Skip to Content

<

Godulsky piskovec / The Godul sandstone

A cache by Marazd Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/17/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Godulský pískovec /
The Godul sandstone


[CZ]
Godulský pískovec je jemnozrnný velmi tvrdý odolný pískovec nazelenalé barvy, který - snad jako jediný v Evrope - se dá i leštit.
Své jméno získal po hore „Godula“ – 738 m.n.m. (Moravskoslezské Beskydy), kde je težen.Godulský pískovec je geologickou vrstvou slezského príkrovu (cást karpatské geologické soustavy) pocházející ze strední krídy. Místy až 2000 m mocné souvrství odolných pískovcu je základem centrální cásti Moravskoslezských Beskyd, Slezských Beskyd a skupiny Ondrejníku.

V soucasné dobe slouží bývalý kamenolom jako cvicná skála pro horolezce. Stena je vysoká 20 m a široká cca 100 m. Rozdeluje se na tri cásti. Levá cást je nejcasteji používaná, jelikož není previslá a nabízí spoustu polic. Strední cást je znacne rozlámaná a nevhodná pro lezení. Pravá cást je vetšinou previslá a tím vhodná i pro nácvik prusíkování a cinnost po pádu horolezce. Je zde 33 lezeckých cest, které jsou zajišteny kruhy a borháky.

V areálu steny mohou horolezci táborit pod podmínkou dodržování návštevního rádu CHKO Beskydy.

K uznání logu je treba:
1. Priložit svoje foto (nebo foto své GPS) v lomu - od 1.1.2011 nepovinný požadavek
2. Zaslat (na email uvedený v mém profilu) správné odpovedi na tyto otázky:
a) Který minerál je základem pískovcu?
b) Jaký je název obce, ve které se nachází nejbližší funkcní kamenolom s Godulským pískovcem?
c) Jaká je (zaokrouhleno na dm) tlouštka vrstvy pískovce, která probíhá celou stenou lomu? Merte v míste nápisu DIRETTISSIMA!


[EN]
The Godul sandstone is fine-grained, very hard and resistant sandstone of greenish colour which is, perhaps as the only one in Europe, suitable for burnishing.
This sandstone gained its name after the mountain called “Godula” – 738 m.a.s.l. (The Moravian-Silesian Beskydy) where it is quarried.


The Godule sandstone is a geological layer of the Silesian Nappe (part of the carpathian geological system) coming from the middle Cretaceous. Somewhere even 2.000 m high mighty grouping of resistant sandstones is the base of the central part of the Moravian-Silesian Beskydy, the Silesian Beskydy and group of Ondrejník mountains.

Nowadays the former quarry serves as a practice rock for climbers. The rock wall is 20 m high and about 100 m wide. It is divided into three parts. The left part is most used since it is not overhanging and offers many shelves. The central part is rather crumbled and unsuitable for climbing. The right part is mostly overhanging and therefore is suitable for prusiking and for the activity after the fall of climber. There are 33 climbing tracks which are secured with rings and shanks of the anchor.

In the area of the rock wall it is allowed to climbers to camp out only on condition of observance of the visiting rules of the PLA Beskydy.

For recognition of the log it is necessary:
1. To add a photo of yourself (or photo of your GPS) taken in the quarry - not compulsory since 1 January 2011
2. To send (to the email address given in my profile) the right answers to these questions:
a) Which mineral is the basis of the sandstone?
b) What is the name of the municipality where the nearest operating Godul sandstone quarry is situated?
c) What is the thickness (rounded to decimeters) of the sandstone layer that leads through the whole wall of the quarry?
Measure in position of the title “DIRETTISSIMA”!


Edit:
[CZ] Od 28.09.2009 lze v lomu odlovit i horolezeckou keš Muffinka´s Action by rubick & muffinka (GC1Z59A).
[EN] Since 28 September 2009 there is a new climbing cache in the quarry called Muffinka´s Action by rubick & muffinka (GC1Z59A).

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

402 Logged Visits

Found it 385     Didn't find it 2     Write note 13     Publish Listing 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 373 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.