Skip to content

Pastendes skola Traditional Geocache

Hidden : 03/04/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

LV Konteineris ir plastmasas” Lock Lock” tipa partikas karbina, kas satur viesu gramatu, 2 zimulus,zimulu asinamo un dazas mantas apmainai.
ENG Cache is a plastic box that contains logbook, 2 pencils and pencil-sharpener and some items for trade.

LV
1859.gada februari iesvetija jauno skolas eku Talsu-Ventspils celu krustojuma. Skolu dibinaja Pastendes muižas ipašnieks barons Teodors Hans. Vinš ari skolu uzturejis no dibinašanas briža lidz 1. Pasaules karam, Barons nodrošinajis skolu ar partiku, organizejis burtnicu un gramatu iegadi par muižas lidzekliem, sedzis apkures un apgaismošanas izdevumus.

Par tas pirmo skolotaju kluva Ansis Kopfšteins, kurš skolu vadija lidz 1905.gadam. Pateiciba par vieteja augstmana atbalstu kalpu laužu izglitošana jaunieceltas skolas pirmais skolotajs Ansis Kopšteins kopa ar saviem audzekniem stadijis liepu aleju no skolas lidz muižai. Pa šo liepu aleju tagad stiepjas asfaltets celš no Talsiem caur Pastendi lidz Rigas – Ventspils šosejai.Velakajos gados par skolas parziniem stradajuši Aleksandrs Ansons, Teodors Šulcs, Janis Karklinš un Elfrida Krišlauka.

Berni uz skolu naca ari no attalakam vietam: no Kanciema un pat no Rendas. Lidz 1. Pasaules karam skola katru gadu macijas ap 75 berni, skola ari darbojas vacu okupacijas laika 1915./16 m.g. kad skolu apmekleja vairs tikai 15 berni, 1916./17 – 34, 1917/18 – 32 berni. Šini laika macibas bija japasniedz pec vacu valdibas izstradatas programmas, kur latviešu valodai bija ieraditas tikai 2 stundas nedela. Nakošajos gados skolenu skaits pakapeniski pieaug. Hronika minets ka 1928.gada skola ciemojies Rainis.

Skola šaja eka darbojas lidz 1945.gadam, kad ta tika parcelta uz bijušo Pastendes muižas eku.Pec skolas parcelšanas eka iekartojas kolhoza vadiba un tautas nams, bet kad 1980. gada tika pabeigta kolhoza „Draudziba” paša spekiem uzcelta administrativa eka un kulturas nams Pastendes centra, kolhoza vadiba un tautas nams parcelas uz jaunajam telpam.

Vecaja skolas eka palika dzivot paris gimenes un telpas ari tika izmitinati uz kolhozu atbraukušie talcenieki. Gadiem ejot eka palika neapdzivota, bet nu ta ir jau kritiska stavokli. Tapec esiet loti uzmanigi apskatot to no iekšpuses.

Koordinates Jus aizvedis lidz ekas piebuvei no kuras tika raditas kino filmas. Pirmajam atradeja maza hokeja piemina.


ENG
In 1859 Lord of the Pastende manor Theodor Hahn established the Pastende School. The first teacher and manager of this school was Ansis Kopfšteins.

In 1945 the school was moved to the building of Pastende manor. Afterwards the kolkhoz leaders and local recreation centre settled in this building. In 1980 the kolkhoz leaders and the recreation centre moved to new spatial in Pastende centre.

A couple of families stayed to live in the old school building, but as the time passed by, the building became untenanted.

Now the building is in bad condition and if you decide to look around the building from the inside, be careful.

The cache is placed inside the annex to the building, from where the movies were shown.

Additional Hints (Decrypt)

[LV] npf
[ENG] rlr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)