Skip to Content

This cache has been archived.

boekiezoekie: Zo is het wel genoeg geweest.

More
<

Tekenmeester van de Prins

A cache by Boekiezoekie Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/1/2009
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Een fietstocht van ongeveer 20 km langs een paar belangrijke plaatsen in het leven van de schilder Cornelis Hendrik van Amerom (1804-1875).
A cycling tour of about 20 km along a few important places in the live of the painter Cornelis Hendrik van Amerom (1804-1875).


Haagse Schouw bij Leiden (C.H. van Amerom 1804 - 1874)

Het werk van Cornelis Hendrik van Amerom omvat portretten en landschappen, gebouwen zoals buitenhuizen, en kastelen en riviergezichten en zeilschepen. De hierboven genoemde cöordinaten geven de waarschijnlijke positie van waaruit bovenstaand voorbeeld is geschilderd.
Net als zijn vader was Cornelis Hendrik tekenmeester en gaf hij les "... aan de huizen van de voornaamste familien en op de kostscholen op vele plaatsen in de nabijheid van Leiden ..." (p.3 van referentie). Zo is hij geruime tijd verbonden geweest aan het Instituut Noorthey, dat aanvankelijk te Veur en later in de voormalige buitenplaats Stadwijk te Voorschoten was gehuisvest. Daar heeft Cornelis Hendrik ook les gegeven aan Prins Willem van Oranje (1840 - 1879), zoon van koning Willem III en koningin Sophie. Later heeft die prins hem nog financieel bijgestaan in een moeilijke periode.
Op latere leeftijd zag hij zijn belangrijkste bron van inkomsten, het portretteren, teloor gaan met de opkomst van de fotografie. Hij heeft nog geprobeerd aan deze nieuwe trend mee te doen, maar de concurrentie was te groot.
Meer informatie is te vinden in het boekje Portret van twee negentiende-eeuwse meesters - Leven en werk van Hendrik Jan en Cornelis Hendrik van Amerom door J.C. van Heijningen-de Zoete en H.W.J. van Amerom. Delftse Uitgevers Maatschappij B.V. 1987.
The works of Cornelis Hendrik van Amerom encompass portraits and landscapes, buildings such as country houses and castles, river views and sailing ships. The above mentioned coordinates are the probable position from where the above example has been painted. Just like his father, Cornelis Hendrik was a drawing master and he taught at the houses of the most important families and boarding schools in many places near Leiden. As such he was for considerable time connected to the Instituut Noorthey, that initially was housed in Veur and later in the country house Stadwijk in Voorschoten. There, Cornelis Hendrik taught Prince William of Orange (1840 - 1879), son of King William III en Queen Sophie. Later this Prince has supported him financially in a difficult period.
In his latter days he saw his most important souce of income, portraying, dry out because of the upcoming photography. He has tried to come along with this new trend, but the competition was too strong.
More information can be found in the booklet (in dutch) Portret van twee negentiende-eeuwse meesters - Leven en werk van Hendrik Jan en Cornelis Hendrik van Amerom by J.C. van Heijningen-de Zoete en H.W.J. van Amerom. Delftse Uitgevers Maatschappij B.V. 1987.

Om de schat te kunnen vinden dienen twee plaatsen, gemerkt WP1 en WP2, bezocht te worden. Het best zijn de plaatsen te voet of met de fiets te bereiken. Het kan met de auto maar dan met omwegen en let dan vooral op de eenrichtingverkeerborden.
WP1: Hier vindt men een toegangspoort met daarop de nummers 81 en 83. Verder staan er twee lettergrepen, een van 4 letters en een van 3 letters, die samen een woord vormen. De afstand, in meter, van dit punt tot de schatplaats bedraagt 21 maal de letterwaarde van de eerste klinker plus 128 maal de letterwaarde van de tweede klinker.
WP2: Hier vindt men een straatnaambordje. Het laatste woord van het onderschrift bevat 8 letters. De afstand, in meter, van dit punt tot de schatplaats bedraagt 2 maal de waarde van de zesde letter plus 215 maal de waarde van de laatste letter.
Met deze gegevens kan de schatplaats berekend worden. Als controle: de afstand van de schatplaats tot de bovenaan vermelde coördinaten bedraagt 1860 meter.
Het is het niet nodig om ver het erf op te gaan. Op de middagen, vooral in het weekend, kan het soms wat druk zijn door allerlei activiteiten. Deze lokatie is gekozen omdat de omgeving nog redelijk is zoals die ten tijde van Cornelis Hendrik geweest kan zijn.
To find the stash two places, marked WP1 and WP2, need to be visited. These places are best reached by foot or bicycle. By car is possible but with detours; heed the single lane traffic signs!
WP1: Here one finds a gate with written on them the numbers 81 and 83. Also written on are two syllables, one of 4 letters and one of 3 letters, that together form a word. The distance, in meters, from this point to the stash is 21 times the letter value of the fist vowel plus 128 times the letter value of the second vowel.
WP2: Here one finds a street sign. The last word of the caption consists of 8 letters. The distance from this point, in meters, to the stash is 2 times the letter value of the sixth letter plus 215 times the value of the last letter.
With this information the stash coordinates can be calculated. As a check: the distance from the stash to the above mentioned coordinates is 1860 meters.
It is not necessary to venture on the yard. On afternoons, especially in the weekends, it can be rather crowded due to all kinds of activities. This location has been chosen because the environment is more or less as it could have been during the live of Cornelis Hendrik.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

168 Logged Visits

Found it 135     Write note 5     Archive 1     Temporarily Disable Listing 7     Enable Listing 6     Publish Listing 1     Needs Maintenance 6     Owner Maintenance 6     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 10 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.