Skip to Content

This cache has been archived.

jrodova: Dekuji všem cacherum, kterí se vydali za touto cachkou a preji úspešné lovení nových cachí. Sama se pokusím prijít s necím novým:-)

More
<

Pod junáckou vlajkou aneb 90. výrocí skautu v HB

A cache by jrodova, bazminator Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/05/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

90. výrocí skautingu v Havlíckove Brode

CZ

Skauting je pravdepodobne nejvetší výchovné hnutí pro deti a mladé lidi na svete. Vznik skautského hnutí v Havlíckove Brode se datuje od roku 1919, a proto v letošním roce slaví jubileum. Tato cache vznikla za úcelem seznámení široké kacerské verejnosti s tímto významným výrocím.
Zadaná souradnice Vás dovede na místo, kde se v soucasnosti konají schuzky a další akce vetšiny brodských skautu, vcetne schuzek Okresní rady Junáka HB (= regionální organizacní jednotka). Na zadaných souradnicích ale cache nehledejte! Pro její nalezení budete muset ješte projít pár míst a zjistit následující informace, které Vás zavedou na finální souradnice:

1) Zacneme zlehýnka – spocítejte písmena v nápisu nad vchodem do této skautské budovy a jejich pocet oznacte jako A.

2) Na souradnicích N 49°36,502, E 015°34,678 najdete v malé krabicce císlo, které si zapište, jako B. Snad budete mít pri hledání kliku

3) Pro lepší uvedomení casových souvislostí doby vzniku brodského skautingu stací poukázat na to, že jeho rozmach se uskutecnil asi ve stejném období jako vznik Ceskoslovenské republiky. A protože se kousek od výchozích souradnic nachází památník našeho 1. ceskoslovenského prezidenta, zajdete se na nej podívat a rok jeho narození a úmrtí si oznacte jako C D E F – G H I J.

4) Básník Jirí Wolker (1900-1924) byl o prázdninách v letech 1916 a 1917 úcastníkem prvních skautských táboru vedených zakladatelem ceského skautingu prof. A. B. Svojsíkem. Další souradnice Vás zavedou k základní škole, která nese jméno tohoto významného ceského básníka. Na dvorku této školy je velmi pekná venkovní expozice vyrobená detmi, kterou je možno obdivovat zpoza plotu. Zmínená expozice se týká délky rozkladu urcitých materiálu v prírode. Vaším úkolem na tomto míste bude spocítat drevené cedule a oznacit jejich pocet písmeny K a L.

5) První brodští skauti (Alois Capek, František Beránek, Josef Neudörfl a Jára Halík) pocházeli z rad studentu brodského gymnázia, které zaujala prednáška již zmíneného zakladatele ceského skautingu A. B. Svojsíka konaná dne 30. 4. 1919. Tak zapustil skauting v našem meste pevné a hluboké koreny. Již v roce 1921 vzniká ve meste i dívcí skauting. Pro získání poslední informace nutné pro vyluštení finálních souradnic cache budete muset navštívit Gymnázium Havlíckuv Brod. Zde zjistete pocet schodu vedoucích do šaten (do suterénu, k proskleným dverím). Cifry v poctu schodu oznacte písmeny M a N.

6) FINÁLNÍ CACHE se nachází na následujících souradnicích :

N: 49° L (E+N), J B A
E: F C E° I E, F H (K+M)

EN

90th anniversary of Scouting in Havlickuv Brod

Scouting is probably the most spread educational movement for children and young people in the world. Establishment of scout movement in Havlíckuv Brod dates back to 1919 and, therefore this year it celebrates its anniversary. This cache was created in order to acquaint the general public with this important anniversary. The coordinates given will lead you to the place where meetings and other events of most of the scouts from Havlíckuv Brod are currently held. But do NOT look for the cache at the given coordinates! To find the cache you'll have to visit few more places and find the following information, which will take you to the final stage:

1) Easy warm-up - count the letters in the sign above the entrance of the scout building and indicate this number as A.

2) At the coordinates N 49 ° 36,502, E 015 ° 34,678 you can find a small box with a number in. Indicate this as B.

3) The enlargement of scouts movement in Havlíckuv Brod dates back to a period of establishment of the Czechoslovak Republic. And because a memorial of our 1st Czechoslovak president (Tomáš Garrigue Masaryk = TGM) is quite close to the starting coordinates, you can go take a look at it. Mark the year of his birth and death as C D E F - G H I J.

4) A poet Jirí Wolker (1900-1924) was in 1916 and 1917 participating in the first scout’s camps that were led by the founder of Czech Scouting prof. A. B. Svojsík. This famous poet is commemorated in a name of one primary school in Havlíckuv Brod – Z. Š. Wolkerova (coordinates given below). In the courtyard of the school there is a nice outdoor exposition made by the children, which can be admired from behind a fence. This exhibition depicts the length of degradation of certain materials in nature. Your task will be to count the wooden signs and mark these digits as K and L.

5) The first scouts from Havlíckuv Brod (Alois Capek, Franz Beranek, Josef Neudörfl and Jara Halík) arose out from the students of Havlíckuv Brod grammar school. They attended a lecture of the founder of Czech Scouting A. B. Svojsík held on 30 4. 1919. And from that time on, scouting in our city became rooted. In 1921 a girl-scouts troop was established. To obtain the last piece of information needed for decrypting the final cache coordinates you'll need to visit Gymnázium Havlickuv Brod (the grammar school). Count the number of stairs leading to the lockers (in the basement, the glass door). Mark the digits in the number of steps as letters M and N.

6) FINAL CACHE is located at the following coordinates:

N: 49 ° L (E + N), J B A
E: F C E ° I E, F H (K + M)

Additional Hints (Decrypt)

cnerm/fgho

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.