pokles hladiny v rybnících a tak zajistit alespon minimální prítok do tehto rybníku v letním období.
Investorem stavby byly Mestské lesy Hradec Lrálové a.s. Celková cena výstavby retencní nádrže by 3,860 mil. KC.
Stavba odbahnení byly zahájena v léte roku 2006 pripravnými pracemi vytežením lesního porostu z prostoru hostorické rozlohy vodní nádrže Kríž. Vlastní zemní a stavební práce na odbahnení nádrže a oprave veškerých objektu nádrže provedl zhotovitel, vzešlý z výberového rízení, firma POPR spol. s r.o. Hradec Králové. Stavební opravy ukoncila firma urovnáním cest pocátkem roku 2007.

Hlavní funkce:
Zadržení vody v povodí
Manipulace vody ve prospech rybníku Plachta a Jáma
Polointenzivní chov ryb
Stabilizace spádových pomeru
Estetika lesa a lokapity je podporována hostorickou i soucasnou cílenou výsadbou skupin introdukovaných lesních drevin, které podtrhují význam této lokality

Technické chrakteristiky vodní nádrže:
Celkový objem vody v rybníce pri provozní hladine: 7682 m3
Plocha nádrže pri provozní hladine: 6924 m2
Celkový objem vody v rybníce pri maximální hladine: 10339 m3
Plocha nádrže pri maximální hladine: 7509 m2
Délka obnoveného privadece pro dotaci vody rybníku Jama a Plachta: 205 m

Additional Hints (Decrypt)

Cenin oeru xbelgn
Arwirgfv cnerm an oeruh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.