Skip to content

Ornitologs Traditional Geocache

This cache has been archived.

guntarsk: The current cache place and the tower is in critical condition and is dangerous. I do not recommend to access this place.

More
Hidden : 04/11/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT] Slepnis or 35 mm filminas konteiners. Slepna sakotnejais saturs - viesu gramata un zimulis.
[ENG] Cache is 35 mm film container. Cache contains log book and pencil.

[LAT]
Šeit ir dabas liegums tapec atstajiet auto N 57 15.489, E 023 08.164. Bridinu, ka ar kajam bus jamero ~2km.Engures ezera dabas parks - ipaši aizsargajama dabas teritorija. Dibinats 1957. gada ka ornitologiskais liegums, kopš 1998.gada dabas parks. Platiba 19 992 ha.
Ikviena aizsargajama dabas teritorija ir izveidota tas dabas vertibu del. Engure vispirms jau Engures ezera – lielaka Latvijas piejuras ezera del. Vislabak Engures ezers pazistams ka putnu ezers. Tas izslavets ar lielo perejošo pilu un citu udensputnu daudzveidibu un blivumu. Daudziem Latvijas ornitologiem par otrajam majam tas kluvis kopš pagajuša gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad tur iekartots LU Biologijas instituta petijumu centrs. Toreiz iesaktas, tagad sekmigi turpinas ikgadejas ligzdojošo pilu uzskaites un kaijveidigo putnu koloniju petijumi.
Tacu ezers ir ne tikai putni. Tie ir interesanti udensaugi: tiriem dzidriem mezotrofiem ezeriem raksturigas mieturalgu haru zemudens plavas un Latvija lielakas reta udensauga juras najadas audzes. Dabas parka ieklauti ari Engures ezera krasti, kur plešas kalkaini zalu purvi ar neparasti lielu orhideju sugu daudzveidibu, un slapjie meži. Parks ietver ari priežu mežus starp ezeru un juru, kapas, jurmalas plavas Mersraga un Rigas juras lica udenus lidz 10 metru dzilumam.
Dati par ezera putnu sugam krajušies jau vairak neka gadsimtu. Šai laika dabas parka ligzdojušas 187 putnu sugas, bet migraciju laika te iespejams ieraudzit gandriz visas Latvija konstatetas migrejošo putnu sugas, jo atseviškas putnu grupas šo teritoriju izmanto ka spalvu mainas, migraciju atputas un barošanas, vai ari ka ziemošanas vietu.
Ipaši bagata un nu jau vairak neka 50 gadus Biologijas instituta Ornitologijas laboratorijas vadiba petita ir ezera putnu fauna. Te sastopamas retas un izzudošas putnu sugas, piemeram, pasaules meroga apdraudeta grieze, ap 40 Eiropas meroga apdraudetas un 45 Latvijas Sarkanaja gramata ieklautas putnu sugas, piemeram, dumpis, upis, mazais ormanitis, juras erglis, somzilite, baltais garnis un citi.

[ENG]
As this is the nature reserve leave your car here N 57 15.489, E 023 08.164. You will have to take a significant hike to reach the cache - ~2 km.
The Lake Engure is a unique European wetland and one of the most important nature protection sites in Latvia. It has been nationally protected since 1957 (bird reserve 1957–1998, nature park since 1998). Lake Engure is also the Ramsarsite since 1995 when Latvia joined the Convention, the Important Bird Area and the proposed Natura 2000 site. The site holds 15 species and 23 habitats (8 of them priority) of Community importance listed in Bird and Habitat Directives, as well as 18 species of Bern Convention.

http://www.eedp.lv/public/25031.htmlAdditional Hints (Decrypt)

[LAT] ybtf
[ENG] jvaqbj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)