Skip to Content

This cache has been archived.

Sus Antigoon: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan en/of het uitblijven van onderhoud.

Mocht de cache, of onderhoud van de cache, aan je aandacht ontsnapt zijn, en je de cache alsnog weer nieuw leven wilt inblazen, dan graag even een berichtje via email.
Als de cache binnen afzienbare tijd hersteld of herplaatst is, wil ik de cache wel terughalen uit het archief, mits deze aan de dan geldende voorwaarden voldoet.

Met vriendelijke groet,
Sus Antigoon
Groundspeak Volunteer Geocache Reviewer

More
<

Meerlebroek

A cache by Limbowalker & Fryslânwalker Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/23/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Meerlebroek

 
 

 

Een nieuwe weg ...nieuwe natuur!


De aanleg van de A73-Zuid had gevolgen voor planten en dieren in het gebied waar de weg werd aangelegd. Leefgebieden van planten en dieren verdwenen, of werden aangetast. Rijkswaterstaat spaarde de natuur waar het kon. Daar waar dit niet mogelijk was, werd een gebied van dezelfde grootte, op een andere plek, geschikt gemaakt voor deze planten en dieren. Dit heet natuurcompensatie.

Het Meerlebroek is één van deze compensatiegebieden en is gelegen in de Gemeente Beesel aan de onderkant van de steilrand naar het Duitse hoogterras. Het wordt gevoed door schoon kwelwater. Door het mineraalrijke water worden de vennen in het Meerlebroek minder zuur en kunnen er planten leven die hier anders niet zouden groeien, zoals moeraswolfsklauw en moerashertshoorn.

Door de afwisseling van vennen, drooggevallen oevers en natte ruigten voelen veel vogels zich hier thuis. De blauwborst, in de ruigere natte gedeelten. Steltlopers, zoals de kleine plevier aan de droogvallende oevers en vennen. De tureluur, kemphaan en groenpootruiter brengen op de doortrek een bezoek aan het Meerlebroek. Op mooie zomeravonden kunt u hier genieten van de vliegshow van de boomvalk als hij op jacht is naar libellen.

Geschiedenis

Het Meerlebroek omvat een gebied dat bestaat uit een relatief open en vlak terrein tussen het tijdens het Midden-Pleistoceen gevormde hoogterras in het oosten en de na de laatste ijstijd afgezette dekzandruggen in het zuiden en westen.
Het gebied ligt ten noordoosten van Swalmen tegen de Duitse grens. Precies op de Nederlands-Duitse grens ligt de Prinsendijk, een halfverharde oude Romeinse weg, die afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer.
Het gebied dankte zijn naam mogelijk aan het voorkomen van een klein valkje, smelleken of meerle genoemd.
Op de Tranchot-kaart (1803-1820) wordt het Meerlebroek afgebeeld als moerasgebied met een wirwar van wegen, waarvan een groot aantal doodloopt in de moerassige heide. Vooral de zone langs de terrasrand staat als natte zone weergegeven.
Het moeras werd gevoed door kwelwater vanuit het hoogterras en bereikt langs de huidige Prinsendijk een ondoorlaatbare kleilaag, waardoor het water zich een weg zoekt richting Maas. Door het korte verblijf in de bodem is deze kwel niet belast met messtoffen en slechts zwak verrijkt met ijzer. De iets minder natte delen werden beweid vanuit het westen, zoals afgeleid kan worden van de op de kaart aangegeven veedriften.

Uit historische kaarten is af te lezen dat het Meerlebroek pas na 1880 is ontgonnen. Weliswaar werden reeds in het begin van de 17e eeuw huisjes gebouwd aan de rand van het Merlebroeck of Mehrlenbroeck, zoals bij de Neije Benden nabij Belfeld vóór 1622, maar dat nam niet weg dat bijna de helft van de oppervlakte van Beesel in beslag werd genomen door de onontgonnen of 'woeste' gronden van het broek. Door het natte karakter van het gebied was een grondige ontwatering nodig om het geschikt te maken voor landbouwkundig gebruik. Hiervoor zijn greppels gegraven die afwateren in de eveneens gegraven Vuilbeek. De Vuilbeek mondt ten oosten van Reuver uit in de bovenloop van de Schellekensbeek en staat in de zomerperiode droog. De hogere delen langs de Duitse grens waren in gebruik als akkerland, de lage delen als weilanden.

De cache
Deze cache is met toestemming van Staatsbosbeheer geplaatst. Houd je daarom ook aan de regels van dit gebied.

*) Houd afstand van de grazers: Minimaal 25 meter. Zijn de dieren toch dichterbij, geen paniekbewegingen en rustig weglopen.

*) Niet aanhalen: Niet aaien, en niet voeren.

*) Het terrein is toegankelijk tussen zonsopkomst en zonsondergang

*) Honden zijn welkom mits aangelijnd

*) Het is een wandeltocht dus geen fietsen of MTB's toegestaan

Parkeer de auto bij de bovengenoemde coördinaten.
Parken Sie das Auto an die oben angegebenen Koordinaten.

WP 01: N 51° 15.322 E 006°05.506
Noteer het telefoonnummer op het informatiebord.
Notieren Sie die Telefonnummer auf die Infotafel

A B C D E F G H I J . . . . . . . . . .

Als U naar WP 02 loopt zorg er dan voor dat de klaphekken achter U dicht zijn. Houdt minimaal 25 meter afstand van het grazende vee.
Wenn Sie nach WP2 gehen achte Sie darauf das sie die Klappgatter zu machen und bleiben Sie auf 25 Mtr vom Vieh.

WP 02: N 51° 15.(D-B)CE E 006° 05. FGC
Hoeveel schermen staan hier? K= .
Wieviele Sichtschutzwände stehen hier?

WP 03: N 51° 15.(K/3)(K+2)(K+2) E 006° 05. (K-E)C(K-D)
Hoe heet deze rondwandeling? Woordwaarde is NPQ = . . .
Wie heißt diese Rundwanderung? Wortwert is NPQ

WP 04: N 51° 14.(Q)(N+1)(F) E 006° 04. (Q-2)(Q-1)(N)
Welk cijfer is hier duidelijk aanwezig? R=.
Welches Ziffer ist hier deutlich anwesend?

CACHE: N 51° 14.(K+2)(Ix8)(R/G) E 006° 04. (R-1)(C)(R)

Ga terug via N 51° 14.968 E 006°05.267

 

Veel plezier. Limbowalker en Fryslânwalker 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

166 Logged Visits

Found it 148     Didn't find it 4     Write note 5     Archive 1     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 74 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.