Skip to Content

<

Kalendar veku/Calendar of ages

A cache by JaKr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/09/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pálava se nachází v severozápadním výbezku Panonské níziny. Na úpatí Pavlovských vrchu, v tesném sousedství reky Dyje, se zachovaly z období ctvrtohor rícní terasy spodního pleistocénu. Ve stredním pleistocénu pokracovalo usazování rícních, eolitických a svahových sedimentu.Ve svrchním pleistocénu, v období poslední doby ledové, pokracovalo ukládání eolitických a svahových sedimentu a sutí. Koncem poslední doby ledové se zacaly ukládat i naváté písky v nive reky Dyje. V posledním období ctvrtohor, holocénu, se údolní niva zarovnala povodnovými hlínami a slepá ramena se vyplnila slatinami a raselinami.

Hliník bývalé cihelny na severním úpatí Pavlovských vrchu, na východním okraji obce Dolní Vestonice, je od sedesátých let stredem pozornosti geologu a archeologu. Sprasový profil obsahuje pohrbené pudní horizonty z období teplejsích výkyvu poslední doby ledové a je proto výstizne nazýván Kalendárem veku.

Bývalá cihelna je spodní cástí sídliste lovcu mamutu, Vestonice II. Na svazích smerem k obci Pavlov lezí místa dalsích velkých loveckých sídlist. Komplex sídlist tvorí jedeno z nejvýznamnejsích civilizacních center tehdejsího sveta.

Podmínkou uznání logu je :
1. Prilozit svou fotografii u informacní tabule se sprasovou stenou v pozadí.
E-mailem zaslat odpovedi na otázky :
2. Co zpusobilo vznik izolovaných vápencových vezí Pálavy ?
3. Jaké je stárí spodního, stredního a svrchního pleistocénu ?

Pavlovske hills (Pálava) lies in the northwest promontory of the Panonská lowlands. At the base of the Pavlovske hills, lying closely of the Dyje River, alluvial terraces fromthe early Pleistocene Epoch of the Quartenery Period have been preserved. In the middle of the Pleistocene Epoch the depositing of alluvial, eolian and deluvial sediments took place. In the late part of the Pleistocene Epoch, during the last Ice Age, the depositing of eolian and deluvial sediments and debris continued. At the end of the last Ice Age, drifting sands also began to deposit in the Dyje River floodplain. In the Recent Epoch of the Quaternary Period, the valley floodplain was evened out by a flood loam and the cut-of meanders were filled with bog and peat.

The old brickyard at the norther base of the Pavlovské hills, at easter fronte of the village Dolní Věstonice is since 1960s focus of geologists and archaeologists. This loess pofile contains interred horizons of soil from last eis age and that´s why is call as Calendar of ages.

Formel brickyard is the lower part of the hunters´ settlement in Dolní Vestonice II. On the slopes towards the village of Pavlov lie areas where other large hunting settlements were locates. The komplex of settlements between Dolní Vestonice and Pavlov formed one of greatest centres of civilisation of that time.

Condition acknowledgments of log is :
1. Your photo by the information board with the loess cliff in background.
Send me via geocaching e-mail answer at the questions :
2. What brought about formation of isolated lime columns ?
3. Chat is age of early, modele and late Pleistocene Epoch ?

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

2,229 Logged Visits

Found it 2,211     Didn't find it 1     Write note 16     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 2,115 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.