Skip to Content

<

Gold from Orlík - Zlato z Orlíku

A cache by Jarda315 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/26/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš se nachází u hradu Orlík nedaleko Humpolce.
This cache is located the castle Orlik near Humpolec. 
Behem stredoveku je Orlík spojen s radou místních historických událostí. Zánik hradu se datuje zacátkem 18. století, behem 19. století sloužil objekt jako zdroj stavebního materiálu a byl témer rozebrán.
Pujdeme-li od hradu dále, mužeme asi po 400 metrech videt vpravo od lesní cesty cetné terénní nerovnosti  které jsou dokladem historické težby zlata v lokalite s místním názvem „Na Štulách“ nebo „Štuly“.
________________________________________
Zlatonosné zrudnení v okolí Orlíku bylo ve stredoveku teženo približne v paralelních pásmech , probíhajících v délce asi 600 m. Tyto rudní partie jsou uloženy v cordierit-biotitových migmatitech s výrazne polyschematickou stavbou tvorících soucást moldanubické oblasti. Po težbe se dochovaly rozsáhlé zbytky dobývek, šachtic a kutacích príkopu, na které v severovýchodní cásti navazuje pásmo depresí a haldicek. Tyto vznikly pri povrchovém rýžování zlata ze svahových uloženin.
Mocnost polohy zrudneného erlanu dosahovala 1,2 až 2,5 m se strmým úklonem k SSZ a je souhlasne uložena s foliací okolních hornin. Zlato vrustá do kremene nebo horninotvorných minerálu. Velikost zlatinek se pohybuje od nekolika mikrometru do 2-5 mm, u nejvetších z nich až do 10 mm. Zlato má vysokou ryzost a je doprovázeno dalšími rudními minerály…
     
 

Úkoly: od 13.05.2009 - upresnení ukolu
  1. Dobrovolne - Prilož foto (do logu) s vámi nebo s vaší GPSkou u operného pilíre - viz. foto.
  2. Na souradnicích N49°32.708 - E015°22.411 hledej tabulku, a z ní opiš aspon 3 druhy minerálu, které doprovázejí výskyt zlata zde na Orlíku.
  3. Odpovedi odesli pres můj profil, a hned se loguj.


Tady najdeš názvy minerálu.

 
The castle Orlík is associated during the Middle Ages with a number of local historical events. The loss of the castle is dated back to the beginning of the 18th century, during the 19th century building served as a source of building materials and has been almost dismantled.
If we go approx. 400 meters from the castle we can see the right side of the forest roads cross numerous inequalities that are the evidence of the historical gold mining in the region with the local name of "Na Stulách" or "Stuly".
________________________________________
In the Middle Ages the gold ore close to Orlik was extracted in quite parallel strips of the length about 600 m. These ore parts are stored in a batch-cordierite biotit migmatite with the significantly polyschematic building structure which builds a part of moldanubic area. After the extraction there were remains of an extensive ore mineralization, shafts and digs, where it is connected in the north-eastern part to the strip of natural depression ore slag heap. These arose during the surface gold-washing of the slope deposits.
Thickness of the mineralizating erlan position was from 1.2 up to 2.5 m with the sharp rake angle to the NNW and it is also saved with the surrounding rocks.The gold is growing in to the silica or rocky minerals. The nugget size ranges from several micrometers to 2-5 mm, the largest of them even up to 10 mm. Gold has a high purity and is associated with other ore minerals ...

 
     

Tasks: from 13.5.2009 clarifying tasks
  1. Accompanied by photos voluntarily (that log) with you and your GPS the Supporting pillars - viz. photo.
  2. The coordinates N49 ° 32.708 - E015 ° 22.411 search Table Minerals, and a copy of at least 3 kinds of minerals that accompany the occurrence of gold at Orlík here.
  3. Answers sent to my email.
  4. Login found it.


Here you will find the names of minerals.


nejen pro Havl. Brod a okolí...Additional Hints (No hints available.) 

Find...

736 Logged Visits

Found it 719     Didn't find it 3     Write note 9     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 609 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.