Skip to content

Granbakken Multi-cache

This cache has been archived.

Makuta Teridax: [i](English version provided below for non-Norwegian cache owners, geocachers and cache reviewers).[/i]

Selv om jeg mener at Geocaching.com burde holde av dette stedet for cacheeieren og hindre andre i å plassere en cache i området rundt denne cachen for en rimelig periode, kan vi ikke gjøre det for alltid. På grunn av manglende respons fra cacheeieren, er denne cacheoppføringen nå arkivert, slik at at andre kan plassere en cache i området.

Hvis det ikke er gjort allerede, vær snill å fjerne eventuelle rester etter cachen så snart som mulig. Hvis cacheeieren ønsker denne cacheoppføringen gjenåpnet, send meg en e-post, og jeg skal gjerne gjenåpne denne, dersom den fremdeles er i tråd med retningslinjene.

[i]While I feel that Geocaching.com should hold the location for the cache owner and block other cachers from placing a cache in the area around this cache for a reasonable amount of time, we can’t do so forever. Due to lack of response from the owner, this cache listing is now archived, so that someone else can place a cache in the area, and geocachers can once again enjoy visiting this location.

If it hasn’t been done already, please pick up any remaining cache bits as soon as possible. If the owner wants it reopened, send me an e-mail and I’ll be happy to unarchive the cache listing if it still satisfies the requirement/guidelines.[/i]

Makuta Teridax
Geocaching.com Volunteer Cache Reviewer

More
Hidden : 03/29/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Granbakken

Granbakken became the main ski jump arena at Byfjellene after Bergensbakken was abandoned in 1948. The arena was built in 1946/47, and got floodlight in 1950. The wodden ramp was demolished in 1991.

The Cache

This is a multi cache. To find the cache, set X = number of remaining light posts in the hill. Start with the given coordinates. Subtract 4×X (milli minutes) from the north coordinate, and add 3×X (milli minutes) to the east coordinate.

Granbakken

Overtok som storbakken på Byfjellene da Bergensbakken ble avviklet i 1948. Bakken ble bygget i 1946/47 og fikk flomlys i 1950. Trestillaset til bakken ble revet i 1991.

I 100-årsberetningen Bergens skog og træplantningsselsap gjennom hundre år 1868-1968 ble bakken omtalt slik (på side 40):
Der har likeledes vært anlagt en del hoppbakker, hvorav Granbakken ved Skomakerdiket har vist seg meget brukbar. Denne ligger i nord-østlig retning, så snøen ligger forholdsvis lenge der oppe, likesom bakken ligger lunt til for praktisk talt alle vindretninger. Derimot har der vært anlagt noen andre hoppbakker som har vist seg ubrukbare, og da i første rekke bakken bak Rundemannen. Vindforholdene var her så vanskelige, at forsvarlig skihopping ikke var mulig, og bakken er nå nedlagt som hoppbakke.

Kilder: bergensbakken.com, Bergensernes Fjellverden

Cachen

Dette er en multicache. For å finne selve cachen, må du telle de gjenværende lyktene fra flomlysanlegget. Antall lykter settes lik X. Ta utgangspunkt i de oppgitte koordinatene. Trekk 4×X (milliminutter) fra nordkoordinatet, og legg 3×X (milliminutter) til østkoordinatet.

Additional Hints (Decrypt)

Haqre zbff pbirerq obhyqre
Haqre zbfrtebqq xnzcrfgrva

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)