Skip to content

Ērgļu klintis Multi-cache

Hidden : 03/10/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT]
Ērgļu klintis (Ērģeļu klintis, Pieškalnu iezis, Pieškaļu iezis) ir monolītākā klinšu siena Latvijā. Kopgarums ~700 m; 300 m garu posmu apskalo Gaujas ūdeņi. Pirmos 130 m veido līdz 22 m augsta, vertikāla smilšakmens siena, tālāk iezīmējas vairāki upē nedaudz ievirzīti izciļņi. Klintīs ir daudz lūzumu, vērojamas arī atsevišķu bloku slīdēšanas un nobrukumu veidošanās pazīmes. Ērgļu klintis ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma objektiem Gaujas NP, labiekārtots apskatei (skatu platformas, takas, kāpnes). No skatu laukumiņa virs klintīm paveras majestātiska ainava tālu pāri Gaujai.

[ENG]
Erglu klintis (Eagle cliff) is the most monolithic bluff wall in Latvia. Overall length ~ 700 m; 300 m long part of it is washed by waters of the Gauja. The first 130 m are formed by 22 m high vertical sandstone wall, further there are several reliefs channelized into the water. There are many breakings in the rocks, also there are noticed sliding of separate blocks and signs of landslip forming . Erglu klintis is one of the most important tourism objects in National park of Gauja, facilitated for observing (path, steps, observing platforms). From a sight tower above the rocks, there is a majestic lanscape far away over the Gauja.


[LAT]
Klintis atrodas B,G km uz ziemeļiem no Cēsīm, Gaujas kreisajā krastā, C,8 km uz dienvidiem no Strīķupes ietekas Gaujā. To augstums ir no 18 līdz JD m.
Neīstā tūsklape ir daudzgadīgs, līdz F0 cm liels augs ar spēcīgi zarojošiem un lieliem sakneņiem.
Alpu vērenei ir E-starainas vai 5-starainas dalītas zaļas lapas, kas uz zariem izvietotas pamīšus.
Zivju dzenītis ir košs, neliels (1A-19,5 cm) putns ar mirdzoši zilu galvas virspusi, muguru un virsasti.
Vissavienības nozīmes tūristu bāzes būvniecība uz Ērgļu klintīm tika apturēta 19HI.gadā.
Līgatnes dabas taku tālruņa numurs ir +3K1 641533L3.

[ENG]
The cliffs lie B,G km to the north of Cesis on the left bank of the River Gauja, C,8 km to the south of the mouth of the River Strikupe into the River Gauja. Their height is 18 to JD metres.
The Butterbur is a perennial up to F0 cm tail plant with strong branching and large root-stocks.
The Mountain Currant has E or 5 lobbed green leaves located on the branches alternately.
The Common Kingfisher is a bright, small (1A-19,5 cm) bird with blue upperparts - head, back and rump.
In 19HI the construction of the tourist recreational place on the Erglu cliffs was stopped.
Ligatne nature trails can be reached by phone number +3K1 641533L3.

[LAT]
Pirms dodaties meklēt GC, vēlams apmeklēt šo Tīmekļa resursu. Ja GC nedodas rokās, var palīdzēt šīs melodijas dungošana.

[ENG]
Before you go to find GC, it is recommended to visit this WEB resource. Singing of this song can speed up searching process.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT]
YN rtyr nph nhtfghzn
YB rtyr nph nhtfghzn
SVANY ivef yvryn N

[ENG]
YN sve-gerr rlr urvtug
YB sve-gerr rlr urvtug
SVANY ba gur gbc bs ovt N

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)